ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
 
          - งานมาตรวิทยาทางรังสี /รังสีรักษา 
           
             
             
             
               
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

tiwner ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวประกาศtiwner

 

         - ขอแจ้งอัตราการให้บริการด้านเอกสาร รายละเอียด


         - รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายละเอียด


         - รับสมัครสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียด


         - ราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด


         - ร่างกฎกระทรวง ที่ออกตาม พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 รายละเอียด


         - ผู้ขอใช้บริการสามารถชำระค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการในอัตราเดิมได้ถึง วันที่ 6 มิ.ย. 2562 รายละเอียด


         - ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562 ฉบับล่าสุด รายละเอียด


         - ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมแจ้งแนวทางการใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ รายละเอียด


         - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดกิจกรรมวันความดันโลหิตสูงโลก ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 รายละเอียด


         - แบบรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ 23 เมษายน 2562 รายละเอียด


         - ประกาศ ปริมาณรังสีอ้างอิงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์) รายละเอียด

 

         - ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตตลับบรรจุแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล รายละเอียด


         - กฏหมายพลังงานนิวเคลียร์ฉบับแก้ไข โอนเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ให้ สธ.ดูแล รายละเอียด

 

      - สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ จะประกวดราคาจ้างผลิตตลับบรรจุโอเอสแอล รายละเอียด เอกสารประกวดราคา (ดาวน์โหลดเอกสาร)

 

      - ปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป รายละเอียด

 

                    - สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแ พทย์ จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายละเอียด

 

                    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด              

                    

                   - ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน การส่งเสริมการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอย่างถูกต้อง รายละเอียด

 

                   -  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ รายละเอียด

 

                   -  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้อบสารวัดรังสี TLD จำนวน 1 รายการ รายละเอียด

                   

                   - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

 

                   - สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียด

 

                   - สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กลุ่มรังสี งานรังสีวินิจฉัย เปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี อัตราจ้างเหมา จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท ติดต่อโทร. 083-7170028, 02-9510000-9 ต่อ 99854

 

                    - ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่่ 22 - 24 มี.ค. 2560 รายละเอียดคลิก      

                   

                    - ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมพิธีมอบรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่น ของมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่่ 21 พ.ย. 2559 รายละเอียดคลิก

                  

             

                          

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
voice
 
iso9001
 
payplan
 
alcohol
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
knowledge
 
center
 
2559
 
 
 
uncertaintyregister
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
ลิงค์น่าสนใจ
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
iaea
fdathai

 


          download

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

 

<เมษายน 2563 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


       survey

    report

        question

  complain

make

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy