ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
             
             
             
             
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สำหรับเจ้าหน้าที่่สำนักรังสีฯ   write

                                                                                                           

              

                               - แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                               - คู่มือสำหรับประชาชน กลุ่มงานสามารถใช้ฟอร์ม ตามแนบนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

                               - เอกสารการบรรยายเรื่อง ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ 1 กรกฎาคม 2559 โดยนายชัยยศ อินทร์ติยะ         

                                 นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

                               - เฉลยข้อสอบเรื่อง ความไม่แน่นอนของการวัดทางสอบเทียบ Pre-test และ Post-test

                               - เอกสารการบรรยายเรื่อง สถิติสำหรับการทดสอบ 12 กรกฎาคม 2559 โดยนางสาธิตา ปานขวัญ 

                                 นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

                              - เอกสารบรรยายเรื่อง Basic Network Installation 15 กรกฎาคม 2559 โดยนายสถาพร กล่อมแก้ว

                                นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ

                                                                                        

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
iso9001
 
services book
 
QA 60
 
QA
 
manaul for people
 
uncertainty
 
alcohol
 
2559
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
ประมวลจริยธรรมกรมวิทย์
 

center

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
สทน
iaea
fdathai
กสทช

 


          download

  

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

       Flag Counter

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

               

 

<เมษายน 2562 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


       survey

    

       question

  complain

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy