ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
 
          - งานมาตรวิทยาทางรังสี /รังสีรักษา 
           
             
             
             
               
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

กลุ่มเครื่องมือแพทย์


อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ กลุ่มเครื่องมือแพทย์ รายละเอียด


ใบรับรองสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ รายละเอียด


ใบรับรองสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (ภาษาไทย) รายละเอียด


ใบรับรองสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) รายละเอียด


ดาวน์โหลดเอกสาร

    
 

- แบบฟอร์มขอรับบริการทดสอบคุณภาพเครื่องมือแพทย์ (หน้า 1)

 
 
 
 

                          

 

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
voice
 
iso9001
 
payplan
 
alcohol
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
knowledge
 
center
 
2559
 
 
 
uncertaintyregister
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
ลิงค์น่าสนใจ
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
iaea
fdathai

 


          download

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

 

<เมษายน 2563 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


       survey

    report

        question

  complain

make

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy