ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
             
             
             
             
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       

บัญชีองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน (Organizational Knowledge)

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

ลำดับที่

รายชื่อ

หมายเหตุ

                        องค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กร

     องค์ความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กร

1

 

 - พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียเพื่อสันติพ.ศ. 2559

 

2

 

- มาตรฐาน ISO 9001:2015

 

3

 

 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มอก.1773-2548

 

4

 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 21(พ.ศ.2560) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร ทางบก พ.ศ. 2522

 

5

 

- ISO/IEC: 17043

 

6

- เอกสารเรื่อง ISO/IEC: 17043:2010

 

 

7

- ตัวอย่างการเขียน NC

 

 

8

- ข้อแนะนำในการแก้ไขข้อบกพร่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ISO/IEC 17025

 

 

9

-ถอดบทเรียนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

ตัวชี้วัดคำรับรองฯปี2560 ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

 

 

10

- ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ

 

 

11

- ข้อกำหนดคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอ

 

 

12

-คู่มือการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ : เครื่องวัดความดันโลหิต

 

 

13

-การประมาณค่าความไม่แน่นอนทางการวัดของเครื่องมือแพทย

 

 

 

      

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
iso9001
 
services book
 
QA 60
 
QA
 
manaul for people
 
uncertainty
 
alcohol
 
2559
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
ประมวลจริยธรรมกรมวิทย์
 

center

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
สทน
iaea
fdathai
กสทช

 


          download

  

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

       Flag Counter

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

               

 

<เมษายน 2562 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


       survey

    

       question

  complain

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy