ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
             
             
             
             
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

tiwner ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน tiwner

 สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.(รายละเอียด)

 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (รายละเอียด)

- นโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานอื่นๆ (รายละเอียด)

- ผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมถวายผ้ากฐิน มอบทุนการศึกษา และทำกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)

- รองผอ.และบุคลากรสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดกรมฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)

- ผู้บริหารและบุคลากรสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดกรมฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- ผู้บริหารและบุคลากรสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าเยี่ยมสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 Surveillance ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- กิจกรรมจิตอาสา ลูกน้ำ ยุงลาย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- กิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันมหิดล 24 กันยายน 2561 (รายละเอียด)

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
iso9001
 
services book
 
QA 60
 
QA
 
manaul for people
 
uncertainty
 
alcohol
 
2559
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
ประมวลจริยธรรมกรมวิทย์
 

center

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
สทน
iaea
fdathai
กสทช

 


          download

  

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

       Flag Counter

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

               

 

<เมษายน 2562 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30


       survey

    

       question

  complain

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy