ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
 
          - งานมาตรวิทยาทางรังสี /รังสีรักษา 
           
             
             
             
               
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

tiwner ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน tiwner

 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (รายละเอียด)

 สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของ สำนักงาน ป.ป.ช.(รายละเอียด)

 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ได้จัดโครงการการเรียนรู้และอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส (รายละเอียด)

 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงระบบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 (รายละเอียด)

 สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช. (รายละเอียด)

 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (รายละเอียด)

- นโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานอื่นๆ (รายละเอียด)

- ผู้บริหารและบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมถวายผ้ากฐิน มอบทุนการศึกษา และทำกิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)

- รองผอ.และบุคลากรสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดกรมฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียด)

- ผู้บริหารและบุคลากรสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความสะอาดกรมฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- ผู้บริหารและบุคลากรสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าเยี่ยมสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับการตรวจประเมิน ISO 9001:2015 Surveillance ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- กิจกรรมจิตอาสา ลูกน้ำ ยุงลาย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีร่วมกัน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 (รายละเอียด)

- กิจกรรมจิตอาสา เมื่อวันมหิดล 24 กันยายน 2561 (รายละเอียด)

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
voice
 
iso9001
 
payplan
 
alcohol
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
knowledge
 
center
 
2559
 
 
 
uncertaintyregister
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
ลิงค์น่าสนใจ
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
iaea
fdathai

 


          download

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

 

<เมษายน 2563 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


       survey

    report

        question

  complain

make

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy