dmsc
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
DOC
iaea
fdathai

 


               download

  

         formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

       Flag Counter

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

               

 

<มิถุนายน 2562 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30


          survey

 

report

          question

 

  complain

 

make

 

 

 

 

 

 

    ผังเว็บไซต์           
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์   
ซีไอโอ
ติดต่อเรา
   
   
    
     
   
         
  
     
   
             
 
  - งานบริการ
           
             
             
             
             
        - งานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า            
             
              home
                                               
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
facebook  facebook   youtube  googleplus  englishversion     
     
           ข่าวประชาสัมพันธ์ ภายในหน่วยงาน

 

- สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ได้จัดโครงการการเรียนรู้และอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส (รายละเอียด)
- สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงระบบแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562(รายละเอียด)
- สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.(รายละเอียด)
- สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ร่วมใจ ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (รายละเอียด)
- นโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง และพลังงานอื่นๆ (รายละเอียด)

 

 

- ผู้ขอใช้บริการสามารถชำระค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการในอัตราเดิมได้ถึง วันที่ 6 มิ.ย. 2562 รายละเอียด
- ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562 ฉบับล่าสุด รายละเอียด
- ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมแจ้งแนวทางการใช้เครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ รายละเอียด
- แบบรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ 23 เมษายน 2562 รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ข่าวประกาศ


 

                       

 

                

 

 
voice
 
iso9001
 
payplan
 
alcohol
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
knowledge
 

center

 
2559
 
register
 
uncertainty
 

 

                 

ประกาศ new3กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง new3ระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562 ฉบับล่าสุด รายละเอียด :แบบรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ 23 เมษายน 2562 รายละเอียด :ร่างกฎกระทรวง 12 เมษายน 2562 รายละเอียด :ปริมาณรังสีอ้างอิงการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย (เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์) รายละเอียด :ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตตลับบรรจุแผ่นวัดรังสีโอเอสแอล รายละเอียด : กฏหมายพลังงานิวเคลียร์ฉบับแก้ไข โอนเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ให้ สธ.ดูแล รายละเอียด