ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
 
          - งานมาตรวิทยาทางรังสี /รังสีรักษา 
           
             
             
             
               
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ประวัติสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

พ.ศ. 2505

                     นายแพทย์โรจน์ สุวรรณสุทธิ์ ได้เข้าประชุมเรื่อง Radiation Health ซึ่งจัดโดยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและท่านได้เสนอให้มีงาน Radiation Health ขึ้นในประเทศไทย เพื่อตรวจตรา และควบคุม การใช้รังสีต่างๆ ในด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ ของประชาชน

พ.ศ. 2506

                      กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการโดย ได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก รัฐบาลนิวซีแลนด์ และรัฐบาลไทย เพื่อจัดให้มีงานเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีขึ้น

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

                      ได้พัฒนาเป็น"กองป้องกันอันตรายจากรังสี" โดยมีแพทย์หญิงลักษณา สามเสน เป็นผู้อำนวยการกองคนแรก

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2540

                      ได้เปลี่ยนชื่อใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 34 ก วันที่ 8 กรกฎาคม 2540 เป็น "กองรังสีและเครื่องมือแพทย์"

28 ธันวาคม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

                       ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก (หน้า 70 – 79) วันที่ 28 ธันวาคม 2552 เป็น "สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์"

                                      

                                                                                  

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
voice
 
iso9001
 
payplan
 
alcohol
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
knowledge
 
center
 
2559
 
 
 
uncertaintyregister
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
ลิงค์น่าสนใจ
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
iaea
fdathai

 


          download

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

 

<เมษายน 2563 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30


       survey

    report

        question

  complain

make

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy