ผังเว็บไซต          
เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์   
    ซีไอโอ 
ผังเว็บไซต์ 
ติดต่อเรา
        - รายละเอียดเกี่ยวกับซีไอโอ  
    
        - วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ  
   
         
   
     
   
       
 
   
 
  - งานบริการ
           
 
          - งานมาตรวิทยาทางรังสี /รังสีรักษา 
           
             
             
             
               
             
              home
                                                   
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : arinya.p@dmsc.mail.go.th 

  

 

 

                                                  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

88/7  หมู่ 4  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี  11000

โทรศัพท์ : 0 2951 0000 - 9

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ต่อ 98035, 99855

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ ต่อ 99645, 99646

ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ต่อ 99854, 99642 หรือ 080-0487365

ห้องปฏิบัติการรังสีบุคคล ต่อ 99851-3 หรือ 081-8257412

กลุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ต่อ 99663

ห้องปฺฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ 1 ต่อ 99954, 99955

ห้องปฺฏิบัติการเครื่องมือแพทย์ 2 ต่อ 99956, 99642

กลุ่มมาตรวิทยาทางรังสี 0 2223 9595

โทรสาร : 0 2951 1027 - 8

Email : brmd.cmp@dmsc.mail.go.th

map

       

facebook  twitter   youtube  googleplus  englishversion    
 
voice
 
iso9001
 
payplan
 
alcohol
 
โปร่งใส
 
knowlegde
 
knowledge
 
center
 
2559
 
register
 
uncertainty
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

dmsc
   
moph
dpis
kpi
mail
eservice
moph
ebookdmsc
who
oap
DOC
iaea
fdathai

 


          download

  

          formdownload


       <<จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์>> 

       Flag Counter

          เริ่มนับ 12 มิถุนายน 2558

               

 

<มกราคม 2563 >
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31


       survey

     report

        question

  complain

make

 

 

 

 

 

 

             


 

 

                                                                                   Website Policy