พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

                                (คลิก เข้าสู่เว็บไซต์สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์)

 

 


 

bg