..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
ความรู้เกี่ยวกับสารพิษ และวัตถุอันตรายพ.ร.บ. วัตถุอันตรายการประเมินความเสี่ยงการจัดการเหตุฉุกเฉิน  
ความรู้และข่าวจากสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย  Last Updated : 18/9/2550
THE EARLY DETECTION OF RENAL DYSFUNCTION IN THAI PEOPLE UPON HIGH CADMIUM EXPOSURE  Last Updated : 18/9/2550
PPROTECTIVE EFFECT OF QUERCETIN ON ACUTE TOXICITY OF SODIUM ARSENITE IN RAT LIVER AND KIDNEY  Last Updated : 30/1/2549
EFFECT OF QUERCETIN ON ACUTE HEPATOTOXICITY OF NICKEL CHLORIDE IN RAT  Last Updated : 25/1/2549
EFFECT OF MYRICETIN, QUERCETIN, VITAMIN C AND N-ACETYLCYSTEINE ON THE ACUTE TOXICITY OF CADMIUM CHORIDE IN RAT LIVER  Last Updated : 24/1/2549
EFFECT OF MYRICETIN, QUERCETIN, VITAMIN C AND N-ACETYLCYSTEINE ON THE ACUTE TOXICITY OF CADMIUM CHORIDE IN RAT KIDNEY  Last Updated : 24/1/2549
PROTECTIVE EFFECT OF QUERCETIN ON CHROMOSOME ABERRATIONS AND SPLEEN TOXICITY INDUCED BY HEXAVALENT CHROMIUM IN RATS  Last Updated : 24/1/2549
ปริมาณตะกั่ว และแคดเมียมในผักคะน้าอินทรีย์, ผักคะน้าปลอดภัยจากสารพิษ และผักคะน้าทั่วไป(เคมี)  Last Updated : 16/1/2549
ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ไนเตรท และไนไตรท์ ในน้ำฝนที่ใช้ดื่มกินของจังหวัดนครปฐม  Last Updated : 16/1/2549
Pro/Pro  genotype of p53  codon 72 polymorphism and lung cancer  Last Updated : 16/1/2549
ANTIOXIDANT, TOTAL POLYPHENOL CONTENTS AND ANTIMUTAGENIC ACTIVITY OF SOME HERBAL DRINKS  Last Updated : 5/1/2549
EFFECT OF PIPERINE ON CHROMOSOME STRUCTURE OF BONE MARROW CELLS IN MALE WISTAR RAT BY CYTOGENETIC METHOD.  Last Updated : 5/1/2549
DNA damage detected by the comet assay in the white blood cells: Preliminary study.  Last Updated : 5/1/2549
การปนเปื้อนสีสังเคราะห์ในอาหารทะเลแปรรูปเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน  Last Updated : 5/1/2549
สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์กำจัดยุงในบ้านเรือน  Last Updated : 5/1/2549
DETECTION OF INSECTICIDE RESISTANCE IN DIAMONDBACK MOTH (PLUTELLA XYLOSTELLA , LINNAEUS : PLUTELLIDAE)  Last Updated : 5/1/2549
พอลินิวเคลียร์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในตับและกล้ามเนื้อของปลาไม่มีเกล็ดจากแม่น้ำโขง  Last Updated : 30/12/2548
PSYCHOMOTOR PERFORMANCE AND MOOD EVALUATION AFTER CAFFEINE COMSUMPTION  Last Updated : 30/12/2548
CAFFEINE INTAKE AND URINE CAFFEINE CONCENTRATIONS AMONG THAI VOLUNTEERS LIVING IN NAKHONNAYOK.  Last Updated : 30/12/2548
IN VITRO  ASSESSMENT OF TRANSCRIPTIONAL ACTIVITY OF ESTROGENS  Last Updated : 30/12/2548
สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบน  Last Updated : 30/12/2548
การวิเคราะห์ปริมาณทองแดงในซีรั่มโดยวิธี Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry  Last Updated : 20/10/2548
ASSOCIATION BETWEEN GSTM1 NULL GENOTYPE AND P53 EXPRESSION AS A POTENTIAL RISK MODIFIER FOR BREAST CANCER  Last Updated : 15/7/2548
ANTINEOPLASTIC AND ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF A METHANOLIC EXTRACT OF GANODERMA LUCIDUM  Last Updated : 15/7/2548
งานวิจัยเกี่ยวกับสารหนู จังหวัดนครศรีธรรมราช  Last Updated : 15/7/2548
IDENTIFICATION AND CYTOTOXICITY OF MICROCYSTIN-LR ISOLATED FROM MICROCYSTIS AERUGINOSA  KÜTZ. IN HUAY YUAK RESERVOIR, CHIANG MAI PROVINCE  Last Updated : 15/7/2548
LEPTIN GENE POLYMORPHISM IN ALCOHOLIC PATIENTS: A PRELIMINARY STUDY  Last Updated : 15/7/2548
ASSOCIATION BETWEEN CYP2A6 AND GSTM1 GENE POLYMORHISM AND NASOPHARYNGEAL CARCINOMA  Last Updated : 15/7/2548
ANTICLASTOGENIC ACTIVITIES OF THAI VEGETABLES USING MOUSE ERYTHROCYTE MICRONUCLEUS ASSAY  Last Updated : 15/7/2548
THE PROTECTIVE EFFECT OF QUERCETIN ON HEXAVALENT CHROMIUM INDUCED NEPHROTOXICITY  Last Updated : 15/7/2548
NEPHROTOXICITY INDUCED BY CADMIUM CHLORIDE CAN BE BLOCKED BY FLAVONOID QUERCETIN  Last Updated : 15/7/2548
EFFECT OF QUERCETIN ON THE CHANGES OF CHROMOSOME AND TESTICULAR HISTOLOGY INDUCED BY SODIUM ARSENITE IN RATS  Last Updated : 15/7/2548
CLASTOGENIC AND ANTICLASTOGENIC POTENTIAL OF RAW AND COOKED AMARANTHUS  SPECIES  Last Updated : 15/7/2548
ELECTROLYTES, CALCIUM, PHOSPHATE, MAGNESIUM, AND IRON IN NATURAL WATER, TAP WATER, AND BOTTLED DRINKING WATER  Last Updated : 15/7/2548
Burkholderia pseudomallei  infections in Finnish tourists injured by the December 2004 tsunami in Thailand  Last Updated : 15/7/2548
REDUCTION OF TOXIC TRIHALOMETHANE FORMATION IN TAP WATER PRODUCTION BY REOZONATION  Last Updated : 15/7/2548
EFFECT OF LECTIN FROM THAI HERBAL PRODUCTS ON INTESTINAL BRUSH BORDER MEMBRANE IN RATS  Last Updated : 15/7/2548
CHANGES IN QUALITY OF REPEATEDLY USED COOKING OILS: TOXICOLOGICAL CONCERNS.  Last Updated : 15/7/2548
มันฝรั่งต้านไวรัสตับอักเสบบี  Last Updated : 15/7/2548
การตรวจสารห้ามใช้ในอาหารในวัตถุดิบที่ใช้ประกอบก๋วยเตี๋ยวเรือย่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์  Last Updated : 24/3/2548
รู้จักคาร์บาเมต  Last Updated : 24/3/2548
ข้อมูลของ Intergovernmental Forum on Chemical Safety (IFCS)  Last Updated : 20/8/2547
Puffer fish poisoning: clinical features and management experience in 25 cases.  Last Updated : 20/8/2547
เชื้อโรคอาหารเป็นพิษในอาหารหมักดองพื้นบ้านพร้อมบริโภค (กุ้งจ่อม ปูดอง ปลาร้า ปลาจ่อม)  Last Updated : 20/8/2547
การประเมินความเสี่ยงต่อสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม  Last Updated : 20/8/2547
THE STUDY OF LEAD AND HEAVY METALS TOXICITY AT PATTANI RIVER BASIN  Last Updated : 20/8/2547
EHP Online Home of Environmental Health Perspectives  Last Updated : 2/4/2547
First Annual APEC Life Sciences Innovation Forum  Last Updated : 25/12/2546
CLEAN ROOM ช่วยคนทำ Lab ได้อย่างไร  Last Updated : 2/4/2547
Laboratory Case Identification of Arsenic in Ronpibul Village, Thailand (2000-2002)  Last Updated : 2/4/2547
ปลาปักเป้า  Last Updated : 2/4/2546
BZ  Last Updated : 12/11/2545
สารฟอร์มาลิน  Last Updated : 12/11/2545
สารปรอทหยดเดียวคร่าชีวิตนักเคมี  Last Updated : 12/11/2545
พลาสติไซเซอร์  Last Updated : 24/10/2545
การเฝ้าระวังสีสังเคราะห์และเชื้อโรคอาหารเป็นพิษในกะปิจากแหล่งผลิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด  Last Updated : 17/7/2545
สาหร่ายอันตราย  Last Updated : 17/7/2545
PPA สารลดไข้อันตราย  Last Updated : 17/7/2545
อันตรายและความเป็นพิษของสารหนู  Last Updated : 17/6/2545
สารอินทรีย์ไอระเหยและสุขภาพ  Last Updated : 21/6/2545
โรคพิษสารไอโสศัยอะเนต  Last Updated : 17/6/2545
ระดับสารหนูในปัสสาวะของชาวบ้าน ตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานเบื้องต้น  Last Updated : 5/11/2544
สภาวะโรคเบาหวานของประชาชนในอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  Last Updated : 5/11/2544
ปริมาณไตรฮาโลมีเทนในน้ำดิบและน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  Last Updated : 5/11/2544
การวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีกำจัดวัชพืช ๒,๔-D และ ๒,๔,๕-T ในดินปนเปื้อนบริเวณการท่าอากาศยานหัวหิน (บ่อฝ้าย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  Last Updated : 5/11/2544
การเฝ้าระวังเมโธมิย์ลในห้องปฏิบัติการกลางของประเทศไทย (๒๕๒๕-๒๕๔๑)  Last Updated : 7/9/2544

กำลังแสดง [66] จากทั้งหมด [66]