..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
อาซีนิค (Arsenic)

      ในจำนวนของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีอาซีนิค (As) ในรูปของกรดอาซีนิค (arsenic acid) กรด ไดเมทธิล อาซีนิค (dimethylarsenic acid) และเกลือของอาซีไนท์ (arsenite) อาซีเนท (arsenate) และมีเทนอาโซเนท (methanearsonate) สารประกอบของอาซีนิคใช้ในการทำยา ผลิตเซรามิคและแก้ว ก๊าซอาซีน (AsH3) ใช้ในวิธีการทางอุตสาหกรรมและอาจบังเอิญปล่อยผลิตผลอื่นๆ ที่มีอาซีนิคด้วย
      แอนติโมนี บิสมัท และเมอร์คูรี อาซีนิกสามารถตรวจพบและพิสูจน์โดยการทดสอบไรส์ วิธีการดังข้างล่างนี้ สำหรับการตรวจหาปริมาณวัดความเข้มข้นของอาซีนิคในปัสสาวะที่ดัดแปลงจากวิธีกัทซายท์ (Gutzeit) สรุป อาซีนเกิดได้โดยปฏิกิริยาของสารประกอบที่มีอาซีนิคในตัวอย่างพร้อมกับเริ่มเกิดไฮโดรเจน (hydrogen) อาซีนถูกพาไปในไฮโดรเจนกรองผ่านเลด อซีเตท (lead acetate) ที่ชุ่ม [นำซัลไฟด์ (sulfides) ออก] และอาซีนิคถูกจับในสารละลายของซิลเวอร์ไดเอทธิลไดไธโอคาร์บาเมท (silver diethyldithiocarbamate) ในไพริดีน ( pyridine) ที่พุ่งขึ้นมา

การทดสอบคุณภาพ

      นำไปใช้กับปัสสาวะ ของเหลวในกระเพาะ และส่วนที่เหลืออื่นๆ วิธีทดสอบไรส์ - ดู แอนติโมนี

ผล
      รอยเปื้อนบนทองแดง สามารถแปรผลได้ดังนี้
            ดำม่วง - แอนติโมนี
            ดำทึบ - อาซีนิค
            ดำเงา - บิสมัท
            เหมือนเงา - เมอร์คูรี
      ซีลีเนียม (selenium)และแทลลูเรียม (tellurium) อาจมีรอยมืด ขณะที่ซัลเฟอร์ซึ่งมีความเข้มข้นสูง อาจให้รอยด่างปรากฏที่ทองแดง
      การประมาณค่าความเข้มข้นของอาซีนิคในตัวอย่างสามารถทำได้โดยเปรียบเทียบรอยบนทองแดงกับความเข้มข้นที่ทราบของธาตุที่มีในสารละลาย

ความไว
      อาซีนิคประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

การทดสอบยืนยัน

      นำไปใช้กับทองแดงที่มีรอยเปื้อนดำม่วงจากการทดสอบข้างบน

สารเคมี
      1. สารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ (potassium cyanide) 100 กรัมในน้ำ 1 ลิตร (ระวังขณะใช้)
      2. สารละลายโซเดียมซัลไฟท์ (sodium sulfite) 50 กรัมในน้ำ 1 ลิตร (เตรียมใหม่ๆ)
      3. กรดไนตริก 3 โมลในน้ำ 1 ลิตร
      4. สารเคมีควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด์ (quinine/potassium iodide) ละลาย 1 กรัมของควินินซัลเฟต (quinine sulfate) ในน้ำบริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตรที่มี 0.5 มิลลิลิตรของกรดไนตริกเข้มข้น (ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.42) เมื่อควินินละลายหมดเติม 2 กรัมของโปแตสเซียมไอโอไดด์
      นำไปใช้กับทองแดงที่มีรอยเปื้อนสีดำทึบ จากการทดสอบข้างบน

สารเคมี
      สารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ 100 กรัมในน้ำ 1 ลิตร (ระวังขณะใช้)

วิธีการ
      ใส่ทองแดงในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ และทิ้งไว้ 10 นาที รอยเปื้อนอาซีนิคละลายได้ในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ ขณะที่รอยเปื้อนบิสมัทเเละแอนติโมนีไม่ละลาย

ความไว
      อาซีนิค ประมาณ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร

การตรวจหาปริมาณ

      นำไปใช้กับปัสสาวะ

สารเคมี
      1. สารละลายซิลเวอร์ ไดเอทธิลไดไธโอคาร์บาเมท 5 กรัมในไพริดีน 1 ลิตร
      2. สารละลายเลด อซิเตท 200 กรัมในน้ำ 1 ลิตร
      3. สแตนนัสคลอไรด์ (stannous chloride) 330 กรัมต่อลิตรในกรดไฮโดรคลอริก 200 มิลลิลิตรในน้ำ 1 ลิตร
      4. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.18)
      5. โปแตสเซียมไอโอไดด์ ที่เป็นของแข็ง
      6. ซิงค์ (zinc) ที่เป็นเม็ด

เครื่องมือ       เครื่องมือดัดแปลงกัทซายท์ (รูป 9) ต้อง scan รูปลงไปด้วย

สารมาตรฐาน

      ละลาย 2.4 กรัมของอาซีนิคไตรคลอไรด์(arsenic trichloride) ใน 1 ลิตรของกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง (1 โมลต่อลิตร) ให้สารละลายมีความเข้มข้นของอาซีนิค 1 กรัมต่อลิตร เจือจางด้วยน้ำบริสุทธิ์เพื่อให้สารละลายมีความเข้มข้นอาซีนิค 0.5 , 2.0 , 5.0 และ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

วิธีการ
      1. ทำความสะอาดเครื่องมือดัดแปลงกัทซายท์ด้วยอซิโตน (acetone)และทำให้แห้ง
      2. แช่ใยแก้วสำหรับอุดรูในสารละลายเลด อซิเตท และปล่อยให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง
      3. ใส่ใยแก้วที่ทำแล้วเข้าไปในส่วนบน (หลอดแก้ว) ปลายของหลอดควบคุม
      4. ใส่ 3.0 มิลลิลิตรของสารละลายซิลเวอร์ ดเอทธิลไดไธโอคาร์บาเมทเข้าไปตรงที่พุ่งขึ้นมา
      5. เติม 2 กรัมของโปแตสเซียมไอโอไดด์และ 50 มิลลิลิตรของตัวอย่างในขวดแก้วรูปกรวยขนาด 100 มิลลิลิตร หมุนวนจนละลายและเติม 2 มิลลิลิตรของสารละลายสแตนนัสคลอไรด์และ 10 มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น
      6. ผสมกันดีเติม 10 กรัมของซิงค์ที่เป็นเม็ดและใส่ช่องที่จะพุ่งขึ้นมาอย่างเร็วและตรวจสอบทุกรอยต่อ
      7. ปล่อยให้ปฏิกิริยาดำเนินต่อไป 45 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
      8. นำช่องที่พุ่งขึ้นออกและหมุนวนเบาๆ เพื่อละลายสารประกอบเชิงซ้อนอื่นๆ ที่อยู่บนข้างภาชนะและผสมสารละลาย อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ผล
      วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายที่ 540 นาโนเมตร เทียบกับสารเคมีที่ไม่มีอาซีนิค (ดูข้อ 4.5.2) และคำนวณความเข้มข้นอาซีนิคโดยใช้เตรียมเส้นกราฟก่อน เป็นเส้นตรงสำหรับความเข้มข้นอาซีนิคถึง 10 มิลลิกรัมต่อลิตร เยอรแมนเนียม(Germanium) และแอนติโมนีรบกวนการตรวจนี้

ความไว
      อาซีนิค 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

การแปรผลทางรักษา

      การกินเกลืออาซีนิคทำให้ปวดช่องท้องเฉียบพลันอย่างรุนแรง อาเจียน และท้องร่วงเป็นเลือด การตายเกิดจากระบบการไหลเวียนล้มเหลว สูดดมอาซีนทำให้เกิดการละลายเม็ดเลือดแดงและไตล้มเหลว การรักษาอาจใช้สารประกอบเคมีที่ใช้รักษาโรคโลหะเป็นพิษ