..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
แอนติโมนี (Antimony)

      การฉีดให้เกลือวาเลนซีสามและวาเลนซีห้าของแอนติโมนี (Sb) ใช้รักษาโรคที่เกิดจากพยาธิใบไม้ดูดเลือดและโรคที่เกิดจากปรสิตที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด เกลือแอนติโมนี ใช้ในสีผง วัตถุสำหรับขัดขูดสี และสำหรับโครงร่างที่ทนไฟ เช่น อาซีนิค(arsenic), บิสมัท(bismuth) และเมอร์คูรี (mercury) ซึ่งแอนติโมนีสามารถตรวจโดยการทดสอบไรส์ (Reinsch)

การทดสอบคุณภาพ

      นำไปใช้กับปัสสาวะ ของเหลวในกระเพาะและส่วนที่เหลืออื่นๆ

สารเคมี
      1. กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.18)
      2. กรดไฮโดรคลอริก 2 โมลในน้ำ 1 ลิตร
      3. แผ่นทองแดงขนาด 5 ด 10 มิลลิเมตร หรือลวดยาว 2-3 เซนติเมตร
      4. กรดไนตริก (nitric acid) 500 มิลลิลิตร ในน้ำ 1 ลิตร

วิธีการ
      1. ทำความสะอาดแผ่นทองแดงหรือลวดทองแดงทันทีก่อนใช้ในกรดไนตริก จนกระทั่งผิวทองแดงสดใส
      2. ล้างทองแดงด้วยน้ำบริสุทธิ์ เติม 10 มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น และ 20 มิลลิลิตรของสารละลายเพื่อทดสอบในขวดแก้วรูปกรวย (conical flask) ขนาด 100 มิลลิลิตร
      3. ต้มบนอ่างน้ำเดือดในตู้ดูดควัน 1 ชั่วโมง รักษาปริมาตรของสารละลายโดยการเติมกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง
      4. ปล่อยให้เย็นและล้างทองแดงเบาๆ ด้วยน้ำบริสุทธิ์

ผล
      รอยเปื้อนบนทองแดง สามารถแปรผลได้ดังนี้
            ดำม่วง - แอนติโมนี
            ดำทึบ - อาซีนิค
            ดำเงา - บิสมัท
            เหมือนเงิน - เมอร์คูรี
      ซีรีเนียม (Selenium) และแทลลูเรียม (tellurium) อาจให้รอยมืดด้วย ขณะที่ซัลเฟอร์(sulfur) ความเข้มข้นสูงอาจให้รอยด่างปรากฏทั่วทองแดง
      การประมาณค่าความเข้มข้นของแอนติโมนีในตัวอย่างสามารถทำได้โดยเปรียบเทียบรอยบนทองแดงกับความเข้มข้นที่ทราบของธาตุที่มีในสารละลาย

ความไว
      แอนติโมนี ประมาณ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

การทดสอบยืนยัน

      นำไปใช้กับทองแดงที่มีรอยเปื้อนดำม่วงจากการทดสอบข้างบน

สารเคมี
      1. สารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ (potassium cyanide) 100 กรัมในน้ำ 1 ลิตร (ระวังขณะใช้)
      2. สารละลายโซเดียมซัลไฟท์ (sodium sulfite) 50 กรัมในน้ำ 1 ลิตร (เตรียมใหม่ๆ)
      3. กรดไนตริก 3 โมลในน้ำ 1 ลิตร
      4. สารเคมีควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด์ (quinine/potassium iodide) ละลาย 1 กรัมของควินินซัลเฟต (quinine sulfate) ในน้ำบริสุทธิ์ 100 มิลลิลิตรที่มี 0.5 มิลลิลิตรของกรดไนตริกเข้มข้น (ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.42) เมื่อควินินละลายหมดเติม 2 กรัมของโปแตสเซียมไอโอไดด์

วิธีการ
      1. ใส่ทองแดงในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ และทิ้งไว้ 10 นาที
      2. ล้างรอยเปื้อนที่ไม่ละลายน้ำด้วยน้ำบริสุทธิ์และเติม 1 มิลลิลิตรของสารละลาย โซเดียมซัลไฟท์ และ 1 มิลลิลิตรของกรดไนตริกในน้ำ
      3. เขย่า 5 นาที และเติม 1 มิลลิลิตรของน้ำบริสุทธิ์และ 1 มิลลิลิตรของสารเคมี ควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด์

ผล
      รอยเปื้อนจากอาซีนิคละลายในสารละลายโปแตสเซียมไซยาไนด์ขณะที่รอยเปื้อนจากบิสมัทและแอนติโมนีไม่ละลาย บิสมัทเกิดสีส้ม/น้ำตาลกับควินิน/โปแตสเซียมไอโอไดด์แขวนลอยช้าๆ

ความไว
      แอนติโมนี ประมาณ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร

การแปลผลทางรักษา

      การฉีดให้เกลือแอนติโมนีอาจทำให้เกิดความเป็นพิษกับหัวใจ ล้มฟุบและอาจช็อกตายจากการแพ้ ในอุตสาหกรรมความเป็นพิษเกิดจากสูดดมควันหรือฝุ่นของสารประกอบแอนติโมนี อาการพิษเฉียบพลันทางปากเหมือนอาซีนิค รวมถึงปวดช่องท้อง อาเจียน และท้องร่วง การวัดระดับความเข้มข้นแอนติโมนีในเลือดโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปคโตรโฟโตมิตรี (atomic absorption spectrophotometry) เป็นประโยชน์สำหรับวินิจฉัยความเป็นพิษเฉียบพลัน