..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
อนิลีน (Aniline)

      ฟีนิลเอมีน (Phenylamine) สูตรเคมี C6H5(NH2) มวลโมเลกุลสัมพัทธ์ 93
      อนิลีน ส่วนใหญ่ใช้ในระหว่างการผลิตสีสำหรับย้อม และสารเคมีอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงในร่างกายให้เป็นพาราอมิโนฟีนอล (p-aminophenol) และพาราอเซตามิโดฟีนอล (p-acetamidophenol) ซึ่งขับถ่ายทางปัสสาวะคือ ซัลเฟต (sulfate) และกลูคูโรไนด์ คอนจูเกท(glucuronide conjugates) ในการย่อยของปัสสาวะได้ พาราอมิโนฟีนอล สามารถตรวจพบโดยทดสอบด้วยออโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย (o-cresol/ammonia) อนิลีนและอะโรมาติกเอมีนปฐมภูมิ(primary aromatic amines) อื่นๆ เกิดสารประกอบไดอะโซ (diazo) ทำกับกรดไนตรัส (nitrous acid) คู่กับ วัน-แนพธิลเอธิลลีนไดแอมีน (1-naphthylethylenediamine) เป็นสารอนุพันธ์มีสี ปฏิกิริยานี้เป็นหลักของการทดสอบยืนยัน ตามข้างล่างนี้

การทดสอบคุณภาพ

      นำไปใช้กับปัสสาวะ ทดสอบด้วยออโธ-ครีซอล/แอมโมเนีย

สารเคมี
      1. กรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid) เข้มข้น (ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 1.18)
      2. ออโธ-ครีซอล 20 กรัม ในน้ำ 1 ลิตร
      3. แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ (ammonium hydroxide) 4 โมล ในน้ำ 1 ลิตร

วิธีการ
      1. เติม 0.5 มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกใน 0.5 มิลลิลิตรของตัวอย่าง ต้ม 10 นาทีและปล่อยให้เย็น
      2. เติม 1 มิลลิลิตรของสารละลายออโธ-ครีซอลใน 0.2 มิลลิลิตรของสารละลายที่แตกตัวแล้ว
      3. เติม 2 มิลลิลิตรของสารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และผสมให้เข้ากัน 5 วินาที

ผล
      เกิดสีน้ำเงินเข้มอย่างรวดเร็ว แสดงว่ามี พาราอมิโนฟีนอล การเปลี่ยนแปลงในร่างกายของพาราเซทธามอล(paracetamol), ฟีนาซิติน(phenacetin) และไนโตรเบนซิน(nitrobenzene) ก็แตกตัวให้พาราอมิโนฟีนอลและสิ่งรบกวนอื่น เอทธิลีนไดเอมีน(ethylenediamine) {จาก อมิโนฟีลีน(aminophylline) ดูตัวอย่างข้อ 6.105) ให้สีเขียวในการทดสอบนี้

ความไว
      พาราอมิโนฟีนอล 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

การทดสอบยืนยัน

      นำไปใช้ได้กับของเหลวในกระเพาะ และส่วนที่เหลืออื่นๆ

สารเคมี
      1. สารละลายโซเดียมไนไตรท์(sodium nitrite) 2 กรัมในน้ำ 1 ลิตร (เตรียมใหม่ๆ)
      2. กรดไฮโดรคลอริก 2 โมลในน้ำ 1 ลิตร
      3. สารละลายแอมโมเนียมซัลฟาเมท (ammonium sulfamate) 10 กรัมในน้ำ 1 ลิตร
      4. สารละลายเอ็น-วัน-แนพธิลเอทธิลีนไดเอมีน ไดไฮโดรคลอไรด์ (N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride) 2 กรัมในน้ำ 1 ลิตร (เตรียมใหม่ๆ)

วิธีการ
      1. ผสม 0.1 มิลลิลิตรของสารละลายโซเดียมไนไตรท์ และ 0.2 มิลลิลิตรของกรดไฮโดรคลอริกเจือจางในหลอดทดลองขนาด 5 มิลลิลิตร
      2. เติม 0.1 มิลลิลิตรของตัวอย่าง ผสมและตั้งทิ้งไว้ 2 นาที
      3. เติม 0.2 มิลลิลิตรของสารละลายแอมโมเนียมซัลฟาเมท ตามด้วยสารละลาย 0.1 มิลลิลิตรของ เอ็น-วัน-แนพธิลเอทธิลีนไดเอมีน ไดไฮโดรคลอไรด์

ผล
      ภายหลัง 1 นาที เกิดสีม่วง แสดงว่ามีอนิลีน

ความไว
อนิลีน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

การแปลผลทางรักษา

      ความเป็นพิษของอนิลีนปกติเกิดจากการสูดดมหรือดูดซึมทางผิวหนัง อาการที่ปรากฏภายใน 1-3 ชั่วโมงหลังสัมผัส ได้แก่ สับสน คลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง ชัก ในรายที่รุนแรงตับและไตถูกทำลาย เกิดการละลายเม็ดเลือดแดง ปัสสาวะเป็นสีแดง (เหล้าองุ่น) และอาจเกิด ภาวะที่ปัสสาวะมีสารประกอบที่เกิดจากฮีโมโกลบินด้วย(เลือดเป็นสีชอกโกแลตมืด) (ข้อ 3.2.2) เลือดสามารถตรวจวัดสารประกอบที่เกิดจากฮีโมโกลบิน แต่ไม่เสถียร และตัวอย่างเก็บไว้ไม่ได้ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องทดสอบฟังก์ชั่นของตับและไต การรักษาอาจรวมถึงให้เมทธิลีนบลู(methylene blue) เข้าเส้นเลือด แต่เป็นข้อบ่งห้ามในผู้ป่วยที่ขาดเอ็นไซม์กลูโคส-หก-ฟอสเฟต ดีไฮโดรจีเนส(glucose -6-phosphate dehydrogenase) จะมีความเสี่ยงสูงตั้งแต่เกิดการละลายเม็ดเลือดแดง

Link To: แอนติโมนี (antimony)