..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สารปรอทหยดเดียวคร่าชีวิตนักเคมี

ารปรอทหยดเดียวคร่าชีวิตนักเคมี

ที่มา :หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับ 29 กันยายน 2540 “Outlook” หน้า 8

จาก…ข่าววิทยาศาสตร์, วารสารวิทยาศาสตร์ พฤศจิกายน-ธันวาคม 2540, หน้า 398


    โศกนาฏกรรมอันเหลือเชื่อครั้งนี้เกิดขึ้นกับ แคเรน อีเวทเทอร์ฮาน (Karen E. Wettenhahn) ศาสตราจารย์เคมีแห่งวิทยาลัยดาร์ทมุธ รัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2540 ด้วยวัยเพียง 48 ปี

    งานวิจัยของเวทเทอร์ฮาน ครอบคลุมสาขาเคมีอนินทรีย์ ชีวเคมี และพิษวิทยาเคมี โดยเกี่ยวข้องกับผลของโลหะหนักต่อเมตาบอลลิซึมของเซลล์และการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านสารโครเมียมที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง

    สำหรับโครงการวิจัยด้านสารปรอทนั้นเวทเทอร์ฮานเพิ่งเริ่มเมื่อฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ.2538 นี้เองในขณะที่เธอได้ลาเพื่อเพิ่มพูนวิชาการเพื่อไปทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และได้ศึกษาโครงสร้างและจลนศาสตร์ของสารบางชนิด (model compound) งานชิ้นนี้ทำให้เธอจำเป็นต้องใช้สารมาตรฐานสำหรับปรอท-นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (Hg-NMR standard) สารมาตรฐานดังกล่าวคือ dimethylmercury (Ch3)2Hg ซึ่งในการทดลองวันหนึ่งหลังจากที่กลับมาที่ดาร์ทมุธแล้วขณะเตรียมงานอย่างระมัดระวังในตู้ควัน ปรากฏว่าสารดังกล่าวในสถานะของเหลวได้กระเด็นมาเปื้อนถุงมือซึ่งเธอก็รียล้างมือและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบทันที อย่างไรก็ตามสารดังกล่าวได้ซึมผ่านถุงมืออย่างรวดเร็ว (มีการทดสอบภายหลังพบว่าใช้เวลาน้อยกว่า 15 วินาทีและอาจทันทีก็ได้) จากนั้นก็ซึมผ่านผิวหนังเข้าสู่ร่างกายทันที เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 หลังจากนั้นไม่นาน (ประมาณ 5 เดือน) เธอก็เริ่มมีอาการผิดปกติในการทรงตัว ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้านี้เธอเป็นคนแข็งแรง ไม่เคยป่วยไข้มาเป็นเวลานับสิบปี และเมื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาลก็พบว่ามีสาเหตุมาจากพิษของสารปรอทและอาการอยู่ในขั้นที่ไม่สามารถเยียวยาให้กลับมาสู่สภาพปกติได้แม้จะมีความพยายามที่จะช่วยจากหลาย ๆ ฝ่ายก็ตาม

    ในที่สุดเธอก็ต้องจากไป 10 เดือนหลังจากของเหลวหยดนั้นเพียงหยดเดียว … dimethylmercury.!

    นักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบเกี่ยวกับสารนี้โดยละเอียดในภายหลังได้สรุปว่า สาร dimethylmercury ซึ่งรู้กันดีว่าจะละลายได้ดีในตัวทำละลายไม่มีขั้วนั้นเป็นสารที่ระเหยง่าย และซึมผ่านถุงมือยางธรรมดาได้อย่างรวดเร็ว ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวังสูงและมีเครื่องป้องกันอย่างดี

 

เอกสารอ้างอิง

  1. Chem. & Eng. News 75 (24, June 16) 6, 11-12 (1997).
  2. Chem. & Eng. News 75 (25, June 23) 5 (1997).
  3. Chem. & Eng. News 75 (19, May 12) 7 (1997).

 

Back to Top