..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
ชาวบ้านจังหวัดพะเยาดื่มเหล้าเถื่อนเสียชีวิต 1 คน

เหตุเกิดที่
        ตำบลแม่นาเรือ อำเเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


วันที่เกิดเหตุ
        30 กรกฏาคม 2550

ผู้ได้รับพิษ
        จำนวน 8 ราย 1ในนี้เสียชีวิต 1 ราย

สาเหตุ
        เนื่องจากซื้อสุราเถื่อนผสมเมธานอล มาดื่มร่วมกับเพื่อน 8 คน

อาการพิษ
        หลังจากดื่มกินกันแล้วต่างแยกย้ายกันไป พอรุ่งเช้าจึงมีอาการปวดท้องรุนแรง ตาเหม่อลอย เวียนหัว ญาติจึงนำส่งโรงพยาบาลพะเยาพร้อมกับเพื่อนอีก 8 คน 1 ในนี้ ดื่มสุราค่อนข้างมากจึงทำให้เสียชีวิต

        ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แรงงานพม่าดื่มสุราเสียชีวิต รวมถึงกรณีล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิน 5 คน

ผลการตรวจวิเคราะห์
        ศูนย์ระบาดวิทยา เขต 10 กรมควบคุมโรครายงานผลการตรวจตัวอย่างสุราจากกระเพาะอาหารของผู้ป่วย พบสาเหตุที่ทำให้คนงานทั้งหมดบาดเจ็บและเสียชีวิต มาจากสารเอทานอลที่ใช้ผสมและละลายสีทาบ้าน ซึ่งเป็นสารที่ดื่มไม่ได้