..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
พบ "สารพิษ" ในแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเกินมาตรฐาน เตือนอาจทำให้ "ตาบอด"


        กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบเมทานอลในแอลกอฮอล์อุ่นอาหารในร้านค้าเกินมาตรฐาน 11 ตัวอย่าง จาก 70 ตัวอย่าง ชี้หากผู้บริโภคได้รับไอของเมทานอลเป็นเวลานาน จะทำให้ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ระบบย่อยอาหาร ผิดปกติ เยื่อตาขาวอักเสบ อาจมีปัญหาการมองเห็นจนถึงตาบอดได้

        วันนี้ (16 ก.ค.) นพ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กองเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำ โครงการวิเคราะห์และแจ้งเตือนภัยเมทานอลในผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อุ่นอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์และแจ้งเตือนภัยต่อประชาชน โดยเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอุ่นอาหารจากร้านค้าในจังหวัดภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี รวม 70 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2550

        ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด โดยมีปริมาณเมทานอลในส่วนที่กลั่นได้สูงกว่าร้อยละ 1 โดยปริมาตร จำนวน 11 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.7 และส่วนใหญ่มีปริมาณเมทานอลในตัวอย่างค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 90 โดยปริมาตรของสารที่กลั่นได้ อีกทั้งพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีชื่อการค้าอยู่ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งตัวอย่างที่ผิดมาตรฐานทั้งหมดนั้นไม่ระบุผู้ผลิต

        นพ.ไพจิตร์ กล่าวต่อว่า ผู้บริโภคควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต รวมทั้งรายละเอียดที่กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสัญลักษณ์มาตรฐาน มอก. 950-2547

        สำหรับผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตการผลิตแอลกอฮอล์แข็งที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงตาม มอก. 950-2547 มีจำนวน 13 ราย ดังนี้ ชะอำพีรพัฒน์ เคมีคอล, เทคโนโลยี แอนด์ เนเจอร์, ทองกูลไทย, พรเจริญชัยธุรกิจ, โพรเทค เคมีคอล แอนด์ เอนจิเนียริ่ง, พรีม่า โพลีเทค, โฟร์สตาร์ (ไทยแลนด์), เฟอร์โน่, รับพร ตั้งอำพัน, ราชาโยค, รุ่งโรจน์ โชติประกายเกียรติ, ลัคกี้ เทรดดิ้ง, ศิวเทพ เอ็นเตอร์ไพรส์ ทั้งนี้เมทานอลเป็นสารพิษชนิดหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

        นพ.ไพจิตร์ กล่าวด้วยว่า ปัจุบันแอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มหรืออุ่นอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กันมากตามร้านอาหาร สวนอาหาร ภัตตาคาร ห้องอาหารในโรงแรม และในบ้านเรือนทั่วไป มีทั้งลักษณะคล้ายขี้ผึ้งและชนิดเจลค่อนข้างเหลว บรรจุถ้วยหรือกระป๋องโลหะทรงกระบอกขนาดแตกต่างกัน สามารถหาซื้อได้ง่ายตามแผงขายของชำในตลาดสด ร้านค้าเบ็ดเตล็ด หรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการ ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 950-2533 โดยแสดงฉลากตามที่ มอก. กำหนด สำหรับสารสำคัญที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนประกอบหลัก คือ “เอทิลแอลกอฮอล์ หรือ เอทานอล” (ethyl alcohol or ethanol) และห้ามใช้ “เมทิล แอลกอฮอล์ หรือ เมทานอล” (methyl alcohol or methanol) โดยกำหนดให้มีปริมาณของเมทานอลปนเปื้อนได้ไม่เกินร้อยละ 1 โดยปริมาตรของส่วนที่กลั่นได้

        "หากได้รับไอของเมทานอลเป็นเวลานาน จะทำให้ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ระบบย่อยอาหารผิดปกติ เยื่อตาขาวอักเสบ อาจมีปัญหาการมองเห็นจนถึงตาบอดได้ ดังนั้น หากผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงมีปริมาณเมทานอลที่สูงมาก โอกาสที่ผู้บริโภคจะได้รับเมทานอลเข้าสู่ร่างกายก็มีมากขึ้น โดยเฉพาะทางการหายใจเอาไอของเมทานอลเข้าไป"

        อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวด้วยว่า สำหรับการใช้เชื้อเพลิงอุ่นอาหารในบ้านหรือร้านอาหาร ควรเป็นที่อากาศถ่ายเทสะดวก แม้ว่าเชื้อเพลิงนั้นจะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ ก็อาจทำให้ผู้ที่ได้รับไอจากการเผาไหม้มีอาการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจได้เช่นกัน และควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหลวหรือไหลได้ เพราะถ้าหกอาจมีการติดไฟและลุกลามขยายวงกว้าง อีกทั้งควรเก็บเชื้อเพลิงอุ่นอาหารในภาชนะปิดสนิท และอยู่ในที่ปลอดภัย ห่างจากแหล่งความร้อน


ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ 16 กรกฎาคม 2550 13:32 น.