..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สารเคมีกำจัดแมลง

รอก่อนจ้า

รอก่อนจ้า

2.ข้อควรปฏิบัติในการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช

2.1อ่านฉลากกำกับตลอดให้เข้าใจก่อนใช้ และต้องปฏิบัติตามคำเตือนและข้อควรระวังโดยเคร่งครัด

2.2การผสมสารเคมีกำจักศัตรูพืช อย่าใช้มือผสม ให้ใช้ไม้กวนหรือคลุกยาให้เข้ากัน

2.3ถ้าหัวฉีดอุดตัน อย่าใช้ปากเป่า หรือ ดูด ให้ใช้ลวดเล็กๆเขี่ยสิ่งอุดตันออก หรือเปลี่ยนหัวฉีดใหม่

2.4ก่อนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชควรแต่งตัวให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกละออง

2.5ขณะฉีกพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ควรอยู่เหนือลม และหยุดฉีดเมื่อลมแรง

2.6อย่าสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหาร ขณะใช้วัตถุมีพิษ

2.7อย่าล้างภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์เครื่องพ่น ลงไปทางน้ำ เช่น บ่อ คลอง ฯลฯ

2.8เมื่อเสร็จการใช้วัตถุมีพิษแล้ว ให้ถอดเสื้อผ้าที่ใส่ออกซักและอาบน้ำให้สะอาด

2.9หยุดฉีดพ่นวัตถุมีพิษตามกำหนด ก่อนเก็บเกี่ยว ตามที่ระบุในฉลาก

2.10ถ้ารู้สึกไม่สบาย ให้หยุดฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทันที และรีบพบแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุฉลาก

2.11เก็บวัตถุมีพิษไว้ในภาชนะเดิมเท่านั้น อย่าถ่ายภาชนะโดยเด็ดขาด

2.12เก็บวัตถุมีพิษในที่ปลอดภัย ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหารและเปลวไฟ

2.13ภาชนะบรรจุวัตถุมีพิษเมื่อใช้หมดแล้ว ให้ทำลายและฝังดินเสีย


3.ชนิดของสารเคมีกำจัดแมลง

แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ได้ 4 กลุ่มดังนี้

3.1คาร์บาเมต

3.2ออร์กาโนฟอสเฟต

3.3คลอริเนตเตต ไฮโดรฮาร์บอน

3.4พัยริธรัม


กลุ่มที่ 1 คาร์บาเมต

รูปแบบส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอ็นซัยม์โฆลีนเอสเตอเรสแบบชั่วคราว ระยะเวลาออกฤทธิ์สั้น และสลายตัวได้เร็ว ทำให้ความเป็นพิษลดลง เมื่อได้รับทางปาก ผิวหนังและสูดดม จะมีอาการ มึนงง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย กระวนกระวาย ม่านตาหรี่ คลื่นไส้ อาเจียน น้ำตาและน้ำลายไหล เหงื่ออกมาก ปวดท้องเกร็ง ชีพจรเต้นช้า กล้ามเนื้อเกร็ง

การรักษา

ใช้อะโธรปีน ซัลเฟต 2-4 มิลลิกรัม ฉีดเป็นระยะทุกๆ 10-15 นาที จนกระทั่งผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ไม่ต้องใช้สารพวก oxime เช่น 2-PAM สารเคมีกำจัดแมลงประเภทคาร์บาเมต ที่มีจำหน่าย เช่น

 

 


สารเคมีกำจัดแมลงประเภทคาร์บาเมท

ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

ความเป็นพิษ

LD50 (mg/kg)

ออลดิคาร์บ

(aldicarb)

เทมมิค 10% จี

7

เบนดิโอคาร์บ

(bendiocarb)

พีแคบ

40-120

เบนฟูราคาร์บ

(benfuracarb)

ออนโคล

138

บี พี เอ็ม ซี

(BPMC)

นาซิน

ไบขาบ 500 อีซี

410

คาร์บาริล

(carbaryl)

เซพวิน 50

เอส 85

500-850

คาร์โบฟูแรน

(carbofuran)

ฟูราดาน 3 จี และ 5 จี

คูราแทร์

11

เมทธิโอคาร์บ

(methiocarb)

เมซูโรล

ไบโซล

15-35

เมทโธมิล

(methomyl)

แลนเนท

นิวดริน

17-24

เอ็ม ไอ พี ซี

(M I P C)

โมแซท

ท๊อกซิน

485

เอ็ม ที เอ็ม ซี

(M T M C)

ซูมาไซด์

286

อ๊อกซามิล

(oxamyl)

ไวย์เดทแอล

อ๊อกซามิล

5.4

โปรมีคาร์บ

(promecarb)

คาร์บามัลท์

74-90

โปรโพเซอร์

(propoxur)

ไบกอน

อุนเด็น

95-104

ไธโอดิคาร์บ

(thiodicarb)

ลาร์ วิน

192


กลุ่มที่ 2 ออร์กาโนฟอสเฟต

รูปแบบส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอ็นซัยม์ โฆลีนเอสเตอเรสแบบถาวร เมื่อได้รับทั้งทางปาก ผิวหนัง และสูดดม จะมีอาการคลื่นไส้ วิงเวียนอ่อนเพลีย กล้ามเนื้อหดตัว เป็นหย่อมๆ แน่นหน้าอก อาเจียน ท้องเดิน ตาพร่า น้ำลายออกมากกว่าปกติ อาการพิษรุนแรงจะหมดสติ น้ำลายฟูมปาก อุจจาระ ปัสสาวะราด ชัด หายใจลำบาก และหยุดหายใจ

การรักษา

ใช้อะโธรปีน ซัลเฟต ร่วมกับ 2PAM หรือสารประกอบoxime อื่นๆ ห้ามให้พวก morphine,theophylline,barbiturate,phenothiazines และ respiratory depressant อื่นๆ

 


 

 

สารเคมีกำจัดแมลงประเภทออร์กาโนฟอสเฟตที่จำหน่ายมีดังนี้

ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

ความเป็นพิษ

LD50 (mg/kg)

อะซีเฟต

(acephate)

ออธีน 75 เอสพี

อะซีเฟต

866-945

อะซินฟอส-เมทธิล

(azinphos-methyl)

กูไธออน

5-20

คาร์โบพีโนไธออน

(carbophenothion)

ไตรไธออน 4 อี

จีอราไมท์ 2 อี

6.8-36.9

คลอร์เฟนวินฟอส

(chlorfenvinphos)

เบอร์เลน 24 อีซี และ 10 จี

ซาพีครอน 10 จี

10-30

คลอร์ไพริฟอส

(chlorpyrifos)

ลอร์สแบน

คลอร์ดิน

97-276

คูมาฟอส

(coumaphos)

โครอล

อะซุนโทล

56-230

ไซอาโนเฟนฟอส

(cyanofenphos)

ชัวไซด์

89

ดีมีตอน

(demeton)

ซีสทอก

2.5-12

ไดอะซินอน

(diazinon)

พาโตฟูดาน 3 จี

300-400

ไดคลอวอส

(dichlovos)

วาโปน่า

ดีดีวีพี

56-80

ไดโครโตฟอส

(dicrotophos)

ไบดริน 24 อีซี

คาร์ไบครอน 24 และ 50

22

ไดเมทโธเอท

(dimethoate)

คาบาเมท 40

รอกซิน

215

ไดซันโฟตัน

(disulfoton)

ไดซินตอน

โชวิเร็กซ์

2-12

อี พี เอ็น

(EPN)

คูมิฟอส

ซันฟอส

26

อีทริมฟอส

(etrimfos)

อีคาเม็ท 50

1,800


กลุ่มที่ 3 คลอริเนตเตด ไฮโดรคาร์บอน

เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีคลอรีน เป็นองค์ประกอบสำคัญ กลไกการออกฤทธิ์ยังไม่ทราบชัดเจน อาการพิษเฉียบพลัน มีพิษต่อระบบประสาทส่วนกลาง ผู้ป่วยจะแสดงอาการไวต่อสิ่งเร้ามาก กระสวนกระวาย เวียนศีรษะเสียการทรงตัว บางครั้งมีการชักเกร็ง คล้ายกับได้สารสตริกนิน ผู้ป่วยอาจตายได้ด้วยระบบหายใจล้มเหลว ไม่นิยมใช้เพราะมีความคงทนในสภาวะแวดล้อมสูง ทำให้เกิดพิษตกค้างมากมาย

การรักษา

ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะรักษาตามอาการ สำหรับรายที่มีอาการหนัก แก้ด้วยบาร์บิตุเรต ชนิดออกฤทธิ์สั้น หรือ ไดอะซีแพม ห้ามให้ยาพวก stimulants เช่น epinephrine

 


ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

ความเป็นพิษ

LD50 (mg/kg)

เฟนิโตรไธออน

(fenitrothion)

ซูมิไธออน

โฟลิไธออน

800

เฟนไธออน

(fenthion)

เลไบซิด

ทิกูวอน

255-298

เฟนวาเลอเรท

(fenvalerate)

ซูมิไซดิน

ซูมิ 35

451

ฟอร์โมไธออน

(formothion)

แอนธิโอ

365-500

ไอโซซาไธออน

(isoxathion)

คาร์ฟอส

คาร์ไธออน

112

มาลาไธออน

(malathion)

มาลาเฟซ

มาลาท๊อกซ

1,000

มาธามิโดฟอส

(methamidophos)

พามาโกร

โมนิเตอร์ เอฟ 5

19-21

เมทธิดาไธออน

(methidathion)

ซูปราไซด์

44

มีวินฟอส

(mevinphos)

ไซฟอส

ฟอสดริน

37-12

โมโนโครโตฟอส

(monocrotophos)

อโซดริน

โมฟอส

8-23

นาเลด

(naled)

โบรโกร

นาบรอม

430

โอมีโธเอท

(omethoate)

โฟลิเมท

ลิมาเอท

50

ออกซิดีมีตอน-เมทธิล

(oxydemeton-methyl)

เมตาซิลตอกซ์-อาร์

65-75

พาราไธออน

(parathion)

โฟลิคอล

โซมาดิล

4-13

เฟนโธเอท

(phenthoate)

ไดนาฟอส

เอลโคซา

439

โฟเรท

(phorate)

ไทเมท

2.4


กลุ่มที่ 4 พัยริธรัม

เป็นสารเคมีกำจัดแมลงที่มีในะรรมชาติ สกัดได้จากดอกไม้ตระกูลเบญจมาศบางชนิด มีประสิทธิภาพทำให้แมลงร่วงเร็ว มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่ำ เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวจึงมีการสังเคราะห์สารเลียนแบบพัยริธรัม เรียกว่า พัยริธรอยด์ (Pyrethriods) เช่น Allerthrin Tetramethrinเป็นต้น การออกฤทธิ์ โดยตรงต่อระบบประสาทในรายที่ได้รับเข้าไปในปริมาณมาก จะทำให้เกิดการชักกระตุก และเป็นอัมพาต อันตรายอาจเกิดจากตัวทำละลาย เช่น น้ำมันก๊าด ซึ่งมีพิษมากกว่าพัยริธรัม

การรักษา

ล้างกระเพาะ ด้วย 5 % sodium bicarbonate แล้วสังเกตอาการ ต่อไป อาจให้ diazepam เพื่อแก้อาการชัก ถ้าผุ้ป่วยหายใจไม่ออก ให้ออกซิเจรนและอะโธรปีนซัลเฟต


สารเคมีกำจัดแมลงประเภทคลอรินเนตเตด ไฮโดรคาร์บอน ที่มี่จำหน่ายมีดังนี้

ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

ความเป็นพิษ

LD50 (mg/kg)

ออลดริน

(aldrin)

ออลเดร็กซ

ออลดริน

67

คลอร์เดน

(chlordane)

คลอเดน

เทอร์ราซิด

367-515

ดีลดริน

(dieldrin)

ดิลเดร็กซ์

ดิลไซด์

46

เอ็นโดซัลแฟน

(endosulfan)

ธิโอดาน

เมโทรดาน

30-100

เอ็นดริน

(endrin)

เอ็นเดร็กซ์

7-15

เฮพตาคลอร์

(heptachlor)

อาลามอน

เฮบตาไซด์

147-220

ลินเดน

(lindane)

อาร์ซาแกม

ซอนดาแกม

88-125


 

 

สารเคมีกำจัดแมลงประเภทพัยริธรัม ที่มี่จำหน่ายมีดังนี้

ชื่อสามัญ

ชื่อการค้า

ความเป็นพิษ

LD50 (mg/kg)

ไซเปอร์มีทริน

(cypermethrin)

ริพคอร์ด

ซิมบุช

4,123

ดีคามีธรินหรือเดลตามีธริน

(decamethrin or deltamethrin)

เดก้า

เดซิส

128.5-138.7

เปอร์มีธริน

(permethrin)

แอมบุซ

พีราทรอยด์

มากกว่า 4,000