..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สารเคมีปราบวัชพืช

ลักษณา ลือประเสริฐ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี


      ยาปราบวัชพืชที่เกษตรในประเทศไทยนิยมใช้แพร่หลายมีชื่อทางการค้าต่างๆกันแต่ส่วนใหญ่จะมีสารออกฤทธิ์ชนิดเดียวกัน ตามสัดส่วนปริมาณที่แต่ละบริษัทจะผลิตสารออกฤทธิ์ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของยาปราบวัชพืชทั่วๆไป มีดังต่อไปนี้


      อาการของผู้ป่วยที่ได้รับพาราควอท

      1.โดยการดื่มหรือกิน
      -ผู้ป่วยจะเจ็บปวดมากในปากและคอ ตลอดจนทางเดินอาหาร
      -หลังจากกินเข้าไปแล้วประมาณ 4-5 ชั่วโมง จะมีอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียนมาก ถ้าได้รัยบยามากจะหมดสติ หรือตายภายใน 1-2 ชั่วโมง
      -กินไปแล้ว 3 วัน จะแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบ วิงเวียน ปัสสาวะมีสีคล้ายน้ำล้างเนื้อ อุจจาระดำ ไอออกมาเป็นเลือด มีเลือดปนมากับเสมหะ เจ็บคอมาก กินอาหารไม่ได้ และตายภายใน 7-9 วัน
      2.โดยเข้าสูดดมละอองที่ฉีดพ่น
      -เลือดออกทางจมูก หลอดลมระคายเคือง ไอถี่และหอบ
      -ถ้าให้ออกซิเจนจะทำให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น เพราะช่วยให้พาราควอทออกฤทธิ์เร็วและรุนแรงมากขึ้น
      3.โดยการสัมผัส
      -ถูกผิวหนัง ผิวหนังจะระคายเคืองเป็นผื่นพอง
      -ถูกเล็บ จะทำให้เล็บหลุด หรือเป็นจุดขาวบนเล็บ
      การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับพาราควอท
      1.ให้ยาถ่าย
      2.ให้กินผงถ่าน ผงถ่านจะช่วยดุดซึมพาราควอทช้าลง
      3.ถ้าได้รับโดยการสัมผัสทางผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำทันที
      4.นำผู้ป่วยออกจากบรรยากาศที่มีละอองของพาราควอทอยู่
      5.ควรรีบนำส่งแพทย์ทันที เพื่อล้างท้อง และให้ยาแก้พิษ คือ 15 เปอร์เซ็นต์ฟลูเลอร์เอิร์ท (Fuller's earth solution) 1 ลิตร ถ้าไม่มี ใช้เบนโทไนท์ (Bentonite) แทน และ 20 เปอร์เซ็นต์ แมนนิทอล (Mantinol solution) 200 มิลลิลิตร สักครู่หนึ่ง ให้ดีเกลือ (Magnesium sulphate) หรือโซเดียมซัลเฟต เป็นยาถ่าย

      2,4-ดี (2,4-D) และ 2,4,5-ที (2,4,5-T)       2,4- ดี หรือ 2,4-ไดคลอโรฟินอกซีอะซิติกแอซิด (2,4-dichlorophenoxy acetic acid) และ 2,4,5-ไตรคลอโรฟินอกซีอะซีติกแอซิด (2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid) เป็นยาปราบวัชพืชอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้ และก็เป็นอันตรายกับมนุษย์และสัตว์

      อาการของผู้ที่ได้รับ 2,4-ดี และ 2,4,5-ที โดยการกิน
      1.ปวดแสบปวดร้อนที่ลิ้น คอและท้อง พร้อมทั้งอาเจียน
      2.ผิวหนังจะแดง
      3.ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ อ่อนเพลีย ไม่รู้สึกตัว
      4.เมื่อปล่อยผู้ป่วยไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ จะปัสสาวะออกมาเป็นสีดำ
      5.ความดันเลือดต่ำ
      นอกจากนี้พิษของ 2,4,5-ที ต่อมนุษย์ และสัตว์ ยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม โดยมีการปนเปื้อนของ เตทตราคลอโรไดเบนโซ-พารา-ไดออกซิน (TCDD) หรือที่เรียกว่า ไดออกซิน (dioxin) ในยาปราบวัชพืช ทั้ง 2,4,5-ที แบะไดออกซินที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมแม้จะมีในระดับต่ำ
      เมื่อพบว่ามีผู้ป่วยเนื่องจากได้รับยาปราบวัชพืชชนิดดังกล่าว ควรปฏิบัติดังนี้คือ ให้กินผงถ่าน แล้วจึงให้ยาที่ทำให้อาเจียน หรือช่วยให้อาเจียนโดยใช้นิ้วมือล้วงคอแล้วรีบนำส่งแพทย์ทันทีเพื่อล้างท้อง และให้ยาแก้พิษคือ ควินิดีน ซัลเฟต (Quinidine sulphate) 200 มิลลิกรัม โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุก 4-6 ชั่วโมง

ที่มา : หนังสือความรู้สิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 1 และ 2 พ.ศ.2535 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หน้าที่ 58-61.