..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
Acrylonitrile
 กัญญา พุกสุ่น
 

ชื่อสารเคมี

      สูตรเคมี CH2=CH-C=N
      CAS. Registry Number : 107-13-11
      UN 1093
      ชื่อสามัญ acrylonitrile
      ชื่อพ้อง 2-propenenitrile, vinyl cyanide, AN.

คุณสมบัติทางกายภาพ

      เป็นสารระเหยได้ ไม่มีสี เป็นของเหลวที่สามารถติดไฟได้ มีกลิ่นเหมือนเม็ดถั่วใหม้ ไม่ละลายน้ำ สามารถละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์ ถ้ามีในอากาศระหว่าง 3.05-17 เปอร์เซ็นต์ อาจเกิดระเบิดได้ ไอที่ได้จากการระเบิดให้สารพิษไซยาไนด์ได้ ปกติใช้ในอุตสาหกรรม Acrylic fiber ใช้เป็นสารประกอบในพลาสติก ABS (Acrylonitrile, Butadiene และ Styrene) เป็นต้น

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

       ขนาดความเป็นพิษที่ทำให้สัตว์ทดลองตายลงครึ่งหนึ่ง (50%) (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม) LD50 25-186 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม
      ขนาดความเป็นพิษในอากาศ (เวลา 4 ชั่วโมง) ที่ทำให้สัตว์ทดลองตายลงครึ่งหนึ่ง (50%) LC50s 150-1,250 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
      ความเป็นพิษเฉียบพลันอาจเกิดขึ้นจากการหายใจ หรือรับประทานเข้าไป เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายให้สาร cyanide ทำให้แขนขาอ่อนแรง รู้สึกร้อนที่ตาและคอหอย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย การหายใจผิดปกติ ถ้าอาการมากอาจทำให้สูญเสียความทรงตัว และการหายใจล้มเหลว อาจทำให้เสียชีวิตได้

ความเป็นพิษเรื้อรัง

      มีผลกระทบต่อความทรงจำ การมองเห็น อาจทำให้ความดันต่ำ ระบบการทำงานของตับผิดปกติ และอาจทำให้โลหิตจาง
      การทำให้เกิดมะเร็ง acrylonitrile จัดอยู่ในกลุ่ม 2A คือกลุ่มที่มีหลักฐานพอเพียงว่าทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ทดลอง และอาจทำให้เกิดมะเร็งในคน

การแก้พิษ

      เมื่อได้รับ acrylonitrile ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุ
1. ได้รับสัมผัสทางปาก (กิน) ให้ใช้ถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) 30 กรัม
      ถ้าเกิดอาการตัวเขียว ให้ใช้ amyl nitrite (เอมิล ไนไตร์ท) หรือ sodium nitrite (โซเดียม ไนไตร์ท) หรือ sodium thiosulfate (โซเดียม ไทโอซัลเฟต)
2. ได้รับสัมผัสทางหายใจ ให้นำผู้ป่วยอยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์ หรือให้ 100% ออกซิเจน
3. ได้รับสัมผัสทางตา ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที
4. ได้รับสัมผัสทางผิวหนัง ถอดเสื้อผ้าผู้ได้รับสัมผัส ล้างร่างกายด้วยสบู่ เปลี่ยนเสื้อผ้า และให้ 100% ออกซิเจนเพื่อช่วยการหายใจ

การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

1. ความเข้มข้นในอากาศ ซึ่งมีข้อมูลรายงานบริเวณรถที่เกิดเหตุ 400 ppm และโรงเรียนสอนคนตาบอด 4-7 ppm
2. ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ เนื่องจาก acrylonitrile มีพิษเฉียบพลันต่อตับ
3. ตรวจ Mercapuric acids ในปัสสาวะ

ค่าความปลอดภัยสำหรับการทำงาน

      OSHA : 2 ppm , C 10 ppm (skin)
      NIOSH : carcinogen ; 1 ppm ; C 10 ppm/15 min.
      ACGIH : carcinogen ; 2 ppm (skin)
            (1ppm = 2.17 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
      ปริมาณที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายไม่ควรเกิน 0.001 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวต่อวัน (mg/kg-d)

การปฏิบัติตนเมื่อได้รับสารเคมี

      เมื่อสัมผัสกับสาร ควรล้างบริเวณที่โดนด้วยน้ำปริมาณมากๆ อย่างน้อย 15 นาที
            ถ้าโดนเสื้อผ้าและรองเท้า ให้ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าออก
            ถ้าสูดดมเข้าไป-ให้ย้ายผู้ป่วยไปในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
            ถ้าหายใจไม่ออก ควรใช้เครื่องช่วยหายใจ
            ถ้าหายใจลำบาก ควรให้ออกซิเจน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Acrylonitrile

Hazardtext Management
Acrylonitrile