..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
กรมวิทย์ฯผลิตชุดตรวจน้ำมันทอดซ้ำให้ชุมชนเฝ้าระวังกันเป็นมะเร็ง

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับมือ ม.ขอนแก่น พัฒนาชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ราคาประหยัด ตรวจได้รวดเร็ว มุ่งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน ระบุน้ำมันทอดซ้ำทำให้ความดันโลหิตสูง และเสี่ยงก่อมะเร็ง


      นพ.ไพจิตร์ วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประสบปัญหาการตรวจสอบและเฝ้าระวังอันตรายจากอาหารทอดซึ่งใช้น้ำมันทอดซ้ำ เนื่องจากมีร้านจำหน่ายอาหารทอดที่ต้องตรวจจำนวนมาก ขณะที่มีห้องปฏิบัติการที่ตรวจวิเคราะห์ได้น้อยเพราะเครื่องมือทดสอบมีราคาแพง ต้องใช้ผู้ชำนาญการ และยังใช้เวลาตรวจนาน 1-2 วัน ดังนั้น กรมฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี จึงร่วมมือกับภาควิชาพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำอย่างง่าย ในราคาชุดละ 500 บาท สามารถตรวจได้ 25 ตัวอย่าง ใช้เวลาตรวจสอบเพียง 3-4 นาที เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ประกอบการใช้ตรวจระดับสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร ทั้งนี้ จะดำเนินงานเป็นเครือข่ายนำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างเครือข่ายจัดการความเสี่ยง การแจ้งเตือนภัย และการคุ้มครองผู้บริโภคโดยชุมชน


      “สำหรับอันตรายของการใช้น้ำมันทอดซ้ำจะส่งผลต่อสุขภาพ เช่น ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง และจากข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ามีผลต่อโรคมะเร็ง โดยหัวใจ ตับ และไตของสัตว์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้คุณค่าทางโภชนาการ อาทิ ปริมาณวิตามินอีในน้ำมันลดลง ทำให้ค่าของกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นด้วย สังเกตได้จากขณะทอดจะมีควันมาก ซึ่งส่งผลให้รสชาติอาหารไม่ดีกินแล้วแสบคอ” นพ.ไพจิตร์ กล่าว


      นพ.ไพจิตร์ กล่าวอีกว่า ในหลายประเทศได้กำหนดมาตรฐานของน้ำมันทอดอาหาร โดยใช้ปริมาณสารโพลาร์ หรือสารประกอบที่เกิดจากการแตกตัวของน้ำมัน เป็นตัวชี้วัดสภาพความเสื่อมของน้ำมันโดยยึดถือเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย อาทิ ประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส อิตาลี ฟินแลนด์ และสเปน กำหนดให้มีสารโพลาร์ในน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก (น้ำมัน) สำหรับประเทศออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ กำหนดให้มีสารโพลาร์ไม่เกินร้อยละ 27 ของน้ำหนัก (น้ำมัน) ส่วนประเทศไทยนั้น กำหนดมาตรฐานน้ำมันทอดประกอบอาหารทั้งเพื่อจำหน่ายและบริโภคต้องมีสารโพลาร์ได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก (น้ำมัน) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 283 (พ.ศ.2547)


      นอกจากนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้จัดทำชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร เพื่อตรวจคุณภาพน้ำมันปรุงอาหารหรือใช้ทอดอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 205 (พ.ศ.2543) จำหน่ายในราคาชุดละ 360 บาท ใช้ตรวจได้ 15 ตัวอย่าง มีจำหน่ายที่ร้านผลิตภัณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0 2589 9850-8 ต่อ 98450 ส่วนชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุบลราชธานี โทร.0 4531 2230-3


ที่มา :ผู้จัดการออนไลน์ 21 ตุลาคม 2549 14:30 น. http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9490000131005