..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
เตือน"น้ำส้มเกล็ดหิมะ"อันตราย! มีเชื้อแบคทีเรีย-เชื้อรา


       น.พ.สถาพร วงศ์เจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย. ได้ออกสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำส้มเกล็ดหิมะในท้องตลาด ที่เป็นที่นิยมดื่มมากในหมู่ประชาชนขณะนี้ ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากเกรงว่าจะอาจมีการปนเปื้อนของ เชื้อรา ยีสต์ หรือยาฆ่าแมลง ซึ่งผลปรากฏว่า ในเบื้องต้นพบปริมาณของเชื้อราและแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำส้มเกล็ดหิมะจำนวนมาก โดยเชื้อแบคทีเรียที่พบ ได้แก่ เชื้อโคลีฟอร์ม ที่มักพบในอาหาร และ คลอสตีเดียมที่มักพบในดินและฝุ่น ซึ่งเชื้อเหล่านี้ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร ผู้บริโภคจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนได้

       สำหรับน้ำส้มเกล็ดหิมะที่พบว่าปนเปื้อนเชื้อโรค ถือเป็นน้ำส้มเถื่อนทั้งหมด เนื่องจากตามระเบียบของ อย. เครื่องดื่มน้ำส้มจะต้องมีส่วนผสมของส้มเกินกว่าร้อยละ 20 หากต่ำกว่านั้นจะถือเป็นเพียงเครื่องดื่มรสส้ม อีกทั้งเครื่องดื่มที่ภาชนะปิดสนิทต้องขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร และมีสัญลักษณ์ อย.รับรอง เพราะเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ

       โดย อย.ออกสุ่มตรวจใน 2 ส่วน คือ ในกรณีที่ไม่รู้แหล่งผลิต อย.ใช้วิธีออกซื้อตัวอย่างน้ำส้มเกล็ดหิมะ ที่ไม่มีการระบุสถานที่แหล่งผลิต เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ส่วนกรณีที่ อย.รู้จักแหล่งผลิต ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบถึงขึ้นตอนการผลิตว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งหากพบว่าไม่ได้มาตรฐาน หรือมีเชื้อรา หรือแบคทีเรียเจือปนอยู่จะสั่งระงับการผลิตทันที

       “น้ำส้มเกล็ดหิมะขณะนี้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เพราะมีรสชาติอร่อย แต่สามารถให้โทษได้ด้วย ดังนั้นเพื่อความปลอดของภัยผู้บริโภค ควรเลือกซื้ออาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีเลขสารบบอาหารของ อย. มีการระบุสถานที่ วันเดือน ปีที่ผลิต วันหมดอายุ ชื่อผู้ผลิต และสถานที่ตั้ง ซึ่งน้ำส้มที่วางขายขณะนี้ส่วนใหญ่ไม่มียี่ห้อระบุ ถือเป็นน้ำส้มเถื่อน ผู้ผลิตมีโทษอย่างต่ำปรับไม่เกิน 30,000 บาท”