..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
อันตรายจากการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการเติมน้ำมัน

การใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการเติมน้ำมันที่ปั๊ม

 ที่มา: PTT Risk Alert vol. 13/2002

ส่วนนโยบายควมคุมคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโทร 2467 ธค. 45


                เพื่อเป็นประโยชน์กับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและสามารถเป็นประโยชน์กับหน่วงงานปฏิบัติการที่มีการ รับ - จ่าย น้ำมันและก๊าซได้ด้วย จึงขอเสนอกรณีอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งผลจากอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้ลูกค้าได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย 3 เหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

  1. ลูกค้าได้วางโทรศัพท์มือถือไว้ที่ท้ายรถขณะเติมน้ำมันและมีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้น ได้ส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้รถยนต์และสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหาย
  2. ลูกค้าถูกไฟลวกที่บริเวณใบหน้าขณะที่กำลังคุยโทรศัพท์มือถือระหว่างเติมน้ำมัน
  3. ลูกค้าถูกไฟลวกที่บริเวณต้นขาและขาหนีบ เนื่องจากโทรศัพท์มือถืออยู่ในกระเป๋ากางเกงและมีสัญญาณเรียกเข้าขณะที่กำลังเติมน้ำมันนอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานว่าเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือในลักษณะเช่นนี้ที่แท่นขุดเจาะในทะเลอีกด้วย

 ข้อมูลสำคัญ        

  • โทรศัพท์มือถือสามารถทำให้เกิดประกายไฟและจุดติดไฟกับเชื้อเพลิงได้ (lgnite)
  • โทรศัพท์มือถือยิ่งทันสมัยมากเท่าไร พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาก็มากเพียงพอที่จะทำให้เกิดประกายไฟและจุดติดไฟได้ ทั้งในขณะที่ทำการ ปิด - เปิด หรือกดปุ่มรับโทรศัพท์มือถือเมื่อมีสัญญาณเรียกเข้ามา
  • ปิดโทรศัพท์มือถือก่อนเข้าไปในพื้นที่ รับ - จ่าย น้ำมันและก๊าซ บริเวณที่มีการขนย้ายและเก็บเชื้อเพลิง/สารเคมี สถานที่ก่อสร้าง

 

(ข้อมูลจาก PTT Risk Alert Vol 1/2002 เดือนกุมพาภันธ์ 2545 Safety (Risk) Alert ของ Unocal ฉบับวันที่ 18 พศจิกายน 2545 ซึ่งเป็นข้อมูลจาก เชลล์ เนเธอร์แลนด์ วารสาร Safety&Heath ฉบับเดือนสิงหาคม 2545 และ Mine Safety and Heath Administration )

 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับพื้นที่ รับ - จ่าย น้ำมันและก๊าซ       

  1. ประกาศเป็นกฏความปลอดภัย หรือติดป้ายเตือนอันตรายให้ปิดโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สือสารทุกชนิดก่อนเข้าพื้นที่ รับ - จ่าย น้ำมันและก๊าซ โดยเฉพาะในฤดูหนาวอากาศแห้งจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์มาก
  2. แจ้งเตือน รปภ. พนักงานขับรถ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ให้ทราบอันตรายอย่างทั่วถึง
  3. ต้องเป็นโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สือสารชนิด Explosion Proof เท่านั้นจึงอนุญาติให้นำเข้าไปใช้งานได้ 

 

Back to Top