..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สารบอแรกซ์ในหมู

สารบอแรกซ์ในหมู

ที่มา : ข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2543, หน้า 9


สารบอแรกซ์คืออะไร

    บอแรกซ์เป็นสารเคมีที่มีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น การฟอกหนัง อุตสาหกรรมแก้ว ยา เช่น ยาล้างตา เป็นต้น มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ได้ดี ในอดีตได้เคยมีการนำมาใช้เป็นวัตถุกันเสีย แต่ต่อมาพบว่าบอแรกซ์อันตรายต่อสุขภาพ จึงได้มีกฎหมายกำหนดห้ามนำมาใช้ในอาหาร ในกฎหมายสาธารณสุขของประเทศไทยได้กำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ต้องถูกปรับ 20,000 บาท

 

โทษของบอแรกซ์เมื่อสะสมในร่างกาย

    ถ้าได้รับบอแรกซ์ร่างกายจะมีสะสมที่ไตและสมองซึ่งจะทำลายเนื้อเยื่อของแต่ละอวัยวะ เช่น จะทำลายไต และมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของไตในที่สุด บอแรกซ์ที่ได้รับเข้าไปในร่างกายจะถูกขับออกได้แต่ต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ดังนั้นการที่เราบริโภคสารบอแรกซ์เป็นประจำจะทำให้ร่างกายมีการสะสมและเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

 

ผลการตรวจเนื้อสุกรตามเขียงที่กรมฯ ดำเนินการ

    เนื้อสุกรที่พบว่ามีการใช้สารบอแรกซ์มากที่สุดคือหมูบด เนื่องจากการบดหมูจะทำให้มีการผิวสัมผัสของเชื้อโรคเข้าไปในเนื้อหมูมากขึ้น ทำให้หมูบดเน่าเสียได้ง่าย จึงมีการใช้บอแรกซ์ใส่ปนในหมูบด ส่วนเนื้อหมูชิ้นจะมีการนำไปชุบน้ำยาบอแรกซ์ โดยจะมีภาษาเรียกของผู้ที่จำหน่ายสุกรว่า “หมูอาบน้ำ” ดังนั้นจะมีบอแรกซ์ติดอยู่ที่ผิว ข้อปฏิบัติสำหรับผู้บริโภคทั่วไปคือเมื่อซื้อหมูมาก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารให้ล้างหลาย ๆ ครั้ง นอกจากจะลดหรือขจัดสารอออกไปได้แล้วยังเป็นการลดความสกปรกที่ติดอยู่บนเนื้อหมูลงไปด้วย ถ้าเป็นหมูบดคงจะไม่สามารถล้างได้เราควรจะหลีกเลี่ยงโดยการนำมาบดเองจะดีกว่า ผลการตรวจบอแรกซ์ในหมูตามเขียงและที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตพบว่าหมูที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตมีการปนเปื้อนน้อยกว่าหมูตามเขียง ส่วนหมูที่จำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตปัจจุบันแทบจะตรวจไม่พบการปนเปื้อนของบอแรกซ์เลย

 

แนวโน้มของการใช้สารเคมีในเนื้อสุกร

    หลังจากที่มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยของอาหารที่มีการตรวจสอบการใช้บอแรกซ์มากขึ้นทำให้การปนเปื้อนของบอแรกซ์ในเนื้อหมูได้ลดลงแต่ที่น่าเป็นห่วงมากคือ อาหารพร้อมบริโภค เช่น ข้าวขาหมู หมูผัดเผ็ด หรือเนื้อสัตว์ประเภทอื่นที่นำมาปรุงอาหารจำหน่ายยังมีการตรวจพบโดยเฉลี่ยแล้วอาหารพร้อมบริโภคทั้งหลายจะมีพบบอแรกซ์อยู่ประมาณ 5% จากอดีตที่เคยพบอยู่ประมาณ 10% นอกจากหมูบด อาหารประเภทอื่นที่มักพบบอแรกซ์เป็นประจำได้แก่ ทับทิมกรอบ เนื้อปลาบด ทอดมันปลากราย เป็นต้น

 

การดำเนินการแก้ไขในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

    ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ผลิตชุดทดสอบบอแรกซ์ให้สามารถนำไปตรวจสอบการปนเปื้อนของสารบอแรกซ์ในอาหารนอกห้องปฏิบัติการได้ และผลจากนำชุดทดสอบไปใช้งานทำให้เราทราบว่าอาหารต่าง ๆ มีบอแรกซ์ปนเปื้อนอยู่ในอาหารหลายประเภท เราได้มีการถ่ายทอดวิธีการใช้ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหารไปให้ชุมชนในระดับหมู่บ้านได้นำเอาไปใช้ในงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถจะดูแลตนเองได้ ไม่ใช่แต่เฉพาะบอแรกซ์เท่านั้น สารเคมีตัวอื่นหรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ำดื่ม เราก็ได้มีการถ่ายทอดให้ชุมชนไปแล้วตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบันเราได้กระจายไปทั่วประเทศแล้ว และขยายผลลงไปถึงโรงเรียนต่าง ๆ ในปี 2543-2544 จะขยายไปถึง อบต.และโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

Back to Top