..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
มลพิษทางอากาศในอาคารที่อยู่อาศัยและสำนักงาน

มลพิษทางอากาศในอาคารที่อยู่อาศัยและสำนักงาน

ที่มา : สิรินมาส คัชมาตย์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข     

จากหนังสือความรู้เกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษ ตอนที่ 15

กลุ่มงานพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ..2544


                 อาคารนอกจากจะมีประโยชน์สำหรับการอยู่อาศัยและทำงานแล้วอาจเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมลพิษ และก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเป็นปัจจัยเสริมของการเกิดโรค  สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในอาคารอาจจำแนกได้ตามชนิดของสารที่ก่อให้เกิดมลพิษ คือ

1. ชีวสาร (biological agents) ได้แก่ ไรฝุ่น แมลงสาบ เชื้อรา แมว สุนัข หนูบ้าน แบคทีเรีย มอด และแมลงเม่า  ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis) และโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจ

2. ผลผลิตจากการเผาไหม้ (combustion products) ได้แก่ การเตรียมอาหาร การจุดธูปเทียนและการสูบบุหรี่ในควันบุหรี่ประกอบด้วยสารเคมีมากกว่า 3,800 ชนิด  สารเคมีที่พบมากและก่อผลกระทบต่อสุขภาพคือ คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbon monoxide) ไนโตรเจนออกไซด์ (nitrogen oxide) อนุภาคแขวนลอยและสารอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น นิโคติน (nicotine) ฟอร์มัลดีฮัยด์ (formaldehyde) เบนซีน (benzene) ไนโตรซามีน (nitrosamine) และโพลีย์ศัยคลิค อะโรแมติคฮัยโดรคาร์บอน (polycyclic aromatic hydrocarbon) ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่าง ๆ เช่น แสบตา แสบจมูก หรือไอ  เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและมะเร็งปอด  แท้งและคลอดบุตรก่อนกำหนด  ในเด็กทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น  เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ โรคหืด การเจริญเติบโตของปอดช้าลงและโรคสารน้ำในช่องหูส่วนกลาง

3. สารเคมีภายในอาคารที่สำคัญคือ

- ก๊าซโอโซนจากเครื่องถ่ายเอกสาร ทำให้เกิดการระคายเคืองในทางเดินหายใจ ก่อภูมิแพ้และความไวเกิน (hyperesponsiveness) ของเยื่อบุจมูกและหลอดลม

- ฟอร์มัลดีฮัยด์ (formaldehyde) จากไม้อัดและผลิตภัณฑ์ไม้อัด โฟม ฉนวนกันความร้อน ผลิตภัณฑ์กระดาษ ไฟเบอร์กลาส สิ่งตกแต่งภายใน  เช่น ผ้าม่าน พรม เสื่อน้ำมันและผ้าไหม ทำให้เกิดระคายเคืองตาและเนื้อเยื่อในทางเดินหายใจส่วนบนและผิวหนัง ภูมิแพ้และหอบหืด

- ก๊าซเรดอน  เป็นก๊าซกัมมันตรังสีและเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดจากการสลายตัวของเรเดียมซึ่งเกิดจากการสลายตัวของธาตุยูเรเนียมเนื่องจากเรเดียมเป็นธาตุที่มีอยู่ในดินและหินตามธรรมชาติ  เรดอนจึงอาจมาจากดินและหินที่เป็นส่วนประกอบของอาคารซึ่งมีปริมาณเรดอนแตกต่างกัน  ขึ้นกับแหล่งและชนิดวัตถุดิบที่ผลิต  หรือการซึมผ่านของเรดอนจากพื้นดินใต้อาคารและรอบอาคาร  ผ่านรูพรุน รอยต่อ รอยแตกของพื้นและผนัง จุดเชื่อมต่อของพื้นและช่องผ่านของท่อต่าง ๆ หรือกรณีอาคารอยู่ใกล้แหล่งแร่  เช่น เหมืองดีบุก เหมืองยูเรเนียมและเหมืองถ่านหิน เรดอนสลายตัวให้สารกัมมันตรังสีที่สำคัญ คือ พอโลเนียม-210 และพอโลเนียม-218 เมื่อนุภาคพอโลเนียมเกาะจับกับเยื่อยุทางเดินหายใจ แผ่รังสีอัลฟ่าทำอันตรายต่อเนื้อปอด  เมื่อได้รับเป็นเวลานานอาจทำให้เป็นมะเร็งปอด

 

เอกสารอ้างอิง

1. Ashmore M. 1995. Human expose to air pollutants. Clin Exp  Allergy 25 : 12-22

2. สมชัย บวรกิตติ 2542  โรคเหตุสิ่งแวดล้อมใน : สมชัย บวรกิตติ, จอห์น พี ลอฟทัสและกฤษฎา ศรีสำราญ (บรรณาธิการ) ตำราเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์. 1111-1119

 

Back to top