..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
"ไดออกซิน"และพิษปนเปื้อนในอาหาร

“ไดออกซิน” และพิษปนเปื้อนในอาหาร

ที่มา:ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชลบุรี


        ข่าวล่าสุดของสารปนเปื้อนชื่อ “ไดออกซิน” ทำให้คนไทยตระหนักไปทั่วในฐานะที่เป็นตัวก่อมะเร็งในร่างกายและมีอันตรายสูงสุดในกลุ่มสารพิษทั้งหมด ความรุนแรงที่ว่านี้ได้รับการยืนยันโดยสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA-Environmental Protection Agency)

        โทษภัยของไดออกซิน เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วโดยเฉพาะเมื่อครั้งสงครามเวียดนามที่สหรัฐอเมริกานำสารสีส้ม (Agent Orange) ไปโปรยในพื้นที่ป่าเพื่อเปิดสมรภูมิที่เป็นจุดบอดของตัวเอง พลเมืองเวียดนามตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันเจ็บป่วยล้มตายไปเป็นจำนวนมาก

“ไดออกซิน” คืออะไร

 

        ไดออกซินเป็นสารเคมีสังเคราะห์ที่มีอันตรายมากที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะแบคทีเรียไม่สามารถย่อยสลายได้ มีอยู่ทั่วไปทุกแห่งในสิ่งแวดล้อม โดยเกิดจากการรวมตัวของคลอรีน ออกซิเจน และเบนซิน และสามารถสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต โดยจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในห่วงโซ่อาหารหลายชั้นและในไขมัน ตัวที่มีพิษร้ายแรงที่สุดคือ 2, 3, 7, 8 –tetrachlorodibenzo-p-dioxin หรือ TCDD มีลักษณะเป็นของแข็งซึ่งละลายในน้ำได้ คงตัวต่อความร้อน คงตัวในดินและน้ำแต่สามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็วโดยแสง ส่วนใหญ่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับคลอรีนโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น โรงเผาขยะ โรงงานผลิตสารเคมีปราบแมลง และกำจัดวัชพืช โรงงานผลิตพลาสติกพีวีซี (Poly-Vinvl Chloride) โรงงานฟอกย้อมกระดาษ

        เนื่องจากไดออกซินเป็นสารที่สามารถแพร่กระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปทำให้ยากที่จะหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ดีแหล่งที่พบมากที่สุด คือ ในไขมันสัตว์ และไขมันปลาน้ำจืด

 

พิษภัยของไดออกซิน

        คณะกรรมการสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อ้างถึงข้อมูลของสำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) ว่า ไดออกซินเป็นสารก่อมะเร็งชนิดเฉียบพลัน (พบในสัตว์ทดลอง) มีผลทำให้เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นแผลในกระเพาะอาหาร ตับอักเสบและเสียชีวิต ผลให้ทารกพิการ หรือผู้เป็นแม่แท้งได้

ผลกระทบต่อสุขภาพ

  1. จำนวนเชื้ออสุจิ (Sperm) ลดลงในผู้ชาย
  2. ทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก
  3. เยื่อบุมดลูกอักเสบ
  4. มะเร็งผิวหนัง
  5. มะเร็งตับและท่อน้ำดี
  6. แผลในกระเพาะอาหาร
  7. ทำให้มะเร็งเต้านมขยายใหญ่ขึ้น

 

เราจะทำอะไรได้บ้าง ?

        ในส่วนของการระมัดระวังส่วนบุคคลจำต้องหลีกเลี่ยงอาหารในกลุ่มเสี่ยง จำพวกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากไขมันสัตว์ นม ซึ่งนำเข้าจากประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ การเลือกรับประทานผักปลอดสารพิษ เพราะไดออกซินบางส่วนประกอบและตกค้างอยู่ในสารเคมีปราบศัตรูพืชและกำจัดวัชพืช

 

 

Back to top