..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
สาระและอันตรายจากดรายไอซ์(Dry Ice)

สาระและอันตรายจากดรายไอซ์

(Dry ice, Solidified carbon dioxide)


 

การใช้

 

  • เป็นสารให้ความเย็นในการแช่เย็น หรือแช่แข็งอาหาร มักใช้กับการแช่ไอศกรีมหรืออาหารที่ต้องเก็บรักษาระหว่างเดินทางหรือเข้าแคมป์ ให้ความเย็นมากกว่าน้ำแข็งทั่วไป (wet ice) ประมาณ 15 เท่า และใช้ได้นานกว่าประมาณ 5 เท่า ในน้ำหนักเท่า ๆ กันและไม่เกิดน้ำเหมือนน้ำแข็งทั่วไป
  • ทำให้เกิดฟองในเครื่องดื่ม โดยการเติมก้อนเล็ก ๆ ลงในแก้วเครื่องดื่ม
  • ใช้ไล่แมลง
  • ใช้ทำวัตถุระเบิด
  • นิยมใช้ทำให้เกิดหมอกสีขาวในการแสดงโดยการใส่น้ำแข็งแห้งก้อนเล็ก ๆ ลงในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน ภาชนะที่ใช้เป็นพลาสติกหรือโลหะ ห้ามใช้แก้ว ต้องทำในที่ ๆ มีการระบายอากาศได้ดี

 

ข้อควรระวังในการใช้

 

  • ห้ามรับประทาน
  • ต้องสวมถุงมือหนังทุกครั้งที่ต้องจับต้อง ไม่ควรสัมผัสโดยตรง เนื่องจากจะทำให้เกิดการไหม้ เนื่องจากน้ำแข็งแห้งมีอุณหภูมิต่ำถึง -78° เซลเซียส
  • ห้ามใช้กับภาชนะทำด้วยแก้ว ซึ่งอาจทำให้แตก
  • ห้ามสัมผัสกับอาหารโดยตรง ให้คั่นกลางด้วยน้ำแข็งทั่วไปหรือกระดาษ
  • ห้ามเก็บในภาชนะปิดสนิท
  • ห้ามก้มลงในภาชนะเก็บ หรืออยู่บริเวณที่จะได้รับไอจากน้ำแข็งแห้ง เนื่องจากทำให้เกิดอาการหายใจไม่ออกได้

 

การเก็บรักษา

 

  • ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลาย ๆ ชั้น เก็บในภาชนะที่มีฉนวนกันความร้อนและมีอากาศเหลือน้อย ๆ เพื่อเก็บได้นาน
  • ไม่ควรเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็นเนื่องจากตู้เย็นมักมีการเป่าอากาศซึ่งทำให้น้ำแข็งแห้งละลายเร็วขึ้น
  • เก็บให้พ้นมือเด็ก หรือผู้ที่อาจไม่ทราบอันตรายของน้ำแข็งแห้งและไม่ควรทิ้งทั่วไปในที่สาธารณะ

 

Ref : 1. Hy-Vee & Penguin Dry Ice

www.hy-vee-stores.com/venders/Penguin/dryice.html

2. Dry Ice information

www.mcneilly-ice-co.com/dryice.html