..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
มลพิษจากการเชื่อมโลหะ

มลพิษจากการเชื่อมโลหะ 

ที่มา : หนังสือ ภาวะมลพิษ ภัยใกล้ตัว 

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน 


 

        การเชื่อมโลหะเป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้างอาคารร้านค้าต่างๆ ตลอดจนเครื่องจักรกลต่าง ๆก็ต้องเชื่อมยึดเพื่อให้เกิดความมั่นคงจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมของตัวเราตั้งแต่ วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น รถจักรยาน รถยนต์ สะพาน ต้องอาศัยการเชื่อมโลหะทั้งสิ้น 

        บางครั้งร้านเชื่อมโลหะจะมีปรากฏให้เห็นตามท้องถนน และซอกซอยต่าง ๆ ก่อให้เกิดอันตรายและความรำคาญและผู้ที่ผ่านไปผ่านมา 

        การเชื่อมโลหะก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมมากมาย ตั้งแต่รังสีจากการเชื่อมด้วยไฟฟ้า หรือแก๊ซ คือรังสีอุลตราไวโอเล็ต เมื่อผู้เชื่อมได้รับรังสีนาน ๆ เข้าก็อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้หรือ ทำให้ผิวหนังตกกระแก่ก่อนวัย ผิวหนังเหี่ยว 

        แสงที่เกิดจากการเชื่อมเป็นแสงที่มีความเข้มข้นมากถ้ามองด้วยตาเปล่า สายตาอาจจะเสียหรือบอดได้ นอกจากแสงแล้วอาจจะมีสะเก็ดโลหะที่ร่อนกระเด็นเข้าสู่ตาได้ 

        ดังนั้น ช่างเชื่อมโลหะจึงควรใส่แว่นตาหรือหน้ากากเชื่อมเพื่อป้องกัน ขณะเดียวกันบุคคลอื่นก็ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่ทำการเชื่อม นอกจากนี้การเชื่อมโลหะบางชนิด เช่น ตะกั่ว แคดเมี่ยม โครเมี่ยม ทองแดง ยังก่อให้เกิดอากาศเสีย เช่น การเชื่อมโลหะจะให้ควันของคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา การเชื่อมแคดเมี่ยมจะให้ไอแคดเมี่ยมที่ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ การเชื่อมตะกั่วทำให้เกิดไอตะกั่วระเหยออกมา ทำให้เกิดโรคโลหิตจางและเป็นอัมพาตได้ และในกรณีที่เชื่อมโลหะที่มีการเคลือบผิวพวกสีทาวานิชแลคเกอร์ หรือสีของรถยนต์จะทำให้เกิดก๊าซพวกไฮโดรคาร์บอนที่ก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกัน 

        อันตรายที่เกิดจากการเชื่อมโลหะนั้นมีมากมาย นอกจากจะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วยังส่งผลให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการเชื่อมโลหะต้องช่วยกันป้องกันมลพิษต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ควรมีห้องเชื่อมที่มีฉากหรือม่านกั้น ป้องกันการมองเห็นด้วยตาเปล่าจากผู้อื่น ร้านเชื่อมโลหะควรอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ไม่ควรตั้งตามถนนหรือซอยที่มีคนอาศัยอยู่มาก เพราะก๊าซเสีย หรือเสียงดังจะก่อความรำคาญให้เพื่อนบ้านได้