..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
น้ำฝนเป็นพิษ

น้ำฝนเป็นพิษ 

ที่มา : หนังสือ ภาวะมลพิษ ภัยใกล้ตัว 

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน 


 

        น้ำฝน จัดเป็นน้ำดื่มที่สะอาดบริสุทธิ์ มีรสชาดดี กินแล้วชื่นใจ ดังนั้นคนสมัยก่อนจึงนิยมดื่มน้ำฝนกันมาก ใครจะคิดบ้างละว่า น้ำฝนในปัจจุบันนั้นไม่ได้บริสุทธิ์ดังที่คิดเสียแล้ว น้ำฝนในปัจจุบัน นอกจากจะปะปนด้วยฝุ่นละออง สารเคมีพิษต่าง ๆ แล้วยังมีรสชาดเปรี้ยว ๆ อีกด้วย 

        ตามปกติน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าจะมีสภาพเป็นกรดเล็กน้อย เนื่องจากในบรรยากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อรวมตัวกับน้ำฝนก็จะได้กรดคาร์บอนิก แต่ในปัจจุบันฝนที่ตกลงมา โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมจะมีสภาพเป็นกรดมาก ทั้งนี้เพราะโรงงานอุตสาหกรรม ยวดยานพาหนะได้ปล่อยก๊าซพิษเข้าสู่บรรยากาศ 

        ซึ่งก๊าซเหล่านี้เมื่อรวมตัวกับหยดน้ำในบรรยากาศก็จะกลายเป็นกรดผลก็คือ ทำให้ความเป็นกรดของน้ำฝนเพิ่มขึ้น ถ้าหากดื่มน้ำฝนที่มีรสเปรี้ยว ๆ นอกจากรสชาดไม่อร่อยแล้ว ยังมีผลทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะประชาชนในชนบทนิยมดื่มน้ำฝนกันมาก บางท่านอาจจะสงสัยว่า ทำไมฝนกรดเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมีผลถึงชนบทได้ 

        อันนี้เป็นเพราะก๊าซอันตรายที่ปล่อยออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ถูกลมพัดไปไกล ๆ สู่ชนบท เมื่อฝนตกลงมา ชาวชนบทก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย 

        นอกจากนี้ ฝนกรดยังทำลายธาตุอาหารบางชนิดในดิน เช่น ไนเตรท ฟอสเฟต ทำให้ดินมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้น มีผลทำให้ผลผลิตของพืชลดลง และฝนกรดที่ตกลงมายังทำความเสียหายกับวัสดุสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์บางชนิด ฝนกรดจะค่อย ๆ กัดกร่อนทำลายสิ่งก่อสร้าง ทำให้เสียค่าซ่อมแซมบำรุงมากขึ้น 

        ท่านจะสังเกตได้ว่า หลังคาชาวบ้านบริเวณใกล้โรงงานบางประเภทจะผุเร็วกว่าบริเวณอื่น ๆ นอกจากนี้เครื่องแอร์ ตู้เย็น ก็จะมีการผุกร่อนค่อนข้างเร็วด้วย สำหรับน้ำฝนในประเทศไทยเราโดยทั่วไปยังมีคุณภาพดี พบว่า บริเวณที่มีการทำอุตสาหกรรม มีแนวโน้มว่าน้ำฝนจะมีความเป็นกรดมากขึ้น แต่น้ำฝนในเมืองหรือบริเวณอุตสาหกรรมจะมีสิ่งเจือปนจำพวก ฝุ่นละออง สิ่งสกปรกต่าง ๆ มาก บางครั้งน้ำฝนจะรวมเอาสารพิษที่ปล่อยมาจากโรงงาน หรือจากการฉีดสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้น้ำฝนมีสารมีพิษเจือปนอยู่ด้วย 

        ดังนั้น ในการรองน้ำฝนไว้ในการบริโภค จึงควรให้ฝนตกสักพักหนึ่งเสียก่อน เพื่อให้น้ำฝนชะล้างฝุ่นละออง สารพิษต่าง ๆ ให้หมดเสียก่อน จึงค่อยรองน้ำมาบริโภค จะทำให้น้ำฝนมีคุณภาพดีขึ้น อันตรายอันน่าสะพึงกลัวจากสภาพฝนกรดนี้ แม้จะมองไม่เห็นชัดเจนในทันทีทันใด หลังจากฝนตก และยังไม่พบว่ามีเกิดในประเทศไทย แต่จากตัวอย่างที่พบในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมและประเทศไทยเราก็มุ่งที่จะพัฒนาประเทศในทางอุตสาหกรรม คงมีสักวันหนึ่งที่น้ำฝนที่เรารับประทานกันมีสภาพเปรี้ยวเป็นกรด ถ้าหากขาดการวางแผนการควบคุมที่ดีพอ