..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
เมื่อโลกเราร้อนขึ้น

เมื่อโลกเราร้อนขึ้น 

ที่มา : หนังสือ ภาวะมลพิษ ภัยใกล้ตัว 

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน 


 

        ในระยะหลายปีที่ผ่านมานี้ จะสังเกตเห็นว่า อุณหภูมิในบ้านเราหรือในต่างประเทศได้ร้อนขึ้น จนกระทั่งบางแห่งมีคนร้อนถึงตายไปก็มี บางแห่งเกิดความแห้งแล้งจนทำให้การเกษตรกรรมเสียหายไปมากมาย นักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ตัวการที่ทำให้อุณหภูมิของโลกเราร้อนขึ้นนี้มาจากการที่เรามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ห่อหุ้มโลกมากเกินไปและการที่ชั้นโอโซนซึ่งเปรียบเสมือนม่านบาง ๆ ที่คลุมพื้นผิวโลกไว้คอยเป็นเกราะคุ้มกันมนุษย์ไม่ให้ได้รับความรุนแรงจากรังสีอุลตาไวโอเลตถูกทำลายไป ทำให้แสงจากดวงอาทิตย์ส่องผ่านเข้ามายังโลกมากขึ้น 

        การที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นนี้ เนื่องจากมนุษย์เป็นผู้ทำให้เกิดโดยการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงจากการอุตสาหกรรม การสื่อสาร การคมนาคม และการเผาขยะมูลฝอย ตลอดจนการเผาไหม้ของป่าไม้ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกเพิ่มมากขึ้นจนลอยตัวขึ้นไปห่อหุ้มโลกไว้ ซึ่งก๊าซชนิดนี้จะยอมให้แสงแดดส่องผ่านจากดวงอาทิตย์เข้ามาในโลก แต่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่านออกไปได้ ยิ่งชั้นคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้น ความหนาจะกั้นความร้อนมากขึ้นจนทำให้ความร้อนในโลกเพิ่มมากขึ้น ยังอาจเป็นผลให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย มีผลทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น 

        นักวิทยาศาสตร์ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่า ความร้อนที่เพิ่มขึ้นนี้ ยังทำให้การตกของฝนเปลี่ยนแปลงไป บางแห่งจะเกิดความแห้งแล้ง บางแห่งจะมีฝนตกหนักมา และการเพิ่มอุณหภูมิของโลกนี้ยังทำให้การระเหยของน้ำในทะเลเพิ่มมากขึ้น มีผลทำให้มีฝนตกมากขึ้น พบว่ามีฝนตกเพิ่มขึ้นถึง 11 เปอร์เซ็นต์ 

        ขณะที่ความร้อนในโลกเพิ่มมากขึ้น อัตราการระเหยของน้ำก็เป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลทำให้ผิวดินแห้งแตกระแหงอันจะเป็นผลให้การเพาะปลูก หรือทำการเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจของประเทศต้องได้รับความเสียหายไปด้วย

        นอกจากนี้การที่ชั้นโอโซนถูกทำลายเพราะมีการปล่อยสารพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอน จากพวกเครื่องเย็น ตู้เย็น และอุตสาหกรรม ทำโฟร์ม และกระป๋องสเปร์ยต่าง ๆ ทำให้ชั้นโอโซนลดรังสีอุลตราไวโอเลตจะผ่านเข้ามาในโลกมากขึ้น นอกจากทำให้ผิวโลกมีความร้อนเพิ่มขึ้นแล้ว รังสีชนิดนี้อาจเป็นอันตรายต่อผิวหนัง จนทำให้เกิดมะเร็งได้ เริ่มตื่นตัวเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นบ้างแล้ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องพยายามยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมก่อนที่ผลของมันจะเลวร้ายลงกว่าเดิม


อ้างอิง : โอโซน