..:: H O M E ::..
Search :  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งเป็นพิษความรู้ทั่วไปที่นักวิชาการควรทราบพิษวิทยาคลีนิคก้าวทันโลกข้อมูลบริการแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 
   
โอโซน

โอโซน

 ที่มา : หนังสือ ภาวะมลพิษ ภัยใกล้ตัว 

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน 


 

        โอโซนเป็นก๊าซที่เกิดจากปฏิกิริยายาเคมีระหว่างออกโซด์ของไนโตรเจน ไฮโดรคาร์บอน และมีแสงแดดเป็นตัวพลังงานที่ทำให้เกิดก๊าซโอโซน โดยปกติแล้วในบรรยากาศชั้นล่าง จะมีโอโซนปะปนอยู่เล็กน้อย ซึ่งมีมากแถวชายทะเลที่แสงแดดจัด ส่วนในบรรยากาศที่ชั้นบนจะมีเป็นชั้นโอโซนอยู่ 

        ประโยชน์ของโอโซนคือ เพิ่มออกซิเจนในอากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น แต่ถ้าในบรรยากาศของเรามีก๊าซโอโซนมากเกินไป ก็จะก่อให้เกิดโทษได้มากมายเช่นกัน เช่น ทำให้เกิดอาการแสบตา ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ และรุนแรงถึงขั้นก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ เพราะก๊าซโอโซนนั้นมีคุณสมบัติยอมให้แสงผ่านได้มากกว่าก๊าซชนิดอื่น 

        สำหรับโอโซนในบรรยากาศชั้นบนนั้นพบว่านับวันโอโซนจะลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้เพราะมีการปล่อยสาร คลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งสารพวกนี้จะใช้ขับดันในกระป๋องฉีดสเปรย์ต่างๆ เมื่อปล่อยสู่บรรยากาศจะไปทำลายโอโซน ทำให้ชั้นโอโซนลดลง ปริมาณรังสีอุลตราไวโอเลตที่ส่งมายังพื้นโลก ก็สามารถผ่านมาได้มากขึ้น ทำให้มีระดับมากกว่าปกติ อาจทำให้มีระดับมากกว่าปกติ อาจทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนังได้ 

        จากการตรวจวัดปริมาณก๊าซโอโซนของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพบว่า โอโซนจะมีในฤดูร้อนมากกว่าฤดูอื่น มีค่าสูงสุดช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ส่วนในฤดูฝนความเข้มข้นของโอโซนในบรรยากาศจะลดลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากแสงแดดซึ่งให้พลังงานต่อการเกิดก๊าซโอโซนมีน้อย ปริมาณโอโซนจะมีสูงสุดในช่วงเที่ยงวัน และจะลดลงเมื่อแสงแดดน้อยลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมเป็นที่สังเกตว่าถ้าอากาศนิ่งไม่มีลมพัดและแดดจัดปริมาณโอโซนจะสูงขึ้นอย่างผิดปกติ 

        แต่อย่างไรก็ตามปริมาณโอโซนที่พบก็ยังไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย แต่ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นพิษก่อให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต เนื่องจากปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดก๊าซโอโซนขึ้นได้ แต่ก็ยังเป็นความโชคดีของกรุงเทพมหานครที่มีที่ตั้งซึ่งลมพัดถ่ายเทอากาศได้ดีตลอดปี โดยเฉพาะช่วงกลางวันทำให้โอกาสที่โอโซนจะเกิดการสะสมตัวมีน้อย