ค้นหาข้อมูล

ถาม - ตอบ

แหล่งรวมคำถาม-คำตอบปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลฯ

- ผมจะขอข้อมูลคุณภาพ การทำEQC ของปีงบ2548 จะต้องทำอย่างไรครับ 
ตอบ - การขอข้อมูลจะขอได้เฉพาะข้อมูลของหน่วยงานตนเองเท่านั้น
        - ต้องมีหนังสือจากผู้อำนวยการ โรงพยาบาล/ผู้บริหารของหน่วยงาน ถึงผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ระบุว่าต้อง   การสำเนาสาขาอะไร ครั้งที่เท่าไร
        - ค่าใช้จ่าย 100 บาท/ 1 สาขา/ สำเนา 1 ฉบับ/ 1 ครั้งที่ขอ
        - การชำระเงินสามารถชำระในรูปแบบ ตั๋วแลกเงิน หรือเงินสด หรือโอนเงิน เลขที่บัญชี 142-0-01324-6 ชื่อบัญชี"ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ"
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/Files/ค่าออกใบรายงานผล_สมป.pdf

vdo การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 12 ชนิด ราคาเท่าไร
ตอบ  - สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการจำหน่าย vdo การสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 12 ชนิด ได้แก่  เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส อ่างน้ำร้อน ตู้อบร้อน ตู้อบเพาะเชื้อ เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer เครื่องแก้ว เครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ชนิดเอเอ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง และ เครื่องไทเทรตอัตโนมัติ โดยเครื่องมือแต่ละชนิดจำหน่ายชุดละ 500 บาท ประกอบด้วย VCD ของเครื่องมือ 1 ชนิด พร้อมเอกสาร 1 ชุด มีจำหน่ายที่สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง 711 ชั้น 7 อาคาร 9 โทรศัพท์ขอรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2951 0000 ต่อ 99935 และ 99937

- อยากได้แบบฟอร์มที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูลเพื่อขอรับรอง และมีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการขอประเมิน ISO15189
 ตอบ - สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/Files/Download.htm และเอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ แบบกว1 กว2 และ กว4

- ขอทราบช่วงเวลาที่เปิดให้สมัครเป็นสมาชิกทดสอบความชำนาญ
ตอบ จะเปิดรับสมัครภายในเดือนกรกฎาคมของทุกปี เช่น การเปิดรับสมัครสมาชิกในปีงบประมาณ 2553 จะเปิดในเดือนกรกฎาคม 2552 สำหรับรายละเอียดวิธีการสมัคร และการชำระค่าสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ