ค้นหาข้อมูล

Free E-Learning web on Medical Laboratory Quality

                       open access,all  are free

Learning by yourself,interact the course facilitators via  e-mail

          *many rooms for specific training purposes

    *ISO 19011 audit technique

    *Measurement of uncertainty

    * ISO 15190 Biosafety in Medical laboratory

         Get the certification of attendance  or completion

  Start your lessons now !    http://labqualitycenter.com/

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ