ค้นหาข้อมูล

ความรู้ทางวิชาการ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2551 Last Updated : 17/10/2551

ทำไมจึงต้องมีการสอบเทียบ Last Updated : 16/5/2549 

ท่านทราบได้อย่างไรว่าห้องปฏิบัติการที่ท่านใช้บริการผ่านการรับรองความสามารถ
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Last Updated : 3/3/2549 

ระบบคุณภาพ Last Updated : 3/3/2549

การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2548
Last Updated : 21/12/2548 

Inventory of International External Quality Assessment Schemes Last Updated : 25/7/2548 

การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2547
Last Updated : 25/7/2548 

National Laboratory Accreditation in Thailand Last Updated : 6/6/2546 

สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองด้าน EQAS จาก NATA Last Updated : 3/9/2546 

การลงนาม APLAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) Last Updated : 7/1/2546 

ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ Last Updated : 18/9/2546 

Standard Reference Material Last Updated : 15/8/2545 

มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2544 Last Updated : 5/9/2545 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ