ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1001/41)

ห้องปฏิบัติการบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 

ที่อยู่  เลขที่ 38 ถนนฉลองกรุง31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 10520

ผู้ติดต่อ  นางสาวธนากานต์  กาวิชัย

โทรศัพท์ 0 2554 2778
โทรสาร  0 2512 1417
 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017  ให้ไว้ ณ วันที่ 23/07/2563  ถึงัวนที่  22/07/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ