ค้นหาข้อมูล

การสอบเทียบ

รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของห้องปฏิบัติการ เช่น สถานที่ตั้ง ระบบคุณภาพ เป็นต้น และประกอบด้วย Parameter ต่างๆ ที่ห้องปฏิบัติการสามารถสอบเทียบเครื่องมือในแต่ละสาขา

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ