ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratories complying with ISO/IEC 17025:


 

No.
Name

Accreditation No.    

Status

Accredited Date
Valid Until
 1
1001/41

accredited version 2017  

23/07/2020
22/07/2022
 2
1003/42 
accredited version 2017             
08/10/2018
07/10/2020
 3
1004/42
accredited version 2017
23/01/2020
23/09/2020
 4
1005/42
accredited version 2017
28/11/2019
27/11/2021
 5
1007/43
accredited version 2017
 16/05/2019
15/05/2021
6
1009/45
accredited version 2017  
23/01/2020
22/01/2022
 7
1010/44
accredited version 2017
12/05/2020
11/05/2022
 8
1012/45
accredited version 2017
 22/05/2020
20/08/2021
 9
1013/45
accredited version 2017
 14/03/2019
13/03/2021
10
1014/45
accredited version 2017
21/02/2019
20/02/2021
11
1015/45
accredited version 2017
13/12/2018
12/12/2020
12
1018/46
accredited version 2017
19/03/2020
18/03/2022
13
1020/46

accredited

29/11/2018
 28/11/2020
14 Pharmaceutical Technology Service Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University. 1021/47 accredited version 2017 20/02/2020 19/02/2022
15
1022/47
accredited version 2017
06/03/2020
05/03/2022
16

1023/47

accredited version 2017 25/07/2019 24/07/2021
17 Central Analysis Laboratory, Charoen Pokphand Foods Public Limited 1024/47 accredited version 2017
26/12/2019 25/12/2021
18
1025/47 
accredited version 2017
02/06/2020
25/10/2020 
19
1028/47
accredited version 2017
 05/04/2020
04/04/2022
20

Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited.

 1029/47 accredited version 2017  19/07/2019  18/07/2021
21
1030/47
accredited version 2017
26/12/2019
25/12/2021
22
1031/47
accredited version 2017
06/03/2020
05/03/2022
  ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. 1031/47 accredited version 2017 13/09/2018 12/09/2020
23
1033/47
accredited version 2017
28/11/2019
27/11/2021
24
1034/47
accredited version 2017
 14/11/2019
13/11/2021
25
 1035/47 
accredited version 2017
 13/12/2018
12/12/2020
26
Meiyume Manufacturing (Thailand) Limited.
1036/47
accredited version 2017
 12/05/2020
11/05/2022
27
 1037/47 
accredited version 2017
 05/04/2020
04/04/2022
28
 1038/47 
accredited version 2017
 21/08/2019
20/08/2021
29
1040/47
accredited version 2017
24/10/2019
23/10/2021
30
 1042/47 
accredited version 2017
23/05/2019
22/05/2021
31
 1043/47 
accredited version 2017
25/07/2019
24/07/2021
32
1045/47
accredited version 2017
18/04/2019
17/04/2021
33
1046/47
accredited version 2017
14/11/2019
13/11/2021
34
1047/47
accredited version 2017
13/09/2018
12/09/2020 
35
 1051/47 
accredited version 2017
 25/06/2020
24/06/2022
36
1052/47
accredited version 2017
19/07/2019
18/07/2021
37
1053/47
accredited version 2017
25/12/2018
24/12/2020
38
 1054/47 
accredited version 2017
18/04/2019
17/04/2021
39
 1055/47 
In process
 28/06/2018
27/06/2020
40
 1056/47 
accredited version 2017 
11/02/2020
28/11/2020
41
1062/48 
accredited version 2017
 10/04/2019
09/04/2021
 42
1064/48 
accredited version 2017
16/12/2018
15/12/2020
 43
1065/48
accredited version 2017
28/05/2020
27/05/2022
 44
1066/48 
accredited version 2017
18/04/2019 
17/04/2021
 45
1068/48 
In process
06/06/2018
07/05/2020
 46
1069/48
accredited version 2017 
10/04/2020
08/11/2020 
 47
1074/48 
accredited version 2017
 28/11/2019
27/11/2021
 48
1075/48
accredited version 2017
23/01/2020
22/01/2022

49

1076/48
accredited version 2017
 30/08/2019
29/08/2021
50
1077/48
accredited version 2017
19/09/2019
18/09/2021
 51
1078/48
accredited version 2017
30/04/2020
24/12/2020
 52
1079/48

accredited version 2017

20/06/2019
19/06/2021
53
1080/49
accredited version 2017
 11/11/2019
18/07/2021
 54
1081/49 
accredited
12/07/2018 
11/07/2020
 55
1082/49
accredited version 2017
 23/05/2019
22/05/2021
 56
1083/49
accredited version 2017
26/12/2019
25/12/2021
57
1084/49
accredited version 2017
 13/12/2019
12/12/2021
 58
1085/49
accredited version 2017
 28/11/2019
27/11/2021
 59
1086/49
accredited version 2017
05/04/2020
 04/04/2022 
 60
1087/49
accredited version 2017
14/03/2019
13/03/2021
 61
1088/49
accredited version 2017 
 21/02/2019
20/02/2021
 62
 1089/49 
accredited version 2017
23/05/2019
22/05/2021
 63
 1090/49 
accredited version 2017
 07/11/2018
06/11/2020
 64
 1092/49
accredited version 2017 
21/08/2019 
20/08/2021
 65
 1095/49
accredited version 2017
13/12/2019 
12/12/2021
 66
 1096/49
accredited 
26/09/2018 
25/09/2020
67
1098/49
accredited version 2017
13/12/2019 
12/12/2021
 68
4016/49
accredited
 17/01/2019
16/01/2021
 69
 4020/49
accredited version 2017
23/04/2020
22/04/2022
 70
4021/49
accredited version 2017
 26/04/2019
25/04/2021
 71
4022/49
accredited version 2017 
13/09/2019
12/09/2021
 72
 4023/49
accredited
13/12/2018 
12/12/2020
 73
 4024/49
accredited version 2017
10/04/2019 
09/04/2021
74
4025/49 

In process

 22/11/2017
21/11/2019
 75
4026/49 
accredited version 2017
14/03/2019
13/03/2021
 76
4031/49
accredited
14/11/2019
13/11/2021
77
1099/50 
accredited version 2017
 18/04/2019
17/04/2021
 78
1100/50
accredited 
26/09/2018
25/09/2020
 79
1101/50
accredited version 2017
25/03/2019
24/03/2021
 80
1102/50 

accredited version 2017

30/08/2019
29/08/2021
 81
1104/50 
accredited version 2017 
 13/09/2019
12/09/2021
 82
1105/50
accredited version 2017
 13/09/2019
12/09/2021
 83
1106/50
accredited version 2017
20/06/2019
19/06/2021
 84
1107/50 
accredited version 2017
23/07/2020
22/07/2022
 85
1109/50
accredited version 2017
 23/05/2019
22/05/2021
 86
1110/50
accredited version 2017 
07/11/2018 
06/11/2020
 87
1111/50
accredited version 2017
14/03/2019
13/03/2021
 88
 1113/50
accredited version 2017
25/06/2020
24/06/2022
 89
 1114/50
accredited version 2017
 16/03/2020
12/12/2020
 90
 1115/50
accredited version 2017
11/03/2020
10/03/2022
 91
 1116/50
accredited version 2017
26/12/2019
25/12/2021
 92
1117/50
accredited version 2017
 10/07/2018
09/07/2020
 93
 1118/50 
 accredited version 2017
13/09/2019
12/09/2021
 94
 1119/50
accredited version 2017
19/09/2019 
 18/09/2021
 95
1120/50
accredited version 2017
 21/02/2019
20/02/2021
 96
1121/50
accredited version 2017
 06/03/2020
05/03/2022
97
1122/50
accredited version 2017
 19/09/2019
18/09/2021
98
1123/50
accredited version 2017
28/05/2020
27/05/2022
99
1124/50
accredited version 2017
 10/04/2019
09/04/2021
100
1125/50 
accredited version 2017 
 05/02/2020
26/07/2020
101
4032/50
accredited version 2017
26/12/2019
25/12/2021
  Regional Medical Sciences Center 12 Songkhla, Department of Medical Sciences. 4032/50 accredited version 2017 26/12/2019 08/11/2020
102
4034/50 
accredited
 24/07/2018
23/07/2020 
103
 4035/50
In process
22/03/2018
21/03/2020 
104
 4038/50
accredited version 2017
 25/06/2020
24/06/2022
105
 4039/50
accredited version 2017
 26/12/2018
27/08/2020 
106
4041/50 
accredited version 2017
 25/06/2020
24/06/2022
107
4043/50 
accredited version 2017
 19/03/2020
18/03/2022
108
4044/50 
accredited version 2017
25/08/2020
24/08/2022
109
 4049/50
accredited version 2017
 28/11/2019
27/11/2021
110
4050/50 
accredited version 2017
 25/08/2020
24/08/2022
111
4051/50 
accredited version 2017 
21/02/2019
20/02/2021
112
1126/51 
accredited version 2017 
 20/06/2019
19/06/2021
113
1127/51 
accredited
10/07/2018
09/07/2020
114
 1128/51
accredited version   2017
 14/03/2019
13/03/2021
115
 1129/51
accredited version 2017
 25/06/2020
24/06/2022
116
1130/51
accredited version 2017
 12/05/2020
11/05/2022
117
1131/51
accredited version 2017
23/07/2020
22/07/2022
118
1132/51
accredited version 2017
 20/06/2019
19/06/2021
119
1133/51
accredited version 2017 25/07/2019 24/07/2021
120
1134/51
accredited version 2017
 28/11/2019
27/11/2021
121
1135/51
accredited version 2017
 23/01/2020
22/01/2022
122
 1136/51
accredited version 2017
 25/01/2020
24/01/2022
123
1138/51
accredited version 2017
 21/08/2019
20/08/2021
124
1139/51
accredited version 2017
19/07/2019 18/07/2021
125
1141/51
In process
 16/05/2018
15/05/2020
126
1142/51
accredited version 2017
 14/03/2019
13/03/2021
127
1143/51
accredited version 2017
27/03/2020
27/08/2020
128
1144/51
accredited version 2017
 13/12/2019
12/12/2021
129
1145/51
accredited version 2017
 30/08/2019
29/08/2021
130
1146/51
accredited version 2017
 16/05/2019
15/05/2021
131
1149/51
In process
 07/06/2018
06/06/2020
132
1150/51
Temporary suspension
 20/01/2018
19/01/2020
133
1151/52
accredited version 2017
 24/10/2019
23/10/2021
134
1152/52
accredited version 2017
25/03/2019
24/03/2021
135
1154/52
accredited version 2017
 23/04/2020
22/04/2022
136
1155/52
accredited version 2017
13/09/2019 12/09/2021
137
1156/52
In process
 11/06/2018
10/06/2020
138
1158/52
accredited version 2017
 21/08/2019
20/08/2021
139
1159/52
In process
 11/06/2018
10/06/2020
140
1160/52
In process
 12/07/2018
11/07/2020
141
1161/52
accredited version 2017
07/06/2020
06/06/2022
142
1162/52
In process
 25/02/2020
30/08/2020
143
1164/52
accredited version 2017
14/03/2019
13/03/2021
144
1165/52
accredited version 2017
 25/07/2019
24/07/2021
145
1166/52
accredited version 2017
 08/06/2020
24/09/2020
146
1167/52
accredited
 25/09/2018
24/09/2020
147
1169/52
accredited version 2017
 25/07/2019
24/07/2021
 
1169/52
In process
12/07/2018
11/07/2020
148
1172/53
accredited
 29/11/2018
28/11/2020
149
1173/53
accredited version 2017
 23/05/2019
22/05/2021
150
1174/53
accredited version 2017
 21/08/2019
20/08/2021
151
1176/53
accredited version 2017
 01/09/2019
09/04/2021
152
1177/53
accredited version 2017
28/11/2019
27/11/2021
153
1179/53
accredited version 2017
28/11/2019
27/11/2021
154
Sime Darby Oils Morakot Public Company Limited.
1183/53
accredited version 2017
 14/11/2019
13/11/2021
155
1184/53
accredited
29/11/2018 
28/11/2020
156
1185/53
accredited version 2017
 19/09/2019
18/09/2021
157
1186/53
accredited version 2017
 13/12/2019
12/12/2021
158
1187/53
accredited version 2017
 14/11/2019
13/11/2021
159
1188/53
accredited version 2017
 23/04/2020
22/04/2022
160
1189/53
accredited version 2017
23/07/2020
22/07/2022
161
1190/53
accredited version 2017
26/12/2019
25/12/2021
162
1191/53
In process  
 20/01/2020
11/07/2020
163
1192/53
accredited version 2017
 25/03/2019
24/03/2021
164
1193/53
accredited version 2017 25/07/2019
24/07/2021
165
1194/53
accredited version 2017
 13/09/2019
12/09/2021
166
1195/53

accredited version 2017  

16/05/2019
15/05/2021
167
1196/53
In-process
 13/09/2019
12/09/2021
168
1197/53
accredited
17/01/2019
16/01/2021
169
1198/53
accredited version 2017
12/05/2020
11/05/2022
170
1199/53
accredited
 26/09/2018
25/09/2020
 
1199/53
accredited version 2017
19/07/2019
18/07/2021
171
1200/53
accredited version 2017
 25/06/2020
24/06/2022
172
1201/54
In process
16/05/2018
15/05/2020
173
1202/54
accredited version 2017
19/03/2020
18/03/2022
174
1204/54
accredited version 2017
 25/10/2018
24/10/2020
175
1205/54
accredited version 2017
 19/07/2019
18/07/2021
176
1206/54
accredited version 2017
13/12/2019
12/12/2021
177
1207/54
accredited version 2017
 26/12/2019
25/12/2021
178
1208/54
accredited version 2017
21/08/2019
20/08/2021
179
1209/54
accredited version 2017
23/05/2019
22/05/2021
180
1210/54
accredited version 2017
 23/04/2020
22/04/2022
181
1211/54
accredited
12/07/2018
11/07/2020
  Polipharm Co.,Ltd. 1211/54 accredited version 2017 13/09/2018 12/09/2020
182
1213/54
accredited version 2017
16/05/2019
15/05/2021
 183
1214/54
accredited version 2017
26/12/2019
23/07/2020
  Sriprasit Pharma Co.,Ltd. 1214/54 accredited version 2017 14/03/2019 13/03/2021
184
1215/54
accredited version 2017
26/12/2019
25/12/2021
185
1216/55
accredited version 2017
07/06/2020
06/06/2022
186
1217/55
accredited version 2017
25/06/2020
24/06/2022
187
1218/55
accredited version 2017
14/11/2019
13/11/2021
188
1219/55
accredited version 2017
10/04/2019
09/04/2021
189
1221/55
accredited version 2017 16/05/2019
15/05/2021
190
1222/55
accredited
13/12/2018
12/12/2020
191
1223/55
accredited version 2017
08/04/2020
08/11/2020
192
1224/55
accredited version 2017
20/06/2019
19/06/2021
193
1225/55
accredited
29/09/2018
28/09/2020
194
1227/55
accredited version 2017
16/05/2019
15/05/2021
195
1228/55
accredited version 2017
19/09/2019
18/09/2021
196
1229/55
accredited version 2017
25/03/2019
24/03/2021
197
1231/55
accredited version 2017
26/12/2019
25/12/2021
198
1233/56
accredited version 2017
24/10/2019
23/10/2021
199
1234/56

In process 

07/04/2020
 24/05/2020
200
1235/56
accredited version 2017
08/02/2020
07/02/2022
201
1237/56
 accredited version 2017
26/12/2019
25/12/2021
202
1238/56
In process
28/06/2018
27/06/2020
203
1239/56
accredited version 2017
28/11/2019
27/11/2021
204
1241/56
accredited version 2017
12/05/2020
11/05/2022
205
1242/56
accredited version 2017
23/01/2020
22/01/2022
206
1243/57
accredited version 2017
19/03/2020
18/03/2022
207
1244/57
accredited version 2017
27/07/2020
26/07/2022
208
1245/57
accredited version 2017
28/05/2020
27/05/2022
209
1246/57
accredited version 2017
20/02/2020
19/02/2022
210
1248/57
accredited version 2017
25/06/2020
24/06/2022
211
1249/57
accredited version 2017
25/06/2020
24/06/2022
212
1251/57
In process
22/06/2018
21/06/2020
213
1253/57
accredited version 2017
11/02/2020
12/12/2020
214
1254/57
accredited version 2017
16/12/2018
15/12/2020
215
1255/57
accredited version 2017
30/04/2020
29/04/2022
216
1256/57
accredited version 2017
10/04/2019
09/04/2021
217
1258/58
accredited version 2017
25/07/2019
24/07/2021
218
1259/58
accredited version 2017
20/06/2019
19/06/2021
  Bic Chemical Co.,Ltd. 1259/58 accredited version 2017 28/05/2020 19/06/2021
219
1260/58
accredited version 2017
23/01/2020
22/01/2022
220
1261/58
accredited version 2017
19/09/2019
18/09/2021
221
1262/58
accredited version 2017
20/06/2019
19/06/2021
222
1263/58
accredited version 2017
10/04/2019
09/04/2021
223
1264/58
accredited version 2017
21/08/2019
20/08/2021
224
1265/58
accredited version 2017
24/10/2019
23/10/2021
225
 1266/58 
accredited version 2017
23/01/2020
22/01/2022 
226
1267/58
accredited version 2017
28/05/2020
27/05/2022
227
1269/58
accredited version 2017
21/08/2019
20/08/2021
228
1270/59
accredited version 2017
23/04/2020
22/04/2022
229
1271/59
accredited version 2017
24/07/2020
 23/07/2022
230
1272/59 
accredited 
25/12/2018
 24/12/2020
231
1273/59
accredited version 2017
22/06/2020
21/06/2022
232
1274/59
In process
20/04/2020
27/08/2020
233
1275/59
accredited 
09/11/2018 
 08/11/2020
234
1276/59
accredited
 27/07/2018
26/07/2020 
235
1277/59
accredited
27/07/2018 
 26/07/2020
236
1278/59
accredited version 2017
25/03/2019
24/03/2021
237
1279/59
accredited version 2017
26/12/2019
28/09/2020
238
1280/60
accredited version 2017
20/06/2019
19/06/2021
239
1281/60
accredited version 2017 
20/06/2019
19/06/2021
240
1282/60
accredited version 2017
20/06/2019
19/06/2021
241
1283/60
accredited version 2017
14/11/2019
13/11/2021
242
1284/60
accredited version 2017
13/09/2019
12/09/2021
243
1285/60
accredited version 2017
30/08/2019
29/08/2021
244
 1286/60
Temporary suspension
 27/09/2017
 26/09/2019
245
1288/60
accredited version 2017 
13/12/2019
12/12/2021
246
1289/60
accredited version 2017
23/01/2020
22/01/2022
247
1290/60
accredited version 2017
20/02/2020
19/02/2022
248
1291/60
accredited version 2017
20/02/2020
19/02/2022
249
1292/61
accredited version 2017
19/03/2020
18/03/2022
250
1293/61
accredited version 2017
12/05/2020
11/05/2022
251
1294/61
In process
07/06/2018
06/06/2020
252
 1295/61 
accredited version 2017
27/03/2020
11/07/2020 
253
1296/61
accredited version 2017
24/10/2019
23/07/2020 
254
1297/61
accredited 
26/09/2018 
 25/09/2020
255
1298/61
accredited version 2017
20/02/2020
25/09/2020
256
1299/61
accredited
09/10/2018
08/10/2020
257
1300/62 
accredited 
09/10/2018 
 08/10/2020
258
1301/62 
accredited version 2017 
23/04/2020
 25/10/2020
259
1302/62 
accredited 
26/10/2018 
25/10/2020 
260
1303/62 
accredited version 2017 
01/04/2020 
 08/11/2020
261
1304/62 
 accredited version 2017
18/04/2020
28/11/2020 
262
1305/62
accredited
 29/11/2018
 28/11/2020
263
1306/62 
accredited version 2017
 07/01/2020
 12/12/2020
 
264
 
 
 
 
1307/62 
 
 
accredited version 2017
 
 
27/04/2020
 
 
 16/01/2021
 
265
1308/62 
accredited 
17/01/2019 
 16/01/2021
266
1309/62
accredited
21/02/2019
20/02/2021
267
1310/62
accredited 
25/03/2019 
24/03/2021 
268
1311/62
accredited version 2017
23/05/2019
 22/05/2021
269  F&N United Limited. 1312/62
Temporary suspension  24/07/2019  23/07/2021
270 Brand's Suntory International  Co.,Ltd. 1313/62 accredited version 2017 30/08/2019 29/08/2021
271 Thai Summit Marketing laboratory Ltd. 1314/62 accredited version 2017 30/08/2019 29/08/2021
272 The Unique Vet Testing Laboratory Co.,Ltd. 1315/62 accredited version 2017 30/08/2019 29/08/2021
 
273
 
 
 
 1316/63 
accredited version 2017
 
19/03/2020
 
 
18/03/2022
 
274 CPF (Thailand) Public Company Limited.(Nakhonratchasima) 1317/63

accredited version 2017

23/04/2020 22/04/2022
275 Global Sensory Center
Thai Union Group Public Company Limited.
1318/63 accredited version 2017 12/05/2020 11/05/2022
276 Unison Laboratoies Company Limited. 1319/63 accredited version 2017 28/05/2020 27/05/2022
277 Chemical Analysis Division, Quality Control Department, Animal Supplement & Pharmaceutical Company  Limited. 1320/63 accredited version 2017 28/05/2020 27/05/2022
 278  Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited (Trang Branch)  1321/63 accredited version 2017  23/07/2020  22/07/2022 
279 Laboratory of Entomology Vector-Borne Desease Center 9.2 Buri Ram, Office of Disease Prevention Control 9 Nakhor Ratchasima 1322/63 accredited version 2017 23/07/2020 22/07/2022
280 Medical Measuring Instruments Testing, Regional Health Service Support Center 1 1323/63 accredited version 2017 23/07/2020 22/07/2022
 281  DOD Biotech Public Co.,Ltd.  1324/63 accredited version 2017  23/07/2020 22/07/2022

282

Laboratory  for Biocompatibility Testing of Medical Devices, Department of Biomedical Engineering, Facaulty of Engineering, Mahidol University

1325/63

accredited version 2017

25/08/2020

24/08/2022

283

Animal Health Diagnostic Center, CPF (Thailand) Public Co., Ldt.

1326/63

accredited version 2017

25/08/2020

24/08/2022

 

 Remark:  

In process  :  In process of reaccreditation, the expired certificate shall be valid until

                        the Laboratory Accreditation Committee grants the approval.

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ