ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

 ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

 status

 expiration date

 last updated

1

โรงพยาบาลเอกอุดร 

 2002/41

accredited

submission

23/12/2563

14/06/2562

2

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

 2003/42

accredited

02/10/2564

26/12/2562

3

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 

 2007/42

accredited

18/07/2564

06/11/2562

4

โรงพยาบาลพิษณุเวช*

 2008/42

accredited

17/07/2564

26/08/2562

5

โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา*

 2009/42

 accredited

02/12/2563

29/01/2562

6

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา *  

 2019/43

accredited

13/05/2565

09/07/2563

7

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1

 2026/43

accredited

18/07/2564

0611/2562

8

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (ศรีวิชัย 2)*

 2028/43

accredited

(A)

16/09/2563

06/12/2561

9

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

 2032/43

 accredited

(A)

16/09/2563

06/12/2561

10

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

 2033/43

 accredited

 (B)

13/05/2563

06/12/2561

11

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

 2034/43

 accredited

(A)

29/07/2563

06/12/2561

12

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ป.แพทย์2 

 2042/43

accredited

28/11/2564

06/03/2563

13

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

 2045/43

 accredited

(A)

29/07/2563

06/12/2561

14

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล   รัตนาธิเบศร์  โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

 2046/43

accredited

submission

23/12/2563

14/06/2562

15

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค*

 2047/43

accredited

(A)

16/09/2563

29/03/2562

16

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 2049/43

 accredited

(A)

16/09/2563

29/01/2562

17

โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

 2056/43

 accredited

submission

 23/12/2563

29/03/2562

18

โรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2059/44

accredited

 27/02/2564

06/11/2562

19

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   

 2066/44

 accredited

02/12/2564

06/03/2563

20

โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา   

 2067/45

accredited

13/05/2565

09/07/2563

21

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 

 2071/45

accredited

submission

23/12/2563

14/06/2562

22

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช

 2079/47

 accredited

submission

02/12/2563

29/01/2562

23

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4*

 2081/47

accredited

19/07/2564

06/112562

24

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ*

 2001/41

 accredited

24/07/2564

26/08/2562

25

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา*

 2013/56

 accredited

28/08/2564

26/12/2562

26

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่* 

 2069/45

accredited

27/12/2564

09/07/2563

27

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ*

 2019/55

accredited

submission

25/12/2563

14/06/2562

28

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์   

 2104/51

accredited

28/11/2564

26/12/2562

29

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เอกชัย

 2106/52

 accredited

20/07/2564

06/11/2562

30

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (ศรีวิชัย3)*

 2108/53

 accredited

submission

19/09/2563

29/01/2562

31

โรงพยาบาลรักษ์สกล

 2016/55

accredited  28/05/2565

09/07/2563

32

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2017/55

accredited

submission

23/10/2563

14/06/2562

33

โรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

 2020/57

 accredited

28/04/2565

09/07/2563

34

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  สมุทรสาคร*

 2022/57

 accredited

submission

22/12/2563

29/01/2562

35 โรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
2023/59

accredited

19/09/2565 09/07/2563
36 โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
2024/60 accredited 06/03/2564 26/08/2562
37 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง*
2025/61 accredited 16/05/2565 09/07/2563
38 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
2026/61 accredited 16/05/2565 09/07/2563
39 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 2027/62 accredited 23/1/2564 30/01/2562

 

 หมายเหตุ * หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และเป็น  สถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ  การรับรองมีอายุ 2 ปี

                    หมายถึง ครบกำหนดต่ออายุใบรับรอง ให้มายื่นก่อนหมดอายุ (expiration date) 180 วัน 

# In process:   ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน

                        หลังใบรับรองหมดอายุ

## In Process:ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง

                        ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ

Submission : ยื่นเอกสารการต่ออายุใบรับรองเข้ามาในระบบแล้ว

(A) : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ

(ฺB) : อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน

(C) : อยู่ระหว่างเข้าคณะทำงานกลั่นกรอง

(D) : อยู่ระหว่างเข้ากรรมการ

Last Update:09/09/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ