ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

 ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

 status

 expiration date

 last updated

1

โรงพยาบาลเอกอุดร     ##

 2002/41

 accredited

23/12/2561

28/06/2560

2

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก*

 2003/42

 accredited

02/10/2562

22/05/2561

3

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 

 2007/42

 accredited

18/07/2562

02/10/2560

4

โรงพยาบาลพิษณุเวช*

 2008/42

 accredited

17/07/2562

28/06/2560

5

โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา* ##

 2009/42

 accredited

02/12/2561

10/01/2560

6

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

 2013/42 

 accredited

26/02/2563

06/12/2561

7

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา * 

 2019/43

 accredited

13/05/2563

29/08/2561

8

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1

 2026/43

 accredited

18/07/2562

01/11/2560

9

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม (ศรีวิชัย 2)

 2028/43

 accredited

16/09/2563

06/12/2561

10

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

 2032/43

 accredited

16/09/2563

06/12/2561

11

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี

 2033/43

 accredited

13/05/2563

06/12/2561

12

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

 2034/43

 accredited

29/07/2563

06/12/2561

13

โรงพยาบาลป.แพทย์

 2042/43

 accredited

28/11/2562

22/05/2561

14

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

 2045/43

 accredited

29/07/2563

06/12/2561

15

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ ##

 2046/43

 accredited

23/12/2561

28/06/2560

16

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค##

 2047/43

 accredited

16/09/2561

14/03/2560

17

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์##

 2049/43

 accredited

16/09/2561

31/05/2560

18

โรงพยาบาลราชพฤกษ์   

 2052/43

 accredited

 23/12/2561

28/06/2560

19

โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์  ##

 2056/43

 accredited

 23/12/2561

14/03/2560

20

โรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2059/43

 accredited

 27/02/2562

28/06/2560

21

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส  

 2066/44

 accredited

02/12/2562

22/05/2561

22

โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา  

 2067/45

 accredited

13/05/2563

29/08/2561

23

โรงพยาบาลการุญเวช  ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ##
                                                           

 2071/45

 accredited

23/12/2561

02/10/2560

24

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช ##

 2079/47

 accredited

02/12/2561

28/06/2560

25

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4*

 2081/47

 accredited

19/07/2562

30/08/2560

26

โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด-ธนบุรี

 2096/49

 accredited

19/02/2563

06/12/2561

27

โรงพยาบาลชัยภูมิ-ราม##

 2105/51 

 accredited 

23/07/2561

14/03/2560

28

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ*

 2001/41

 accredited

24/07/2562

01/11/2560

29

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา*

 2037/49

 accredited

28/08/2562

01/11/2560

30

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่*

 2069/45

 accredited

27/12/2562

29/08/2561

31

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ* ## 

 4048/50

 accredited

25/12/2561

28/06/2560

32

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์  

 2104/51

 accredited

28/11/2562

22/05/2561

33

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เอกชัย

 2106/52

 accredited

20/07/2562

02/10/2560

34

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย (ศรีวิชัย3)#

 2108/53

 accredited

19/09/2561

14/03/2560

35

โรงพยาบาลรักษ์สกล

 2016/55

 accredited

28/05/2563

06/12/2563

36

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี ##

 2017/55

 accredited

23/10/2561

14/03/2560

37

โรงพยาบาลบางโพ

 2020/57

 accredited

28/04/2563

29/08/2561

38

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  สมุทรสาคร ##

 2022/57

 accredited

22/12/2561

28/06/2560

39 โรงพยาบาลยันฮี 2023/59 accredited 19/09/2563 06/12/2561
40 โรงพยาบาลเพชรเวช #
2024/60 accredited 06/03/2562 25/05/2560
41 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 2025/61 accredited 16/05/2563 16/05/2561
42 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 2026/61 accredited 16/05/2563 16/05/2561

 

 หมายเหตุ * หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189 และเป็น  สถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

                    หมายถึง ครบกำหนดต่ออายุใบรับรอง ให้มายื่นก่อนหมดอายุ (expiration date) 120 วัน 

# In process:ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน

                     หลังใบรับรองหมดอายุ

## In Process:ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน

                     หลังใบรับรองหมดอายุ

Last Update 18/12/2561

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ