ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ

  ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

 status

 expiration date

 last updated

1

โรงพยาบาลเอกอุดร 

 2002/41

accredited

23/12/2565

19/03/2564

2

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

 2003/42

accredited

(A)

02/10/2564

26/12/2562

3

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล เกษตร 

 2007/42

accredited

(C)

18/07/2564

06/11/2562

4

โรงพยาบาลพิษณุเวช*

 2008/42

accredited

17/07/2566

27/05/2564

5

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา *  

 2019/43

accredited

13/05/2565

09/07/2563

6

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่บางนา 1

 2026/43

accredited

(C)

18/07/2564

06/11/2562

7

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม *

 2028/43

accredited

16/09/2565

15/01/2564

8

โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2032/43

 accredited

16/09/2565

15/01/2564

9

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2033/43

 accredited

13/05/2565

15/01/2564

10

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

 2034/43

 accredited

29/07/2565

15/01/2564

11

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ป.แพทย์2 

 2042/43

accredited

Submission

28/11/2564

06/03/2563

12

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม

 2045/43

 accredited

29/07/2565

15/01/2564

13

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล  รัตนาธิเบศร์
รงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2046/43

accredited

23/12/2565

19/03/2564

14

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค*

 2047/43

accredited

16/09/2565

15/01/2564

15

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

 2049/43

 accredited

16/09/2565

15/01/2564

16

โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์

 2056/43

 accredited

 23/12/2565

15/01/2564

17

โรงพยาบาลปิยะเวทโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2059/44

accredited

(B)

 27/02/2564

06/11/2562

18

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่   

 2066/44

 accredited

02/12/2564

06/03/2563

19

โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา*   

 2067/45

accredited

13/05/2565

09/07/2563

20

โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ *

 2071/45

accredited

23/12/2565

15/01/2564

21

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จุรีเวช

 2079/47

 accredited

02/12/2565

15/01/2564

22

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เปาโล โชคชัย 4*

 2081/47

accredited

 

19/07/2566

20/09/2564

23

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ*

 2001/41

 accredited

24/07/2566

31/08/2564

24

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา*

 2013/56

 accredited

submission

28/08/2564

26/12/2562

25

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*  

 2069/45

accredited

submission

27/12/2564

09/07/2563

26

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เชียงใหม่ใกล้หมอ*

 2019/55

accredited

25/12/2565

15/01/2564

27

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์    

 2104/51

accredited

submission

28/11/2564

26/12/2562

28

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เอกชัย 

 2106/52

 accredited

(C)

 

20/07/2564

06/11/2562

29

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย*

 2108/53

 accredited

19/09/2565

15/01/2564

30

โรงพยาบาลรักษ์สกล

 2016/55

accredited  28/05/2565

09/07/2563

31

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

 2017/55

accredited

23/10/2565

15/01/2564

32

โรงพยาบาลบางโพโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*

 2020/57

 accredited

28/04/2565

09/07/2563

33

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล  สมุทรสาคร*

 2022/57

 accredited

 

22/12/2565

19/03/2564

34 โรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
2023/59

accredited

19/09/2565 09/07/2563
35 โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
2024/60  accredited 06/03/2566 27/05/2564
36 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
2025/61 accredited 16/05/2565 09/07/2563
37 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่*
2026/61 accredited 16/05/2565 09/07/2563
38 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 2027/62  accredited 23/01/2566 27/05/2564

 

 หมายเหตุ * หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189
                    และเป็นสถานพาบาลตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ  การรับรองมีอายุ 2 ปี

                    หมายถึง ครบกำหนดต่ออายุใบรับรองให้มายื่นต่ออายุใบรับรองก่อนหมดอายุ (expiration date) 180 วัน (โดยไม่ต้องรอหนังสือแจ้งต่ออายุ)

# In process:   ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน

                        หลังใบรับรองหมดอายุ

## In Process:ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง

                        ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ

Submission : ยื่นเอกสารการต่ออายุใบรับรองเข้ามาในระบบแล้ว

(A) : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ

(ฺB) : อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน

(C) : อยู่ระหว่างเข้าคณะทำงานกลั่นกรอง

(D) : อยู่ระหว่างเข้ากรรมการ

Last Update:12/10/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ