ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์ ISO 15189, ISO 15190, ISO 22870

 ที่

ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

สถานะ

 วันที่ได้รับการรับรอง

 ถึงวันที่

คลินิกเทคนิคการแพทย์แลปพลัสวัน (บริษัท แลป พลัส วัน จำกัด)

 4004/46

Accredited

29/10/2562

28/10/2564

2

โปรแล็บสหคลินิก (บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด)

 4005/46

Accredited

25/04/2562

24/04/2564

3

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 4006/47 

Accredited

04/09/2562

03/09/2564

4

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ 

 4007/47 

Accredited

07/08/2562

06/08/2564

5

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

4010/47

Accredited 20/07/2561 19/07/2563

6

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

4111/47

Accredited 27/09/2561 26/09/2563

7

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัดสาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

4114/47

Accredited
14/05/2563 13/05/2565

8

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่

 4120/47

Accredited  18/09/2562 17/09/2564

9

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล *

4011/48 

Accredited 17/03/2562

16/03/2564

10

กรุงเทพ พยาธิ-แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท กรุงเทพ พยาธิ-แลป จำกัด)

4012/48

Accredited

28/05/2563

27/05/2565

11

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล พหลโยธิน 

4013/48

Accredited 28/12/2562 27/12/2564

12

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อนำโดยแมลง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

4014/48

Accredited 28/12/2562 27/12/2564

13

บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์)
    4015/49 Accredited 18/04/2562 17/04/2564

14

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4016/49

Accredited 18/12/2562 17/12/2564

15

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

4017/49

In process 28/07/2561 27/07/2563

16

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

4018/49

Accredited  28/08/2561 27/08/2563

17

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลานนา

4019/49

Accredited 10/07/2562 09/07/2564

18

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4020/49

Accredited  29/11/2561 28/11/2563

19

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4021/49

Accredited 25/01/2562 24/01/2564

20

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4022/49

Accredited  29/11/2561 28/11/2563

21

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4023/49

Accredited 13/12/2561 12/12/2563

22

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

4024/49

Accredited 13/12/2561 12/12/2563

23

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4025/49

Accredited  27/12/2561 26/12/2563

24

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4026/49

Accredited 27/12/2561 26/12/2563

25

งานปฏิบัติการชันสูตร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4027/49

Accredited 23/04/2563 22/04/2565

26

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล *

4033/50

Accredited  29/11/2561 28/11/2563

27

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4034/50

Accredited

 13/12/2561

12/12/2563

28

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4035/50

Accredited  22/08/2562 21/08/2564

29

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ *

 4036/50

Accredited  18/09/2562 17/09/2564

30

โรงพยาบาลนนทเวช

 4037/50

Accredited  23/12/2561 22/12/2563

31

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4038/50

Accredited  18/12/2562 17/12/2564

32

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10  อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4039/50

In process  26/04/2561 25/04/2563

33

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 4041/50

Accredited  23/04/2563 22/04/2565

34

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 4042/50

Accredited  14/05/2563 13/05/2565

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 4047/50

In process  23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาตจวิทยา

4047/50

In process
 23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์

4047/50

In process
 23/08/2561 22/08/2563
  35 ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์พิษวิทยาศิริราช

4047/50

In process
 23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

4047/50

In process
 23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถานส่งเสริมการวิจัย

4047/50

In process
 23/08/2561 22/08/2563

35

ห้องปฏิบัติการภาควิชาทางคลินิก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชารังสีวิทยา

4047/50

In process
 23/08/2561 22/08/2563

36

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ 

4048/50

In process

 23/08/2561

22/08/2563

37

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

4049/50

Accredited  26/06/2562 25/06/2564

38

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

4032/50

Accredited  20/07/2561 19/07/2563

39

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนินโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาดเล็ก

4052/51

Accredited  29/11/2561 28/11/2563

40

บริษัท ไทย สเตมไลฟ์ จำกัด (ที เอส แอล สหคลินิก)

4053/51

Accredited  29/07/2563 28/07/2565

41

สถานเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4054/51

Accredited  04/09/2562 03/09/2564

42

บริษัท ศูนย์แลบธนบุรี จำกัด

4055/51

In process  24/05/2561 23/05/2563

43

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4056/51

Accredited  25/10/2561 24/10/2563

44

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลพญาไท 2 

4057/51

Accredited 19/03/2563 18/03/2565

45

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

4058/51

Accredited  18/12/2562 17/12/2564

46

ห้องปฏิบัติการ เอส เอ อาร์ ที คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวช (บริษัท ซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. (ประเทศไทย) จำกัด)

4060/51

In process  11/08/2561 10/08/2563

47

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

4061/51

Accredited  19/03/2563 18/03/2565

48

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4062/51

Accredited

 25/10/2561

24/10/2563

49

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1 กาญจนบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี 

4065/52

Accredited  27/10/2561 26/10/2563

50

คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริษัท ที แอล ซี อุดรแลบเซ็นเตอร์ จำกัด

4066/52

Accredited 18/09/2562 17/09/2564

51

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4067/52

Accredited  21/01/2562 20/01/2564

52

บริษัท อุบลเอแอนด์เอ็มแลบ จำกัด (ท็อปแลบคลินิกเทคนิคการแพทย์)

4068/52

Accredited 13/12/2561 12/12/2563

53

ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4069/52

Accredited  22/08/2562 21/08/2564

54

โรงพยาบาลลำพูน

4070/52

Accredited  22/08/2562 21/08/2564

55

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง *

4072/52

Accredited  04/09/2562  03/09/2564

56

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

4076/53

Accredited  21/02/2563 20/02/2565

57

บริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บี เอ็ม แอล คลินิกเทคนิคการแพทย์)

4077/53

Accredited  16/01/2563 15/01/2565

58

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์

4078/53

Accredited  21/02/2563 20/02/2565

59

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

4079/53

Accredited 14/05/2563 13/05/2565

60

ฝ่ายธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4080/53

Accredited  24/03/2562 23/03/2564

61

บริษัท พีซีที ลาบอราเตอรี่ เซอร์วิส คลินิกเทคนิคการแพทย์

4081/53

Accredited 16/01/2563 15/01/2565

62

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

4082/53

Accredited  24/05/2562 23/05/2564

63

โรงพยาบาลตรัง

4083/53

Temporary suspension  11/07/2561 10/07/2563

64

โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เอ็ม ที อินเตอร์เมด

4084/53

Accredited  29/03/2562 28/03/2564

65

โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา 

4085/53

Accredited  20/09/2562 19/09/2564

66

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

4086/53

In process  20/07/2561 19/07/2563

67

จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ สหคลินิก (บริษัท จีโนมโมเลกุล แลบบอราตอรี่ จำกัด)

4087/53

Accredited  21/02/2562 20/02/2564

68

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

4088/54

Accredited  22/08/2562 21/08/2564

69

โรงพยาบาลเชียงดาว

4089/54

Accredited  14/05/2563 13/05/2565

70

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย จำกัด (โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว)

4090/54

Accredited 04/09/2562 03/09/2564

71

Clinical Laboratory Services (CLS), International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b)

4091/54

Accredited 05/04/2562 04/04/2564

72

โครงการวิจัย IRD U 174  PHPT

4092/54

Accredited 22/08/2562 21/08/2564

73

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา

4093/54

Accredited 11/07/2561 10/07/2563

74

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

4094/54

Accredited 19/10/2562 18/10/2564

75

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 

4095/54

Accredited

25/08/2563

24/08/2565

76

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า

4096/54

Accredited 10/05/2562 09/05/2564

77

โรงพยาบาลวัฒนานคร

4097/54

Accredited 21/02/2563 20/02/2565

78

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

4098/54

Accredited 21/02/2563 20/02/2565

79

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

4099/54

Accredited

18/12/2562

17/12/2564

80

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

4100/54

Accredited

09/11/2562

08/11/2564

81

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

4101/54

Accredited 18/09/2562 17/09/2564

82

คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอเชีย แล็บบอราทอรี (บริษัท เอเชียแล็บบอราทอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด)

4102/54

Accredited 20/11/2562 19/11/2564

83

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ สมุย 

4103/54

Accredited 21/02/2563 20/02/2565

84

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง

4105/54

In process 23/08/2561 22/08/2563

85

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ จันทบุรี 

4106/54

Accredited 28/12/2562 27/12/2564

86

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

4107/54

In process 28/07/2561 27/07/2563

87

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ราชสีมา 

4109/55

Accredited 21/02/2562 20/02/2564

88

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง 

4110/55

In process 23/08/2561 22/08/2563

89

ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

4112/55

Accredited 10/07/2562 09/07/2564

90

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 

4113/55

Accredited 13/12/2561 12/12/2563

91

โรงพยาบาลสันป่าตอง

4115/55

Accredited

25/10/2561

24/10/2563

92

อาร์ไอเอคลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด)

4117/55

Accredited 31/10/2562 30/10/2564

93

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่

4118/55

Accredited 29/11/2561 28/11/2563

94

ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ

4119/55

Accredited 05/08/2562

04/08/2564

95

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 

4121/55 Accredited 26/06/2562 25/06/2564

96

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.)

4123/55

Accredited 27/10/2561 26/10/2563

97

โครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4124/55

Accredited

13/12/2561 12/12/2563
98 โรงพยาบาลพิษณุเวช  

4125/55

Accredited 23/01/2562 22/01/2564
99  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4126/55

Accredited 31/10/2562 30/10/2564
100 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

4127/55

Accredited 29/07/2563 28/07/2565
101 โรงพยาบาลเวชธานี 

4128/55

Accredited 26/12/2561 25/12/2563
102 โรงพยาบาลวัดเพลง

4129/56

Accredited 10/07/2562 09/07/2564
103 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก

4131/56

Accredited

21/02/2563

20/02/2565

104 โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก

4132/56

Accredited 19/12/2562 18/12/2564
105 ฝ่ายปรสิตวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

4133/56

Accredited 19/12/2562 18/12/2564
106

หน่วยปฏิบัติการกลางและธนาคารเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

4134/57

Accredited

27/12/2561

26/12/2563

107 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

4135/57

Accredited 21/02/2563 20/02/2565

108

งานจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ สถาบันโรคทรวงอก  4137/57 Accredited 28/05/2563 27/05/2565

109

คลินิกเทคนิคการแพทย์ บริษัทขอนแก่น ทีแอลซีแลบเซ็นเตอร์ จำกัด  4138/57 Accredited 19/03/2563 18/03/2565

110

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4139/57 Accredited 23/06/2563 22/06/2565

111

หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหิดล-อ๊อกฟอร์ด
4140/57 Accredited 23/08/2561 22/08/2563

112

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 4141/57 In process 23/08/2561 22/08/2563

113

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน 4142/57 Accredited 25/01/2562 24/01/2564

114

บริษัท อินโนเทค ลาบอราทอรี่ เซอร์วิส จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์)
4143/57 Accredited 29/03/2562 28/03/2564

115

คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางพยาธิวิทยากายวิภาคศูนย์พยาธิไฮเทคแล็บ (บริษัท ไฮเทค แล็ป จำกัด) 4144/57 Accredited 23/09/2561 22/09/2563

116

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ 4145/57 Accredited 27/09/2561 26/09/2563

117

หน่วยพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 4146/57 Accredited 30/10/2561 29/10/2563

118

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ อุดร 4147/57 Accredited 05/04/2562 04/04/2564

119

บริษัท ศูนย์พันธุศาสตร์การแพทย์ จำกัด 4148/57 Accredited 22/08/2562 21/08/2564

120

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 4149/58 Accredited 05/08/2562 04/08/2564

121

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 4150/58 Accredited 22/08/2562 21/08/2564

122

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ *
4151/58 Accredited 18/04/2562 17/04/2564

123

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง 4152/58 Accredited 22/08/2562 21/08/2564

124

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 4153/58 Accredited 10/05/2562 09/05/2564

125

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ 4154/58 Accredited 22/08/2562 21/08/2564

126

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 4155/58 Accredited 05/08/2562 04/08/2564

127

หน่วยธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

4156/58 Accredited 23/07/2562 22/07/2564

128

สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า 4157/58 Accredited 18/09/2562 17/09/2564

129

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็ม จำกัด สาขาโรงพยาบาลพญาไท 3 4158/58 Accredited 31/03/2562 30/03/2564

130

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 4159/58 Accredited 05/08/2562 04/08/2564

131

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ซีเอ็มเอฟ แล็บ (บริษัท ซีเอ็มเอฟ แล็บ จำกัด) 4160/58 Accredited 22/08/2562 21/08/2564

132

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 4161/58 Accredited 11/09/2562 10/09/2564

133

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 4162/58 Accredited 16/01/2563 15/01/2565

134

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  4163/58 Accredited 11/07/2561 10/07/2563

135

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 4164/58 In process 28/06/2561 27/06/2563

136

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 4165/58 Accredited 26/06/2562 25/06/2564

137

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 4166/58 In process 28/06/2561 27/06/2563

138

โรงพยาบาลน่าน 4167/58 Accredited 22/08/2562 21/08/2564

139

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4168/58 Accredited 20/11/2562 19/11/2564

140

 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาคลินิกเทคนิคการแพทย์นครสวรรค์ 4169/58 Accredited 23/04/2563  22/04/2565

141

บริษัท โปรเซ็นทรัล เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด 4170/58 Accredited 23/04/2563  22/04/2565

142

กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ กองวัณโรค 4171/58 Accredited 19/03/2563 18/03/2565

143

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย 4172/58 Accredited 16/01/2563 15/01/2565

144

หน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4173/58 Accredited 11/07/2561 10/07/2563

145

โรงพยาบาลเปาโล  สมุทรปราการ 4175/59 Accredited 14/05/2563 13/05/2565

146

หน่วยนิติเซโรวิทยา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4176/59 Accredited 28/02/2563 27/02/2565

147

ฝ่ายพยาธิวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4177/59 Accredited 14/05/2563 13/05/2565

148

ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4178/59 In process 01/04/2561 31/03/2563

149

คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย   หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4179/59 Accredited 28/04/2563 27/04/2565

150

ไลฟ์บาลานซ์คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท ไลฟ์ บาลานซ์ เมธโธดอลโลจี จำกัด) 4181/59 In process 23/06/2561 22/06/2563

151

บริษัท ไทย รีโปรดักทีฟ เจเนติค จำกัด (คลินิคเทคนิคการแพทย์)

4182/59 Accredited 31/08/2561 30/08/2563

152

กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 4183/59 Accredited 25/10/2561 24/10/2563

153

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น วัฒนา 4184/59 Accredited 21/02/2562 20/02/2564

154

บริษัท เน็กเจนเนอร์เรชั่น จีโนมิค จำกัด (เอ็นจีจีคลินิกเทคนิคการแพทย์)

4185/59 Accredited 21/02/2562 20/02/2564

155

งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4186/59 Accredited 06/10/2561 05/10/2563

156

บริษัท เมดิกา ลาบอราทอรี่ส์ จำกัด (เมดิกาลาบอราทอรี่ส์ (ประเทศไทย) คลินิกเทคนิคการแพทย์) 4187/60 Accredited 25/01/2562 24/01/2564

157

ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  4188/60 Accredited    25/01/2562  24/01/2564

158

คลินิกเมดิคอลไลน์แล็บ(บริษัท เมดิคอลไลน์ แล็บ จำกัด)
4189/60 Accredited 05/04/2562 04/04/2564

159

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 4190/60 Accredited 26/06/2562 25/06/2564

160

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสิริโรจน์ 4191/60 Accredited 22/08/2562 21/08/2564

161

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 4192/60 Accredited 07/08/2562 06/08/2564

162

โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค 4193/60 Accredited 06/07/2562 05/07/2564

163

บริษัท อุบล เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (คลินิกเทคนิคการแพทย์) 4194/60 Accredited 18/09/2562 17/09/2564

164

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 4195/60 Accredited 31/10/2562 30/10/2564

165

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี 4196/60 Accredited 31/10/2562 30/10/2564

166

บางกอกไซโตเจเนติกซ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4197/60 Accredited 19/03/2563 18/03/2565

167

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลดีบุก 4198/60 Accredited 18/12/2562 17/12/2564

168

บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ ขอนแก่น  4199/60 Accredited  21/02/2563 20/02/2565

169

คลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต (บริษัทแอท-ยีนส์ จำกัด) 4200/60 Accredited 28/12/2562 27/12/2564

170

ห้องปฏิบัติการงานบริการภาควิชาและคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4201/61 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
171 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบีเอ็มซี พลัส      (บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด) 4202/61 Accredited 19/03/2563 18/03/2565
172 โรงพยาบาลขอนแก่น 4203/61 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
173 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย 4204/61 Accredited 24/05/2563 23/05/2565
174 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร 4205/61 In process
11/07/2561 10/07/2563
175 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 4206/61 In process
11/07/2561 10/07/2563
176 ห้องปฏิบัติการ นิวเจน ลาบอราตอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4207/61 Accredited
25/08/2563 24/08/2565
177

คลินิกเทคนิคการแพทย์กรุงเทพเมดิคัลแล็บ (บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด)

4208/61 Accredited
25/08/2563 24/08/2565
178 กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 4209/61 In process 23/08/2561 22/08/2563
179 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 4210/61 In process 23/08/2561 22/08/2563

180

โรงพยาบาลบางโพ 4211/61 Accredited 27/09/2561 26/09/2563
181 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลศรีระยอง 4212/61 Accredited 29/11/2561 28/11/2563
182 มายจีโนมแลบ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4213/62 Accredited 21/01/2562 20/01/2564
183 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 4214/62 Accredited 21/01/2562 20/01/2564
184 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 4215/62 Accredited 21/01/2562

20/01/2564

185 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ 4216/62 Accredited  21/02/2562 20/02/2564
186 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 4217/62 Accredited 29/03/2562 28/03/2564
187 ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 4218/62 Accredited 29/03/2562 28/03/2564
188 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายกาวิละ 4219/62 Accredited 10/05/2562 09/05/2564
189 กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอานันทมหิดล 4220/62 Accredited 10/05/2562 09/05/2564
190 NiNi Diagnostic Laboratory 4221/62 Accredited 26/06/2562 25/06/2564
191 N Health Myanmar Laboratory 4222/62 Accredited 10/07/2562 09/07/2564
192 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท 4223/62 Accredited 10/07/2562

09/07/2564

193 Centre Infectiology Lao-Christophe Merieux, Vientiane, Lao PDR 4224/62 Accredited 10/07/2562

09/07/2564

194 ห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ 4225/62 Accredited 22/08/2562 21/08/2564
195 ศูนย์บริการสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4226/62 Accredited 04/09/2562 03/09/2564
196

ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

4227/62 Accredited 31/10/2562 30/10/2564
197 อุบล เซ็นทรัล แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท อุบล เซ็นทรัล แล็บ จำกัด) 4228/62 Accredited 31/10/2562 30/10/2564
198 บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด คลินิกเทคนิคการแพทย์ 4229/62 Accredited 31/10/2562 30/10/2564
199

กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4230/62 Accredited 21/01/2562 20/01/2564
200 ไลฟ์ไดแอ็กคลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท ไลฟ์ ไดแอ็ก จำกัด) 4231/62 Accredited 18/12/2562 17/12/2564
201 คลินิกเทคนิคการแพทย์ เอ็มไอซีแลบ (บริษัท เมดิคอล อินโนเวชัน เซ็นเตอร์ จำกัด) 4232/63 Accredited 16/01/2563 15/01/2565
202 หน่วยปฏิบัติการชันสูตร ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4233/63 Accredited 16/01/2563 15/01/2565
203 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 4234/63 Accredited 16/01/2563 15/01/2565
204 National Institute of Hygiene and Epidemiology (BSL3 Laboratory for TB and Anthrax) ** 4235/63 Accredited 16/01/2563 15/01/2565
205 คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4236/63 Accredited 21/02/2563 20/02/2565
206 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก 4237/63 Accredited 21/02/2563 20/02/2565
207 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ สุราษฎร์ 4238/63 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
208 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงราย 4239/63 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
209 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลวังทอง 4240/63 Accredited 23/04/2563 22/04/2565
210 ไพร์มคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา(บริษัท ไพร์ม เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด) 4241/63 Accredited 14/05/2563 13/05/2565
211 ห้องปฏิบัติการทางซีรัมวิทยาของมนุษย์(บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำกัด) 4242/63 Accredited 28/05/2563 27/05/2565
212

เดอะเบสท์เม็ดดิคอลแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ (บริษัท เดอะเบสท์เม็ดดิคอลแล็บ จำกัด)

4243/63 Accredited 28/05/2563 27/05/2565
213 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ 4244/63 Accredited 26/06/2563 25/06/2565
214 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา 4245/63 Accredited 29/07/2563 28/07/2565
215 แผนกพยาธิวิทยา โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 4246/63 Accredited 29/07/2563 28/07/2565
216 ศูนย์สุขภาพอ๊อคซิแคร์ สหคลินิก (บริษัท เจ เอส เมดดิคอล เซนเตอร์ จำกัด) 4247/63 Accredited 25/08/2563 24/08/2565

 หมายเหตุ:   

      ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003

    *  ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง  ตามมาตรฐาน ISO 15189: 2012 , ISO 15190:2003 , ISO 22870:2016

   ** ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO 15190:2003
    

   In process : อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้จนกว่า

                   จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ