ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค(ISO/IEC17025)

 
 ลำดับที่
 ห้องปฏิบัติการ
 หมายเลขทะเบียน
 สถานะ

ให้ไว้ ณ วันที่

 ถึงวันที่
 1
1001/41
In process (A)
30/03/2561
29/03/2563
2
1003/42

accredited version 2017

 08/10/2561
 07/10/2563
 3
1004/42
accredited version 2017
 23/01/2563
23/09/2563
 4
1005/42 

accredited version 2017

 28/11/2562
27/11/2564
 5
1007/43
accredited version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
 6
1009/45
accredited version 2017
 23/01/2563
22/01/2565
 7
1010/44
accredited version 2017
 12/05/2563
11/05/2565
 8
1012/45
accredited version 2017
 22/08/2562
20/08/2564
 9
1013/45
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 10
1014/45
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
 11
1015/45
accredited version 2017
 13/12/2561
12/12/2563
 12
1018/46
accredited version 2017
 19/03/2563
18/03/2565
 13
1020/46
accredited
 29/11/2561
28/11/2563
 14
1021/47

accredited version 2017 

 20/02/2563 19/02/2565
 15 บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1022/47

accredited version 
2017

06/03/2563 05/03/2565
 16
1023/47
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 17
1024/47
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
 18
1025/47
accredited
 26/10/2561
25/10/2563
 19
1026/47
accredited
 07/06/2561
06/06/2563
 20
1028/47
accredited version 2017
 05/04/2563
04/04/2565
 21
1029/47
accredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
 22
1030/47
 accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
 23
1031/47
accredited version 2017
06/03/2563
05/03/2565
  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 1031/47 accredited version 2017 13/09/2561 12/09/2563
 24
1033/47
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
 25
1034/47
accredited version 2017
 14/11/2562
13/11/2564
 26
1035/47
accredited version 2017
 13/12/2561
12/12/2563
 27
1036/47
accredited version 2017
 12/05/2563
11/05/2565
 28
 
1037/47
accredited version 2017
 05/04/2563
04/04/2565
 29
1038/47
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
 30
1040/47
accredited version 2017
 24/10/2562
23/10/2564
 31
1042/47
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 32
1043/47
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 33
1045/47
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
 34
1046/47

accredited version 2017

 14/11/2562
13/11/2564
 35
1047/47
accredited version 2017
 13/09/2561
12/09/2563
 36
1051/47
accredited
 13/12/2561
12/12/2563
 37
1052/47
accrredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
 38
1053/47
accredited version 2017
 25/12/2561
24/12/2563
 39
1054/47
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
 40
1055/47
accredited
 28/06/2561
27/06/2563
 41
1056/47
acccredited version 2017
11/02/2563
28/11/2563
 42
1057/48
Temporary suspension
 27/07/2561
26/07/2563
 43
1062/48
accredited
version
2017
 10/04/2562
09/04/2564
 44
1064/48
accredited version 2017
 16/12/2561
15/12/2563
 45
1065/48
accredited version 2017
 28/05/2563
27/05/2565
 46
1066/48
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
 47
1068/48
accredited
06/06/2561
07/05/2563
 48
1069/48
accredited version 2017
 10/04/2563
08/11/2563
 49
1074/48
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
 50
1075/48
accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
 51
1076/48
accredited version 2017
30/08/2562
29/08/2564
 52
1077/48
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
 53
1078/48
accredited
 25/12/2561
24/12/2563
 54
1079/48
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
 55
1080/49
accredited version 2017
 11/11/2562
18/07/2564
 56
1081/49
accredited
12/07/2561
11/07/2563
 57
1082/49
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 58
1083/49
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
 59
1084/49
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
 60
1085/49
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
 61
1086/49
accredited version 2017
 05/04/2563
04/04/2565
 62
1087/49
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 63
1088/49
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
 64
1089/49
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 65
1090/49
accredited version 2017
 07/11/2561
06/11/2563
 66
1092/49
accredited version 2017
 21/08/2562
 20/08/2564
 67
1095/49
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
 68
1096/49
accredited
 26/09/2561
25/09/2563
 69
1098/49
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
 70
4016/49
In process (B)
 17/01/2562
16/01/2564
 71
4020/49
accredited version 2017
 23/04/2563
22/04/2565
 72
4021/49
accredited
version 2017
 26/04/2562
25/04/2564
 73
4022/49
accredited
version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
 74
4023/49
In process (A)
13/12/2561
12/12/2563
 75
4024/49
accredited version 2017
 10/04/2562
09/04/2564
 76
4025/49
In process (A)
 22/11/2560
21/11/2562
 77
4026/49
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 78
4031/49
 accredited
 14/11/2562
13/11/2564
 79
1099/50
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
 80
1100/50
accredited
 26/09/2561
25/09/2563
 81
1101/50
accredited version 2017
 25/03/2562
24/03/2564
 82
1102/50
accredited version 2017
 30/08/2562
29/08/2564
83
1104/50
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
 84
1105/50
accredited version 2017
13/09/2562
12/09/2564
 85
1106/50
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
 86
1107/50
Temporary suspension
 12/02/2561
11/02/2563
 87
1109/50
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 88
1110/50
accredited version 2017
 07/11/2561
06/11/2563
 89
1111/50
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
  90
1113/50
In process (b)
08/05/2561
07/05/2563
 91
1114/50
accredited version 2017
 16/03/2563
12/12/2563
 92
1115/50
accredited version 2017
 11/03/2563
10/03/2565
 93
1116/50
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
 94
1117/50
accredited version 2017
 10/07/2561
09/07/2563
 95
1118/50
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
 96
1119/50
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
 97
1120/50
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
 98
1121/50
accredited version 2017
 06/03/2563
05/03/2565
 99
1122/50
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
 100
1123/50
accredited version 2017
 28/05/2563
27/05/2565
 101
1124/50
accredited version 2017
 10/04/2562
09/04/2564
 102
1125/50
accredited version 2017
 5/02/2563
26/07/2563
103
4032/50
accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4032/50 accredited version 2017 26/12/2562 08/11/2563
 104
4034/50
In process (A)
 24/07/2561
23/07/2563
 105
4035/50
In process (A)
 22/03/2561
21/03/2563
 106
4038/50
In process (A)
 08/02/2561
07/02/2563
 107
4039/50
accredited version 2017
 26/12/2562
27/08/2563
 108
4041/50
In process (A)
 05/04/2561
04/04/2563
 109
4043/50
 accredited version 2017
 19/03/2563
18/03/2565
 110
4044/50
In process (B)
 31/10/2560
30/10/2562
 111
4049/50
 accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
 112
4050/50
In process (A)
 12/07/2560
11/07/2562
 113
4051/50
accredited version 2017
21/02/2562
20/02/2564
114
1126/51
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
115
1127/51
In process (A)
 10/07/2561
09/07/2563
116
1128/51
accredited version 2017
14/03/2562
13/03/2564
117
1129/51
In process (A)
24/07/2561
23/07/2563
118
1130/51
accredited version 2017
 12/05/2563
11/05/2565
119
1131/51
accredited
 05/04/2561
04/04/2563
120
1132/51
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
121
1133/51
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 122
1134/51
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
123
1135/51
accredited version 2017
 23/01/2563
22/01/2565
124
1136/51
accredited version 2017
 25/01/2563
24/01/2565
125
1138/51
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
 126
1139/51
accredited version 2017 19/07/2562 18/07/2564
 127
1141/51
accredited
 16/05/2561
15/05/2563
 128
1142/51
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 129
1143/51
accredited version 2017
 27/03/2563
27/08/2563
130
1144/51
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
131
1145/51
 accredited version 2017
 30/08/2562
29/08/2564
132
1146/51
accredited
version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
133
1149/51
accredited
 07/06/2561
06/06/2563
134
1150/51
Temporary suspension
 20/01/2561
19/01/2563
135
1151/52
 accredited version 2017
 24/10/2562
23/10/2564
136
1152/52
accredited version 2017
 25/03/2562
24/03/2564
137
1154/52
accredited version 2017
 23/04/2563
22/04/2565
138
1155/52
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
139
1156/52
accredited
 11/06/2561
10/06/2563
140
 1158/52

accredited version   2017

 21/08/2562
20/08/2564
141
 1159/52
In process (A)
 11/06/2561
10/06/2563
142
1160/52
accredited version 2017
 12/07/2561
11/07/2563
143
 1161/52
accredited version 2017
 07/06/2563
06/06/2565
144
1162/52
accredited version 2017
 25/02/2563
30/08/2563
145
1164/52
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
146
1165/52
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
147
1166/52
accredited
 25/09/2561
24/09/2563
148
1167/52
accredited
 25/09/2561
24/09/2563
149
1169/52
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 
1169/52
accredited
12/07/2561
11/07/2563
150
1172/53
accredited
 29/11/2561
28/11/2563
151
1173/53
accredited version 2017

 23/05/2562

22/05/2564
152
1174/53
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
153
1176/53
accredted
version
2017
 01/09/2562
09/04/2564
154
1177/53
accredited version 2017 28/11/2562 27/11/2564
155
1179/53
accredited version 2017
28/11/2562 27/11/2564
156
1183/53
accredited version 2017
14/11/2562
13/11/2564
157
1184/53
accredited 
 29/11/2561
28/11/2563 
158
1185/53
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
159
1186/53
accredited version 2017
 13/12/2562
 12/12/2564
 160
 1187/53
 accredited version 2017
 14/11/2562
 13/11/2564
161
1188/53
accredited version 2017
 23/04/2563
22/04/2565
162
1189/53
accredited
12/07/2561
11/07/2563
163
1190/53
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
164
1191/53
accredited
 12/07/2561
11/07/2563
165
1192/53
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
166
1193/53
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
167
1194/53
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
168
1195/53
accredited version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
169
1196/53
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
170
 1197/53 
accredited
 17/01/2562
16/01/2564
171
 1198/53
accredited version 2017
 12/05/2563
11/05/2565
 172
1199/53
in process (A)
26/09/2561
25/09/2563
  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด 1199/53 accredited version 2017 19/07/2562 18/07/2564
173
 1200/53
accredited
 05/04/2561
04/04/2563
174
1201/54
accredited
 16/05/2561
15/05/2563
175
1202/54
accredited version 2017
 19/03/2563
18/03/2565
176
1204/54
accredited version 2017
 25/10/2561
24/10/2563
177
1205/54
accredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
178
1206/54
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
179
1207/54
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
180
1208/54
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
181
1209/54
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
182
1210/54
accredited version 2017
23/04/2563
22/04/2565
 183
1211/54
accredited
12/07/2561
11/07/2563
  บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 1211/54 accredited version 2017 13/09/2561 12/09/2563
184
1213/54
accredited
version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
185
1214/54
accredited version 2017
26/12/2562
23/07/2563
  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1214/54 accredited version 2017 14/03/2562 13/03/2564
186
1215/54
accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
187
1216/55
accredited version 2017
07/06/2563
06/06/2565
188
1217/55
In process (C)
05/04/2561
04/04/2563
189
1218/55
accredited version 2017
14/11/2562
13/11/2564
190
1219/55
accredited version 2017
10/04/2562
09/04/2564
191
1221/55
accredited version 2017
16/05/2562
15/05/2564
192
1222/55
accredited
13/12/2561
12/12/2563
193
1223/55
accredited version 2017 
08/04/2563
08/11/2563

194
 
 
 
 
1224/55
 
 
accredited version 2017
 
 
20/06/2562
 
 
19/06/2564
 
195
1225/55
accredited
29/09/2561
28/09/2563
196
1227/55
accredited version 2017
16/05/2562
15/05/2564
197
1228/55
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
198
1229/55
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
199
1231/55
accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
200
1233/56
accredited version 2017
24/10/2562
23/10/2564
201
1234/56

In process (A)version 2017

 07/04/2563
 24/05/2563
202
1235/56
accredited version 2017
08/02/2563
07/02/2565
203
1237/56
 accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
204
1238/56
In process (A)
28/06/2561
27/06/2563
205
1239/56
accredited version 2017
28/11/2562
27/11/2564
206
1241/56
accredited version 2017
12/05/2563
11/05/2565
207
1242/56
 accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
208
1243/57
accredited version 2017
19/03/2563
18/03/2565
209
1244/57
accredited version 2017
27/07/2561
26/07/2563
210
1245/57
accredited version 2017
28/05/2563
27/05/2565
 211
1246/57
accredited version 2017
20/02/2563
19/02/2565
212
1247/57
accredited
27/07/2561
26/07/2563
213
1248/57
In process (B)
04/03/2561
03/03/2563
214
1249/57
accredited
24/07/2561
23/07/2563
215
1251/57
accredited
22/06/2561
21/06/2563
216
1253/57
accredited version 2017
11/02/2563
12/12/2563
217
1254/57
accredited version 2017
16/12/2561
15/12/2563
218
1255/57
accredited version 2017
30/04/2563
29/04/2565
219
1256/57
accredited version 2017 
10/04/2562
09/04/2564
220
1258/58
accredited version 2017
25/07/2562
24/07/2564
221
1259/58
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
222
1260/58
 accredited   version 2017
23/01/2563
22/01/2565
223
1261/58
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
224
1262/58
 accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
225
1263/58
accredited version 2017
10/04/2562
09/04/2564
226
1264/58
accredited version 2017
21/08/2562
20/08/2564
227
1265/58
accredited version 2017
24/10/2562
23/10/2564
228
1266/58
accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
229
1267/58
accredited version 2017
28/05/2563
27/05/2565
230
1269/58
accredited version 2017
21/08/2562
20/08/2564
231
1270/59

accredited version 2017

23/04/2563
22/04/2565
232
1271/59
accredited
24/07/2561
23/07/2563
233
1272/59
accredited
25/12/2561
24/12/2563
234
1273/59
 accredited version 2017
22/06/2563
21/06/2565
235
1274/59
accredited version 2017
20/04/2563
27/08/2563
236
1275/59
In process (A)
09/11/2561
08/11/2563
237
1276/59
accredited
27/07/2561
26/07/2563
238
1277/59
accredited
27/07/2561
26/07/2563
239
1278/59
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
240
1279/59
accredited version 2017
26/12/2562
28/09/2563
241
1280/60
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
242
1281/60
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
243
1282/60
accredited version 2017
20/06/2562 19/06/2564
244
1283/60
accredited version 2017
14/11/2562
13/11/2564
245
1284/60
accredited version 2017
13/09/2562
12/09/2564
246
1285/60
accredited version 2017
30/08/2562
29/08/2564
247
1286/60
Temporary suspension
27/09/2560
26/09/2562
248
1288/60
 accredited version 2017
13/12/2562
12/12/2564
249
1289/60
accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
250
1290/60
accredited version 2017
20/02/2563
19/02/2565
251
1291/60
accredited version 2017
20/02/2563
19/02/2565
252
1292/61
accredited version 2017
19/03/2563
18/03/2565
253
1293/61
accredited version 2017
12/05/2563
11/05/2565
254
1294/61
accredited
07/06/2561
06/06/2563
 255
1295/61 
 accredited version 2017
 27/03/2563
 11/07/2563
 256
1296/61 
 accredited version 2017
24/10/2562
 23/07/2563
257
 1297/61
accredited 
 26/09/2561
 25/09/2563
258
1298/61
accredited version 2017
20/02/2563
25/09/2563
259
1299/61
accredited
09/10/2561
08/10/2563
260
1300/62
accredited
09/10/2561
08/10/2563
261
1301/62
accredited version 2017
23/04/2563
25/10/2563
 262
1302/62 
accredited 
26/10/2561 
 25/10/2563
 263
1303/62 
accredited version 2017
01/04/2563
 08/11/2563
 264
1304/62 
accredited 
 29/11/2561
 28/11/2563
265
1305/62
In process (A)
29/11/2561
28/11/2563
266
 1306/62
 accredited version 2017
 07/01/2563
 12/12/2563
267
1307/62
accredited version 2017
27/04/2563
16/01/2564
268
1308/62
accredited
17/01/2562
16/01/2564
269
1309/62
accredited
 21/02/2562
 20/02/2564
 270
1310/62 
accredited
 25/03/2562
 24/03/2564
271  บริษัท ซีพีแรม  จำกัด (ขอนแก่น) 1311/62 accredited version  2017 23/05/2562 22/05/2564
272 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด 1312/62 Temporary suspension
24/07/2562 23/07/2564
273 บริษัท แบรนด์ ซันโทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1313/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/08/2564
274 บริษัท ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1314/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/08/2564
275 บริษัท ดิ ยูนิค เวท เทสติ้ง แลปโบราทอรี่ส จำกัด 1315/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/08/2564

276

บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

1316/63

accredited version 2017

19/03/2563
18/03/2565
277 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (นครราชสีมา) 1317/63 accredited version 2017 23/04/2563 22/04/2565
278 ศูนย์นวัตกรรม การทดสอบทางประสาทสัมผัส บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1318/63 accredited version 2017 12/05/2563 11/05/2565
 279  บริษัท ยูนนีซัน จำกัด  1319/63  accredited version 2017 28/05/2563   27/05/2565
 280  ส่วนงานตรวจวิเคราะห์เคมี แผนกควบคุมคุณภาพยา บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด  1320/63  accredited version 2017  28/05/2563  27/05/2565
           
 
 หมายเหตุ:
  In process : 

(A) : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ

(B) : อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน

(C) : อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ