ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค(ISO/IEC17025)

 ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

 status

วันที่ได้รับการรับรอง

 วันที่หมดอายุ

 วันที่ลงข้อมูล

 1

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 

1001/41

accredited

30/03/2559

29/03/2561

31/03/2559

 2

บริษัท โอสถสภา จำกัด

1002/41

accredited

10/08/2559 09/08/2561

25/08/2559

 3

บริษัท เอส เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

1003/42

accredited

 08/10/2559  07/10/2561

26/12/2559

 4

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

1004/42

accredited

 24/02/2559

23/02/2561

10/03/2559 

 5

ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร 

1005/42 

accredited 

 01/12/2558

30/11/2560

14/12/2558

 6

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

1007/43

accredited

 10/02/2560

09/02/2562

06/05/2560

 7

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี  

1009/45

accredited

 07/11/2559

06/11/2561

07/11/2559

8

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1010/44

accredited 

 30/03/2559

29/03/2561

22/05/2560

 9

บริษัท สยามเภสัช จำกัด

1012/45

accredited

 24/07/2560

23/07/2562

29/07/2560

 10

บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

1013/45

accredited

 18/02/2560

17/02/2562

28/03/2560

 11

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

1014/45

accredited

 10/07/2559

09/07/2561

29/11/2559

 12

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

1015/45

accredited

 25/10/2559

24/10/2561

25/10/2559

 13

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

1018/46

accredited

 02/02/2559

01/02/2561

14/02/2559

 14

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)(บางนา)

1020/46

accredited

 25/05/2559

24/05/2561

07/05/2559

 15

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

1021/47

 ## In process

 27/08/2558

26/08/2560

30/08/2558

 16

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1022/47

accredited

 01/12/2558

30/11/2560

02/12/2558

 17

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1023/47

accredited

 27/06/2560

26/06/2562

01/08/2560

 18

สำนักห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

1024/47

## In process

 29/05/2558

28/05/2560

03/06/2558

 19

ห้องปฏิบัติการ สหฟาร์ม (ลพบุรี) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

1025/47

accredited

 30/03/2559 29/03/2561

30/03/2559

 20

ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี)

1026/47

accredited

 21/01/2559

20/01/2061

13/02/2559

 21

บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด

1027/47

accredited

 16/05/2559

15/05/2561

29/09/2559

 22

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)

1028/47

accredited

 23/11/2559

22/11/2561

06/12/2561

 23

บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

1029/47

accredited

 28/05/2560

27/05/2562

 13/06/2560

 24

บริษัท อดินพ จำกัด

1030/47

accredited

 11/10/2558

10/11/2560

16/11/2558

 25

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป        (ประเทศไทย) จำกัด

1031/47

accredited

13/09/2559

12/09/2561

21/10/2559

  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

1031/47

accredited 02/02/2559 01/02/2561 13/02/2559

 26

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

1032/47

## In process

 23/07/2558

22/07/2560

25/07/2558

 27

บริษัท เยเนรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

1033/47

accredited

 29/11/2558

28/11/2560

30/12/2558

 28

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1034/47

accredited

 07/07/2560

06/07/2562

07/07/2560

 29

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

1035/47

accredited

 23/11/2559

22/11/2561

30/11/2559

 30

บริษัท  แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

1036/47

accredited

 30/03/2559

29/03/2561

08/04/2559

 31

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1037/47

accredited

 05/04/2559

04/04/2561

11/04/2559

 32

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1038/47

accredited

 21/05/2560

20/05/2562

31/08/2560 

 33

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนลาบอราทอรีย์ จำกัด

1040/47

Temporary Suspension

 29/06/2558

28/06/2560

26/07/2560

 34

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด

1042/47

accredited

 25/10/2559

24/10/2561

25/10/2559

 35

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (นครนายก)

1043/47

accredited

 10/02/2560

09/02/2562

25/02/2560

 36

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทพารักษ์

1045/47

accredited

 25/10/2559 24/10/2561

27/10/2559

 37

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)

1046/47

accredited

 10/08/2560 09/08/2562

07/09/2560

 38

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

1047/47

accredited  13/09/2559

12/09/2561

05/10/2559

 39

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพ)

1051/47

accredited

 25/05/2559 24/05/2561

03/07/2559

 40

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1052/47

accredited

 24/01/2560

23/01/2562

09/02/2560

 41

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1053/47

accredited

 23/11/2559

22/11/2561

30/11/2559

 42

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี1)

1054/47

accredited

 23/11/2559

22/11/2561

06/12/2559

 43

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

1055/47

accredited

 12/12/2558

11/12/2560

10/03/2559

 44

บริษัท เคเอฟฟูดส์ จำกัด

1056/47

accredited

24/08/2559

23/08/2561

25/10/2559

 45

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1057/48

accredited

 27/07/2559

26/07/2561

03/08/2559

 46

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน)

1062/48

accredited

 13/09/2559

12/09/2561

05/10/2559

 47

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

1064/48

accredited

 16/12/2559

15/12/2561

24/12/2559

 48

บริษัท ไทยนิปปอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

1065/48

accredited

 01/12/2558

30/11/2560

14/12/2558

 49

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

1066/48

accredited

 23/11/2559

22/11/2561

16/12/2559

 50

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1068/48

accredited

22/06/2559

21/06/2561

06/07/2559

 51

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

1069/48

accredited

 27/04/2559

26/04/2561

09/05/2559

 52

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

1074/48

accredited

 12/07/2560

11/07/2562

19/07/2560

 53

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1075/48

## In process

30/06/2558

29/06/2560

01/07/2558

 54

บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด

1076/48

accredited

23/08/2560 22/08/2562

30/08/2560

 55

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กรมประมง

1077/48

accredited

 23/08/2560

22/08/2562

31/08/2560

 56

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร

1078/48

accredited

 25/05/2559

24/05/2561

30/05/2559

 57

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

1079/48

accredited

 16/12/2559

15/12/2561

29/12/2559

 58

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1080/49

accredited

 06/05/2560

05/05/2562

15/07/2560

 59

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง : ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสงขลา

1081/49

accredited

21/01/2559

20/01/2561

 13/02/2559

 60

ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน )

1082/49

accredited

 16/12/2559

15/12/2561

12/04/2560

 61

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

1083/49

## In process

 31/03/2558

30/03/2560

05/04/2558

 62

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1084/49

accredited

 27/07/2559 26/07/2561

06/09/2559

 63

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา)

1085/49

accredited

 24/07/2560

23/07/2562

19/09/2560

 64

บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด

1086/49

accredited

 22/12/2558

21/12/2560

09/01/2560

 65

บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด

1087/49

accredited

 24/01/2560

23/01/2562

03/02/2560

 66

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง:ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสุราษฎร์ธานี

1088/49

accredited

 10/08/2559

09/08/2561

19/08/2559

 67

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1089/49

accredited

 24/01/2560

23/01/2562

24/01/2560

 68

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด

1090/49

accredited

 07/11/2559

06/11/2561

07/11/2559

 69

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park)

1092/49

accredited

 27/04/2559

26/04/2561

10/05/2559

 70

สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

1095/49

## In process

 27/08/2558

26/08/2560

08/02/2560

 71

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)

1096/49

accredited

 30/03/2559 29/03/2561

12/04/2559

 72

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

1098/49

## In process

 23/07/2558

22/07/2560

05/09/2560

 73

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4016/49

accredited

 21/03/2560

20/03/2562

24/03/2560

 74

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4020/49

## In process

 23/07/2558

22/07/2560

06/08/2560

 75

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4021/49

accredited

 26/04/2560

25/04/2562

27/04/2560

 76

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4022/49

accredited

 26/04/2560

25/04/2562

06/05/2560

 77

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4023/49

accredited

 29/05/2559

28/05/2561

04/10/2559

 78

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4024/49

accredited

 07/11/2559

06/11/2561

07/11/2559

 79

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4025/49

Temporary suspension

 29/01/2558

28/01/2560

24/08/2560

 80

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4026/49

accredited

 24/08/2559

23/08/2561

29/08/2559

81

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4031/49

accredited

 29/09/2559

28/09/2561

10/09/2559

82

แผนกปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

1099/50

accredited

 15/01/2560

14/01/2562

28/03/2560

83

ห้องปฏิบัติการกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหารกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1100/50

accredited

 30/03/2559 29/03/2561

19/11/2559

 84

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด

1101/50

accredited

 23/01/2560

22/01/2562

18/02/2560

 85

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

1102/50

accredited

 23/07/2560

22/07/2562

05/09/2560

 86

บริษัท เฮลธ์ คอนเซ็พส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1103/50

Temporary suspension

 30/04/2558

29/04/2560

26/08/2560

 87

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1104/50

accredited

 10/08/2560

09/08/2562

17/08/2560

 88

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1105/50

accredited

 31/05/2560

30/05/2562

13/06/2560

89

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

1106/50

accredited

 24/01/2560

23/01/2562

30/01/2560

 90

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

1107/50

accredited

 12/02/2559 11/02/2561

11/04/2559

 91

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระยอง

1109/50

accredited

 27/02/2560

26/02/2562

27/02/2560

92

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

1110/50

accredited

 07/11/2559

06/11/2561

09/11/2559

 93

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด ( มหาชน )

1111/50

accredited

 24/08/2559

23/08/2561

25/08/2559

 94

ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1112/50

accredited

 27/06/2560

26/06/2562

28/06/2560

 95

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

1113/50

accredited

01/12/2558

30/11/2560

07/12/2558

96

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

1114/50

accredited

 27/06/2559

26/06/2561

15/09/2559

 97

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1115/50

accredited

 11/03/2559

10/03/2561

26/10/2559

 98

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1116/50

accredited

 24/09/2558

23/09/2560

04/04/2559

 99

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

1117/50

accredited

 10/07/2559

09/07/2561

09/11/2559

 100

บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด

1118/50

# In process

 27/08/2558

26/08/2560

14/09/2558

 101

บริษัท อินโนลาเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1119/50

accredited

 23/09/2560

22/09/2562

20/09/2560

 102

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

1120/50

accredited

 10/08/2559

09/08/2561

19/08/2559

 103

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1121/50

accredited

 23/02/2559

22/02/2561

02/05/2559

 104

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก กรมปศุสัตว์

1122/50

accredited

26/04/2560

25/04/2562

02/06/2560

 105

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

1123/50

accredited

 24/02/2559

23/02/2561

28/02/2559

 106

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด

1124/50

accredited

 25/10/2559

24/10/2561

08/10/2559

 107

หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง

1125/50

accredited

 27/07/2559 26/07/2561

06/08/2559

 108

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4032/50

accredited

 21/04/2559

20/04/2561

21/04/2559

 109

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4034/50

accredited

 21/01/2559 20/01/2561

05/05/2560

 110

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4035/50

accredited

 09/09/2558 08/09/2560

14/09/2558

111

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4038/50

## In process

 24/03/2558

23/04/2560

29/09/2558

 112

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4039/50

accredited

 02/02/2559

01/02/2561

29/08/2559

 113

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4041/50

accredited

 09/09/2558

08/09/2560

14/09/2558

114

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4043/50

accredited

 11/11/2558

10/11/2560

17/11/2558

 115

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4044/50

## In process

 30/04/2558

29/04/2560

19/05/2558

 116

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4049/50

accredited 

 14/09/2560

13/09/2562

14/09/2560

 117

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4050/50

accredited

 12/07/2560

11/07/2562

12/07/2560

 118

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4051/50

accredited

24/08/2559 23/08/2561

29/08/2559

119

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป ฉะเชิงเทรา

1126/51

accredited

 26/04/2560

25/04/2562

06/05/2560

120

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1127/51

accredited

 10/07/2559

09/07/2561

10/02/2560

121

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) กรมปศุสัตว์

1128/51

accredited

 14/08/2559 013/08/2561

06/03/2560

122

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

1129/51

accredited

26/03/2559 25/03/2561

21/06/2559

123

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1130/51

accredited

 04/03/2559

03/03/2561

02/07/2559

124

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

1131/51

accredited

 24/09/2558

23/09/2560

29/09/2558

125

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด

1132/51

accredited

 06/05/2560

05/05/2562

12/06/2560

126

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

1133/51

accredited  06/05/2560

05/05/2562

05/09/2560 

 127

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

1134/51

accredited

 26/04/2560

25/04/2562

26/04/2560

128

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

1135/51

accredited

 06/10/2558

05/10/2560

09/02/2559

129

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

1136/51

## In process

 27/08/2558 26/08/2560

30/08/2558

130

บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด

1138/51

accredited

 28/07/2560

27/07/2562

14/08/2560

 131

บริษัท สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด

1139/51

accredited

 04/03/2560

03/03/2562

07/07/2560

132

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

1140/51

accredited

 02/02/2559 01/02/2561

09/03/2559

 133

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขาเทพารักษ์)

1141/51

accredited  16/05/2559

15/05/2561

16/06/2559

 134

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี)

1142/51

accredited

 06/11/2559

05/11/2561

18/02/2560

 135

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด

1143/51

accredited

 21/01/2559 20/01/2561

10/06/2559

136

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1144/51

accredited

 26/09/2558

25/09/2560

06/01/2559

137

บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

1145/51

accredited

 26/09/2558

25/09/2560

09/02/2559

138

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) (สมุทรสาครสาขาที่ 106)

1146/51

accredited

 06/11/2559

05/11/2561

23/05/2560

139

บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด

1147/51

accredited

 26/09/2558

25/09/2560

09/09/2559

140

บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด

1149/51

accredited

 04/10/2559

10/11/2560

30/11/2559

141

National Health Laboratory, Maldives Food and Drug Authority (MFDA), Republic of Maldives

1150/51

accredited

 20/01/2559

19/01/2561

29/08/2559

142

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สาขากาฬสินธุ์

1151/52

accredited

 27/06/2560

26/06/2562

29/07/2560

143

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

1152/52

accredited

 16/12/2559

15/12/2561

24/12/2559

144

สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี, สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา และสำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

1154/52

## In process

 30/06/2558

29/06/2560

12/04/2559

145

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

1155/52

accredited

 12/07/2560

11/07/2562

19/07/2560

146

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1156/52

accredited

 11/06/2559

10/06/2561

23/07/2559

147

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง

 1157/52

accredited

 25/10/2559

24/10/2561

 26/11/2559

148

ห้องปฏิบัติการกองสอบเทียบและทดสอบ องค์การเภสัชกรรม

 1158/52

accredited

 07/06/2560

06/06/2562

 16/06/2560

149

ห้องปฏิบัติการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 1159/52

accredited

 11/06/2559

10/06/2561

18/09/2559

150

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1160/52

accredited

 12/07/2559 11/07/2561

01/08/2559

151

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (ชลบุรี)

 1161/52

accredited

 17/03/2559

01/02/2561

27/04/2559

152

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สาขาภูเก็ต กรมประมง

1162/52

accredited

 31/08/2559

30/08/2561

26/10/2559

153

บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

1164/52

accredited

 21/11/2559

20/11/2561

18/02/2560

154

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

1165/52

accredited

 20/03/2560

19/03/2562

04/04/2560

155

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

1166/52

accredited

 25/09/2559

24/09/2561

26/12/2559

156

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง เขต 2(สมุทรสาคร) กรมประมง

1167/52

accredited

 25/09/2559

24/09/2561

24/12/2559

157

สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

1169/52

accredited

 04/03/2560

03/03/2562

24/07/2560

158

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1171/52

accredited

 10/102/2560

09/02/2562

10/102/2560

159

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1172/53

accredited

 27/04/2559

26/04/2561

10/06/2559

160

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1173/53

accredited  31/03/2560

30/03/2562

21/06/2560

161

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
กรมประมง

1174/53

accredited

 31/05/2560

30/05/2562

12/06/2560

162

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง

1176/53

accredited

 04/03/2560 03/03/2562

13/06/2560

163

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1177/53

accredited

 18/05/2560

17/05/2562

15/07/2560

164

บริษัท โฟรตี้ทู สยามเมดิแคร์ จำกัด

1178/53

accredited

 19/12/2558

18/12/2560

29/08/2559

165

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด

1179/53

accredited 21/01/2559 20/01/2561 29/08/2559

166

Chula Pharmacokinetic Research Center
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1182/53  accredited 24/04/2559 23/04/2561 26/07/2559

167

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

1183/53

# In process 23/08/2558 22/08/2560 02/09/2558

168

Analytical Laboratory, บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด 

1184/53

accredited

 05/04/2559

04/04/2561 

30/05/2016

169

บริษัท เคอรี่ฟลาวมิลด์ จำกัด

1185/53

# In process

 02/08/2558

01/08/2560 

18/11/2558

170

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

1186/53

accredited  19/12/2558

 18/12/2560

04/04/2559

 171

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 1187/53

# In process

 06/09/2558  05/09/2560  16/11/2558

172

บริษัท ที. ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด

1188/53

## In process  06/09/2558 05/09/2560 07/12/2558

173

บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1189/53

accredited 12/07/2559

11/07/2561

07/10/2559

174

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขา 6

1190/53

accredited  30/01/2559 29/01/2561 04/08/2559

175

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1191/53

accredited  05/04/2559 04/04/2561 28/04/2559

176

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่

1192/53

accredited  29/09/2559 28/09/2561 05/10/2559

177

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา

1193/53

accredited  30/06/2560 29/06/2562 15/07/2560

178

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1194/53

accredited  29/05/2559 28/05/2561 25/08/2559

179

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

1195/53

accredited  25/10/2559 25/10/2561 26/10/2559

180

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6

1196/53

accredited  24/01/2560 23/01/2562 30/01/2560

181

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

 1197/53 

accredited  29/05/2559 28/05/2561 09/02/2560

182

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 1198/53

accredited  04/03/2559 03/03/2561 12/04/2559

183

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด

 1199/53

accredited  24/01/2560 23/01/2562 30/01/2560

184

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2

 1200/53

accredited  05/04/2559 04/04/2561 08/04/2559

185

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

1201/54

accredited  16/05/2559 15/05/2561

23/07/2559

186

ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

1202/54

accredited  17/03/2559 16/03/2561 29/04/2559

187

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1204/54

accredited  25/10/59 24/10/61 24/08/2560

188

ห้องปฏิบัติการบริษัท  น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

1205/54

accredited  02/05/2560 01/05/2562 19/07/2560

189

ห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สุพรรณบุรี

1206/54

accredited  29/11/2558 28/11/2560 10/03/2559

190

ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง

1207/54

accredited  26/09/2558 25/09/2560 14/12/2558

191

ห้องปฏิบัติการบริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

1208/54

accredited  10/08/2560 09/08/2562 13/08/2560

192

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด

1209/54

accredited  10/02/2560 09/02/2562 18/02/2560

193

ห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5(ชัยนาท)

1210/54

accredited 01/12/2558 30/11/2560 29/11/2559

194

ห้องปฏิบัติการบริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด

1211/54

accredited 13/09/2559 12/09/2561 17/09/2559

195

สำนักผู้แทน  นิปปอน ซูอิซาน ไคชา ลิมิเต็ด

1213/54

accredited  24/01/2560 23/01/2562 28/03/2560

196

บริษัทเภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

1214/54

accredited 10/08/2559 09/08/2561 16/08/2559

197

บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด

1215/54

accredited 09/12/2558 08/12/2560

 31/03/2559

198

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1216/55

accredited 18/01/2559 17/01/2561 11/05/2559

199

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด

1217/55

accredited 05/04/2559 04/04/2561 08/04/2559

200

บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด

1218/55

accredited 09/09/2558 08/09/2560 14/09/2558
201 ห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี และฝ่ายตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1219/55 accredited 24/01/2560 23/01/2562 03/02/2560
202 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1221/55 accredited 26/04/2560 25/04/2562 06/05/2560
203 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด 1222/55 accredited 27/07/2559 26/07/2561 06/08/2559
204 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด 1223/55 accredited 27/06/2559 26/06/2561 17/08/2559
205 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ 1224/55 accredited 10/02/2560 09/02/2562 25/02/2560
206 Analytical Laboratory Section of Fish Inspection and Quality Control Division, Department of Fisheries. (Yangon Region, Myanmar) 1225/55 accredited 29/09/2559 28/09/2561 06/10/2559
207 บริษัท ยูเมด้า  จำกัด 1227/55 accredited 27/02/2560 26/02/2562 04/03/2560
208 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 1228/55 accredited 24/08/2560 23/08/2562 04/08/2560
209 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 1229/55 accredited 23/11/2559 22/11/2561 30/11/2559
210 ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 4 กรมวิชาการเกษตร 1230/55 Temporary Suspension 27/11/2557 26/11/2559 01/12/2559
211 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) 1231/55 ## In process 30/04/2558 30/04/2560 19/05/2558
212 กลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี และเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1233/56 accredited 27/06/2560 26/06/2562 15/07/2560
213 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสี
ศูนย์ฉายรังสี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1234/56  accredited  25/05/2559  24/05/2561  25/06/2559
214 งานบริการตรวจวิเคราะห์หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1235/56 accredited 24/09/2558 23/09/2560 29/09/2558
215 บริษัท โกลบอล ไซเอ็นทิฟิค เซอร์วิสเซส จำกัด 1237/56 ## In process 23/07/2558 22/07/2560 25/07/2558
216 ห้องปฏิบัติการ นิติเวชศาสตร์ พิษวิทยาและมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 1238/56 accredited 21/01/2559 20/01/2561 17/02/2559
217 บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด 1239/56 accredited 14/09/2560 13/09/2562 22/09/2560
218 บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด 1241/56 accredited 24/02/2559 23/02/2561 28/02/2559
219 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 1242/56 accredited 29/11/2558 28/11/2560 25/02/2559
220 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (Plant 1) 1243/57 accredited 12/02/2559 11/02/2561  14/02/2559
221 บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด 1244/57 accredited 27/07/2559 26/07/2561  06/07/2559
222 บริษัท ศรีนานาพร  มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขา 00001) 1245/57 accredited 12/02/2559 11/02/2561  13/08/2559
223 บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 1246/57 accredited 22/06/2559 21/06/2561  02/07/2559
224 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด 1247/57 accredited 27/07/2559 26/07/2561 29/08/2559
225

ห้องปฏิบัติการ บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (สายงานบริการ 3) สมาคมส่งเสริม  เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1248/57 accredited 04/03/2559 03/03/2561 21/06/2559
226 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด 1249/57 accredited 22/06/2559 21/06/2561 02/07/2559
227 บริษัท ชวี่เฉวียนฟู้ดส์ จำกัด 1250/57 accredited 29/05/2559 28/05/2561 15/09/2559
228 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด 1251/57 accredited 22/06/2559 21/06/2561 02/07/2559
229 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1252/57 accredited 29/07/2559 28/07/2561 16/11/2559
230 บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลาดกระบัง) 1253/57 accredited 23/11/2559 22/11/2561 30/11/2559
231 บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 1254/57 accredited 16/12/2559 15/12/2561 26/12/2559
232 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด 1255/57 accredited 27/02/2560 26/02/2562 28/03/2560
233 บริษัท ปฐวิน จำกัด 1256/57 accredited 10/02/2560 09/02/2562 25/02/2560
235 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1258/58

accredited 

31/03/2560 30/03/2562 04/08/2560
236 บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด 1259/58 accredited 31/03/2560 30/03/2562 13/06/2560
237 บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1260/58 accredited 14/09/2560 13/09/2562 22/09/2560
238 บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคส์ จำกัด 1261/58 accredited 23/08/2560 22/08/2562 29/08/2560
239 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1262/58 accredited 29/05/2560 28/05/2562 12/07/2560
240 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี 1263/58 accredited 07/11/2559 06/11/2561 16/11/2559
241 บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สาขาหัวหิน 1264/58 accredited 30/06/2560 29/06/2562 14/08/2560
242 บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001) 1265/58 ## In process 23/07/2558 22/07/2560 25/07/2558
243 บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด 1266/58 # In process 27/08/2558 26/08/2560 30/08/2558
244 บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช จำกัด 1267/58 ## In process 27/08/2558 26/08/2560 02/09/2558
245 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1268/58 accredited 22/12/2558 21/12/2560 28/12/2558
246 บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1269/58 accredited 22/12/2558 21/12/2560 06/01/2559
247 บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด 1270/59 accredited 24/02/2559 23/02/2561 03/03/2559
248 บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์  จำกัด 1271/59 accredited 27/04/2559 26/04/2561 12/05/2559
249 บริษัท  สยามไบโอไซเอนซ์  จำกัด 1272/59 accredited 25/05/2559 24/05/2561 07/06/2559
250 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา สุราษฎร์ธานี 1273/59 accredited 22/06/2559 21/06/2561 10/04/2560
251

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาเทพารักษ์)

1274/59 accredited 22/06/2559 21/06/2561 25/06/2559
252 ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 1275/59 accredited 12/07/2559 11/07/2561 01/08/2559
253 ห้องปฏิบัติการ คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1276/59 accredited 27/07/2559 26/07/2561 06/08/2559
254 ห้องปฎิบัติการ Molecular Tropical Medicine ภาควิชา       ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 1277/59 accredited 27/07/2559 26/07/2561 06/08/2559
255 บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด 1278/59 accredited 29/09/2559 28/09/2561 05/10/2559
256 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานบ้านบึง) 1279/59 accredited 29/09/2559 28/09/2561 05/10/2559
257 บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 1280/60 accredited 24/01/2560 23/012562 04/02/2560
258 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1281/60 accredited 20/03/2560 19/03/2562 25/03/2560
259 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 1282/60 accredited 26/04/2560 25/04/2562 03/05/2560
260 บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 1283/60 accredited 10/08/2560 09/08/2562 23/08/2560
261 บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด 1284/60 accredited 14/09/2560 13/09/2562  
262 แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 1285/60 accredited 14/09/2560 13/09/2562 22/09/2560

 

 หมายเหตุ:

           #  หมายถึง ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 
3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
           ## หมายถึง ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ

 

 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ