ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค(ISO/IEC17025)

 

 ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

 status

วันที่ได้รับการรับรอง

 วันที่หมดอายุ

 วันที่ลงข้อมูล

 1

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 

1001/41

accredited

30/03/2561

29/03/2563

03/07/2561

2

บริษัท เอส เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

1003/42

 # In process

 08/10/2559  07/10/2561

28/08/2561

 3

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

1004/42

accredited

 26/09/2561

25/09/2563

08/10/2561 

 4

ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร 

1005/42 

accredited

 24/07/2561

23/07/2563

28/08/2561

 5

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

1007/43

accredited

 22/03/2561

21/03/2563

04/04/2561

 6

บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด 

1009/45

accredited

 13/12/2560

12/12/2562

04/01/2561

7

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1010/44

accredited 

 30/03/2561

29/03/2563

18/06/2561

 8

บริษัท สยามเภสัช จำกัด

1012/45

accredited

 24/07/2560

23/07/2562

11/12/2561

 9

บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

1013/45

accredited

 18/02/2560

17/02/2562

28/03/2560

 10

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

1014/45

ระงับการ  รับรองชั่วคราว

 10/07/2559

09/07/2561

22/02/2561

 11

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

1015/45

accredited version 2017

 13/12/2561

12/12/2020

25/12/2561

 12

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

1018/46

accredited

 31/10/2560

30/10/2562

08/11/2560

 13

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) (บางนา)

1020/46

accredited

 29/11/2561

28/11/2563

12/12/2561

 14

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1021/47

accredited

 26/12/2560

25/12/2562

27/12/2560

 15

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1022/47

accredited  25/01/2561

24/01/2563

03/02/2018

 16

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1023/47

accredited

 27/06/2560

26/06/2562

01/08/2560

 17

สำนักห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

1024/47

accredited

 26/12/2560

25/12/2562

13/02/2561

 18

ห้องปฏิบัติการ สหฟาร์ม (ลพบุรี) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

1025/47

accredited

 26/10/2561 25/10/2563

07/11/2561

 19

ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี)

1026/47

accredited

 07/06/2561

06/06/2563

18/06/2561

 20

บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด

1027/47

accredited

 16/05/2561

15/05/2563

07/11/2561

 21

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)

1028/47

accredited

 23/11/2559

22/11/2561

25/10/2560

 22

บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

1029/47

accredited

 28/05/2560

27/05/2562

 13/06/2560

 23

บริษัท อดินพ จำกัด

1030/47

accredited  11/10/2560

10/11/2562

03/02/2561

 24

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป        (ประเทศไทย) จำกัด

1031/47

# In process

13/09/2559

12/09/2561

21/10/2559

  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

1031/47

accredited

02/02/2561 01/02/2563 15/05/2561

 25

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

1032/47

accredited

 27/09/2560

26/09/2562

27/09/2560

 26

บริษัท เยเนรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

1033/47

accredited

 29/11/2560

28/11/2562

13/02/2561

 27

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1034/47

accredited

 07/06/2560

06/06/2562

07/06/2560

 28

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

1035/47

accredited version 2017

 13/12/2561

12/12/2563

25/12/2561

 29

บริษัท  แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

1036/47

accredited

 30/03/2561

29/03/2563

03/07/2561

 30

 

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1037/47

accredited

 05/04/2561

04/04/2563

19/07/2561

 31

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1038/47

accredited

 21/05/2560

20/05/2562

31/08/2560 

 32

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนลาบอราทอรีย์ จำกัด

1040/47

accredited  29/06/2560

28/06/2562

15/12/2560

 33

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด

1042/47

## In process

 25/10/2559

24/10/2561

28/08/2561

 34

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (นครนายก)

1043/47

accredited

 10/02/2560

09/02/2562

08/11/2560

 35

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทพารักษ์

1045/47

## In process

 25/10/2559 24/10/2561

27/12/2560

 36

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)

1046/47

accredited

 10/08/2560 09/08/2562

07/09/2560

 37

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

1047/47

accredited version 2017

 13/09/2561

12/09/2563

25/12/2561

38

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขากรุงเทพ)

1051/47

accredited

 13/12/2561

12/12/2563

25/12/2561

 39

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1052/47

accredited

 24/01/2560

23/01/2562

22/06/2561

 40

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1053/47

accredited version 2017

 25/12/2561 24/12/2563

02/01/2562

41

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี1)

1054/47

## In process  23/11/2559

22/11/2561

06/12/2559

 42

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

1055/47

accredited

 28/06/2561

27/06/2563

03/07/2561

 43

บริษัท เคเอฟฟูดส์ จำกัด

1056/47

accredited

29/11/2561

28/11/2563

12/12/2561

 44

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1057/48

ระงับการรับรองชั่วคราว

 27/07/2559

26/07/2561

27/11/2561

 45

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน)

1062/48

## In process

 13/09/2559

12/09/2561

05/10/2559

 46

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

1064/48

# In process

 16/12/2559

15/12/2561

24/12/2559

 47

บริษัท ไทยนิปปอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

1065/48

accredited

 30/04/2561

29/04/2563

07/05/2561

 48

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

1066/48

## In process

 23/11/2559

22/11/2561

16/12/2559

49

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1068/48

accredited

08/05/2561

07/05/2563

18/06/2561

 50

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

1069/48

accredited

 09/11/2561

08/11/2563

28/11/2561

 51

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

1074/48

accredited

 12/07/2560

11/07/2562

19/07/2560

 52

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1075/48

accredited

31/10/2560

30/10/2562

09/11/2560

 53

บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด

1076/48

accredited

23/08/2560 22/08/2562

27/02/2561

 54

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร กรมประมง

1077/48

accredited

 23/08/2560

22/08/2562

31/08/2560

 55

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร

1078/48

## In process

 25/05/2559

24/05/2561

15/12/2559

 56

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

1079/48

accredited

 16/12/2559

15/12/2561

29/12/2559

 57

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1080/49

accredited

 06/05/2560

05/05/2562

15/07/2560

 58

ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา

1081/49

accredited

12/07/2561

11/07/2563

 19/07/2561

 59

ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน )

1082/49

ระงับการรับรองชั่วคราว

 16/12/2559

15/12/2561

27/11/2561

 60

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

1083/49

accredited

 27/09/2560

26/09/2562

27/09/2560

 61

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1084/49

ระงับการรับรองชั่วคราว

 05/04/2561 04/04/2563

27/11/2561

 62

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา)

1085/49

accredited

 24/07/2560

23/07/2562

19/09/2560

 63

บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด

1086/49

accredited

 05/04/2561

04/04/2563

10/08/2561

 64

บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด

1087/49

accredited

 22/01/2561

23/01/2562

22/01/2561

 65

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง:ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสุราษฎร์ธานี

1088/49

## In process

 01/10/2559

09/08/2561

28/08/2561

 66

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1089/49

accredited

 24/01/2560

23/01/2562

12/02/2561

 67

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด

1090/49

accredited version 2017

 07/11/2561

06/11/2563

25/12/2561

 68

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park)

1092/49

accredited

 07/06/2560

 06/06/2562

13/10/2560

 69

กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

1095/49

accredited

 22/11/2560

21/11/2562

28/09/2560

 70

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)

1096/49

accredited

 26/09/2561 25/09/2563

08/10/2561

 71

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

1098/49

accredited

 31/10/2560

30/10/2562

06/11/2560

 72

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4016/49

accredited

 21/03/2560

20/03/2562

24/03/2560

 73

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4020/49

accredited 

 13/12/2560

12/12/2562

20/12/2560

 74

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4021/49

accredited

 26/04/2560

25/04/2562

27/04/2560

 75

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4022/49

accredited

 26/04/2560

25/04/2562

06/05/2560

 76

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4023/49

accredited

13/12/2561

12/12/2563

25/12/2561

 77

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4024/49

accredited

 07/11/2559

06/11/2561

07/11/2559

 78

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4025/49

accredited 

 22/11/2560

21/11/2562

29/03/2561

 79

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4026/49

accredited

 24/08/2559

23/08/2561

29/08/2559

80

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4031/49

accredited

 29/09/2559

28/09/2561

11/10/2559

81

แผนกปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

1099/50

accredited

 15/01/2560

14/01/2562

28/03/2560

82

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1100/50

accredited

 26/09/2561 25/09/2563

08/10/2561

 83

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด

1101/50

accredited

 23/01/2560

22/01/2562

18/02/2560

 84

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

1102/50

accredited

 23/07/2560

22/07/2562

05/09/2560

85

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1104/50

accredited

 10/08/2560

09/08/2562

17/08/2560

 86

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1105/50

accredited

 07/06/2561

06/06/2563

18/06/2561

87

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) กรมปศุสัตว์

1106/50

accredited

 24/01/2560

23/01/2562

30/01/2560

 88

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

1107/50

accredited

 12/02/2561 11/02/2563

07/05/2561

 89

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระยอง

1109/50

accredited

 27/02/2560

26/02/2562

27/02/2560

90

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

1110/50

# In process

 07/11/2559

06/11/2561

09/11/2559

 91

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด ( มหาชน )

1111/50

accredited

 24/08/2559

23/08/2561

25/08/2559

 92

ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1112/50

accredited

 27/06/2560

26/06/2562

17/10/2560

 93

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

1113/50

accredited

08/05/2561

29/05/2563

18/06/2561

94

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

1114/50

accredited

 13/12/2561

12/12/2563

25/12/2561

 95

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1115/50

accredited

 11/03/2561

10/03/2563

18/06/2561

 96

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1116/50

accredited

 24/09/2560

23/09/2562

24/11/2560

 97

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

1117/50

accredited

 10/07/2559

09/07/2561

03/01/2562

 98

บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด

1118/50

accredited

 27/08/2560

26/08/2562

20/03/2561

 99

บริษัท อินโนลาเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1119/50

accredited

 23/09/2560

22/09/2562

20/09/2560

 100

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

1120/50

## In process 

 10/08/2559

09/08/2561

28/08/2561

 101

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1121/50

accredited

 23/02/2561

22/02/2563

19/04/2561

 102

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก กรมปศุสัตว์

1122/50

accredited

26/04/2560

25/04/2562

02/06/2560

 103

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

1123/50

accredited

 24/02/2561

23/02/2563

26/03/2561

 104

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด

1124/50

accredited

 25/10/2559

24/10/2561

08/10/2559

 105

หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง

1125/50

accredited

 27/07/2561 26/07/2563

07/11/2561

 106

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4032/50

accredited

 09/11/2561

08/11/2563

28/11/2561

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4032/50

accredited

26/12/2560

25/12/2562

12/02/2561

 107

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4034/50

accredited

 24/07/2561 23/07/2563

18/10/2561

 108

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4035/50

accredited

 22/03/2561 21/03/2563

04/04/2561

109

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4038/50

accredited

 08/02/2561

08/02/2563

13/02/2563

 110

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4039/50

accredited

 28/08/2561

27/08/2563

04/09/2561

 111

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4041/50

accredited

 05/04/2561

04/04/2563

19/04/2561

112

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4043/50

 accredited

 05/04/2561

04/04/2563

19/04/2561

 113

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4044/50

accredited

 31/10/2560

30/10/2562

17/11/2560

 114

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4049/50

accredited 

 14/09/2560

13/09/2562

23/08/2561

 115

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4050/50

accredited

 12/07/2560

11/07/2562

12/07/2560

 116

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4051/50

accredited

24/08/2559 23/08/2561

29/08/2559

  สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4051/50 accredited 12/07/2561 11/07/2563 19/07/2561

117

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป ฉะเชิงเทรา

1126/51

accredited

 26/04/2560

25/04/2562

06/05/2560

118

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1127/51

accredited

 10/07/2561

09/07/2563

28/11/2561

119

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) กรมปศุสัตว์

1128/51

## In process

 14/08/2559 13/08/2561

28/08/2561

120

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

1129/51

accredited

24/07/2561 23/07/2563

28/08/2561

121

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1130/51

accredited

 04/03/2561

03/03/2563

07/05/2561

122

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

1131/51

accredited

 05/04/2561

04/04/2563

19/04/2561

123

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด

1132/51

accredited

 06/05/2560

05/05/2562

12/06/2560

124

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

1133/51

accredited  06/05/2560

05/05/2562

05/09/2560 

 125

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

1134/51

accredited

 26/04/2560

25/04/2562

12/02/2561

126

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

1135/51

accredited

 06/10/2560

05/10/2562

12/02/2561

127

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

1136/51

accredited

 25/01/2561 24/01/2563

12/02/2561

128

บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด

1138/51

accredited

 28/07/2560

27/07/2562

23/08/2560

 129

บริษัท สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด

1139/51

accredited

 04/03/2560

03/03/2562

07/07/2560

 130

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขาเทพารักษ์)

1141/51

accredited  16/05/2561

15/05/2563

07/11/2563

 131

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี)

1142/51

accredited

 06/11/2559

05/11/2561

18/02/2560

 132

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด

1143/51

accredited

 28/08/2561 27/08/2563

04/09/2561

133

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1144/51

accredited

 26/09/2560

25/09/2562

06/11/2560

134

บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

1145/51

accredited

 26/09/2560

25/09/2562

22/12/2560

135

บริษัท ซีพีเอฟ ฟูดส์ แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด  (สมุทรสาครสาขาที่ 6)

1146/51

## In process

 06/11/2559

05/11/2561

02/07/2561

136

บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด

1147/51

accredited

 26/09/2560

25/09/2562

12/02/2561

137

บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด

1149/51

accredited

 07/06/2561

06/06/2563

18/06/2561

138

National Health Laboratory, Maldives Food and Drug Authority (MFDA), Republic of Maldives

1150/51

accredited

 20/01/2561

19/01/2563

18/06/2561

139

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สาขากาฬสินธุ์

1151/52

accredited

 27/06/2560

26/06/2562

29/07/2560

140

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

1152/52

accredited

 16/12/2559

15/12/2561

24/12/2559

141

สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี, สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา และสำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

1154/52

accredited

 08/02/2561

07/02/2563

13/02/2561

142

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

1155/52

accredited

 12/07/2560

11/07/2562

04/11/2560

143

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1156/52

accredited

 11/06/2559

10/06/2561

23/07/2559

144

กองสอบเทียบและทดสอบ องค์การเภสัชกรรม

 1158/52

accredited

 07/06/2560

06/06/2562

 16/06/2560

  กองสอบเทียบและทดสอบ องค์การเภสัชกรรม 1158/52 accredited 29/11/2561 28/11/2563 12/12/2561

145

โรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 1159/52

accredited 

 11/06/2561

10/06/2563

08/10/2561

146

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1160/52

accredited version 2017

 12/07/2561 11/07/2563

27/11/2561

147

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (ชลบุรี)

 1161/52

accredited

 07/06/2561

06/06/2563

18/06/2561

148

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สาขาภูเก็ต กรมประมง

1162/52

accredited

 31/08/2561

30/08/2563

12/12/2561

149

บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

1164/52

accredited

 21/11/2559

20/11/2561

18/02/2560

150

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

1165/52

accredited

 20/03/2560

19/03/2562

04/04/2560

151

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

1166/52

# In process

 25/09/2559

24/09/2561

28/08/2561

152

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2(สมุทรสาคร) กรมประมง

1167/52

accredited

 25/09/2561

24/09/2563

12/12/2561

153

สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

1169/52

accredited

 04/03/2560

03/03/2562

24/07/2560

  สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

1169/52

accredited

12/07/2561 11/07/2563 19/07/2561

154

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1171/52

accredited

 10/02/2560

09/02/2562

10/02/2560

155

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1172/53

accredited

 29/11/2561

28/11/2563

12/12/2561

156

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1173/53

accredited  07/06/2560

06/06/2562

21/06/2560

157

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา
กรมประมง

1174/53

accredited

 31/05/2560

30/05/2562

12/06/2560

158

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง

1176/53

accredited

 04/03/2560 03/03/2562

13/06/2560

159

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1177/53

accredited

 18/05/2560

17/05/2562

15/07/2560

160

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด

1179/53

accredited 13/12/2560 12/12/2562 27/02/2561

161

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

1183/53

accredited 23/08/2560 22/08/2562 24/11/2560

162

Analytical Laboratory, บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด 

1184/53

accredited 

 29/11/2561

28/11/2563 

29/12/2561

163

บริษัท เคอรี่ฟลาวมิลด์ จำกัด

1185/53

accredited

 02/08/2560

01/08/2562 

08/11/2560

164

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

1186/53

accredited  19/12/2560

 18/12/2562

04/04/2561

 165

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 1187/53

accredited

 06/09/2560  05/09/2562  23/11/2560

166

บริษัท ที. ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด

1188/53

accredited  22/03/2561 21/03/2563 04/04/2561

167

บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1189/53

accredited 12/07/2561

11/07/2563

07/11/2561

168

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขา 6

1190/53

accredited  26/12/2560 25/12/2562 08/01/2561

169

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1191/53

accredited  12/07/2561 11/07/2563 19/07/2561

170

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่

1192/53

## In process 29/09/2559 28/09/2561 05/10/2559

171

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา

1193/53

accredited  30/06/2560 29/06/2562 15/07/2560

172

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1194/53

accredited  27/09/2560 26/09/2562 04/10/2560

173

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

1195/53

## In process  25/10/2559 24/10/2561 26/10/2559

174

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6

1196/53

accredited  24/01/2560 23/01/2562 30/01/2560

175

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

 1197/53 

## In process
 29/05/2559 28/05/2561 28/08/2561

176

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 1198/53

accredited  04/03/2561 03/03/2563 18/06/2561

177

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด

 1199/53

accredited  24/01/2560 23/01/2562 30/01/2560
  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด 1199/53 accredited 26/09/2561 25/09/2563 08/10/2561

178

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2

 1200/53

accredited  05/04/2561 04/04/2563 19/07/2561

179

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

1201/54

accredited  16/05/2561 15/05/2563

18/06/2561

180

ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

1202/54

accredited  17/03/2561 16/03/2563 03/07/2561

181

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1204/54

# In process  25/10/2559 24/10/2561 16/11/2559

182

ห้องปฏิบัติการบริษัท  น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

1205/54

accredited  02/05/2560 01/05/2562 19/07/2560

183

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สุพรรณบุรี

1206/54

accredited  29/11/2560 28/11/2562 13/02/2561

184

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

1207/54

accredited  26/09/2560 25/09/2562 23/11/2560

185

บริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

1208/54

accredited  10/08/2560 09/08/2562 13/08/2560

186

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด

1209/54

accredited  10/02/2560 09/02/2562 18/02/2560

187

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5(ชัยนาท)

1210/54

accredited 08/05/2561 07/05/2563 22/08/2561

188

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

1211/54

# In process 13/09/2559 12/09/2561 17/09/2559
 

บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

1211/54

accredited

12/07/2561

11/07/2563

19/07/2561

189

สำนักผู้แทน  นิปปอน ซูอิซาน ไคชา ลิมิเต็ด

1213/54

accredited  24/01/2560 23/01/2562 28/03/2560

190

บริษัทเภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

1214/54

## In process 10/08/2559 09/08/2561 16/08/2559
  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1214/54 accredited 24/07/2561 23/07/2563 28/08/2561

191

บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด

1215/54

accredited 09/12/2560 08/12/2562

12/02/2561

192

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1216/55

accredited 07/06/2561 06/06/2563 18/06/2561

193

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด

1217/55

accredited 05/04/2561 04/04/2563 08/10/2561

194

บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด

1218/55

accredited 09/09/2560 08/09/2562 08/01/2561
195 ห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี และฝ่ายตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1219/55 accredited 24/01/2560 23/01/2562 03/02/2560
196 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1221/55 accredited 26/04/2560 25/04/2562 06/05/2560
197 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด 1222/55 accredited 13/12/2561 12/12/2563 25/12/2561
198 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด 1223/55 accredited 
09/11/2561 08/11/2563 28/11/2561
199 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ 1224/55 accredited 22/03/2561 22/03/2563 04/04/2561
200 Analytical Laboratory Section of Fish Inspection and Quality Control Division, Department of Fisheries. (Yangon Region, Myanmar) 1225/55 accredited 29/09/2559 28/09/2561 06/10/2559
201 บริษัท ยูเมด้า  จำกัด 1227/55 accredited 27/02/2560 26/02/2562 04/03/2560
202 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 1228/55 accredited 24/08/2560 23/08/2562 04/08/2560
203 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 1229/55 ## In process 23/11/2559 22/11/2561 30/11/2559
204 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) 1231/55 accredited 27/09/2560 26/09/2562 09/10/2560
205 กลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี และเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1233/56 accredited 27/06/2560 26/06/2562 15/07/2560
206 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาและห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสี
ศูนย์ฉายรังสี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1234/56 accredited
 25/05/2561  24/05/2563  04/09/2561
207 งานบริการตรวจวิเคราะห์หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1235/56 accredited 08/02/2561 07/02/2563 12/02/2561
208 บริษัท โกลบอล ไซเอ็นทิฟิค เซอร์วิสเซส จำกัด 1237/56 accredited  31/10/2560 30/10/2562 07/11/2560
209 ห้องปฏิบัติการ นิติเวชศาสตร์ พิษวิทยาและมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 1238/56 accredited 28/06/2561 27/06/2563 03/07/2561
210 บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด 1239/56 accredited 14/09/2560 13/09/2562 22/09/2560
211 บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด 1241/56 accredited 24/02/2561 23/02/2563 08/10/2561
212 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 1242/56 accredited 29/11/2560 28/11/2562 27/12/2560
213 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (Plant 1) 1243/57 accredited 12/02/2561 11/02/2563  18/06/2563
214

บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด

1244/57

accredited

27/07/2561

26/07/2563

 07/11/2561

215 บริษัท ศรีนานาพร  มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สาขา 00001) 1245/57 accredited 12/02/2561 11/02/2563  18/06/2561
216 บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 1246/57 accredited 22/06/2561 21/06/2563  28/08/2561
  บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 1246/57 accredited 25/01/2561 24/01/2563 13/02/2561
217 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด 1247/57

accredited

27/07/2561 26/07/2563 07/11/2561
218

ห้องปฏิบัติการ บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (สายงานบริการ 3) สมาคมส่งเสริม  เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1248/57 accredited 04/03/2561 03/03/2563 19/03/2561
219 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด 1249/57 accredited 24/07/2561 23/07/2563 28/08/2561
220 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด 1251/57 accredited 22/06/2561 21/06/2563 07/11/2561
221 บริษัท ซีพีแรม จำกัด (กิจการเบเกอรี่) 1253/57 accredited 13/12/2561 12/12/2563 25/12/2561
222 บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 1254/57 # In process 16/12/2559 15/12/2561 27/10/2560
223 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด 1255/57 accredited 30/04/2561 29/04/2563 07/05/2561
224 บริษัท ปฐวิน จำกัด 1256/57 accredited 10/02/2560 09/02/2562 25/02/2560
225 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1258/58

accredited 

31/03/2560 30/03/2562 04/08/2560
226 บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด 1259/58 accredited 31/03/2560 30/03/2562 13/06/2560
227 บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1260/58 accredited 14/09/2560 13/09/2562 22/09/2560
228 บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคส์ จำกัด 1261/58 accredited 23/08/2560 22/08/2562 29/08/2560
229 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1262/58 accredited 29/05/2560 28/05/2562 12/07/2560
230 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี 1263/58 ## In process
07/11/2559 06/11/2561 28/08/2561
231 บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สาขาหัวหิน 1264/58 accredited 30/06/2560 29/06/2562 14/08/2560
232 บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001) 1265/58 accredited 27/09/2560 26/09/2562 09/10/2560
233 บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด 1266/58 accredited 25/01/2561 24/01/2563 12/02/2561
234 บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช จำกัด 1267/58 accredited 22/03/2561 21/03/2563 04/04/2561
235 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1268/58 accredited 22/12/2560 21/12/2562 04/04/2561
236 บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1269/58 accredited 31/05/2560 30/05/2562 14/06/2560
237 บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด 1270/59 accredited 24/02/2561 23/02/2563 08/05/2561
238 บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์  จำกัด 1271/59 accredited 24/07/2561 23/07/2563 28/08/2561
239 บริษัท  สยามไบโอไซเอนซ์  จำกัด 1272/59 accredited 25/12/2561 24/12/2563 04/01/2562
240 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขา สุราษฎร์ธานี 1273/59 accredited 22/06/2561 21/06/2563 07/11/2561
241

บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(สาขาเทพารักษ์)

1274/59 accredited 28/08/2561 27/08/2563 04/09/2561
242 กลุ่มวิจัยพัฒนาการตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปรพันธุกรรม สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 1275/59 accredited 09/11/2561 08/11/2563 28/11/2561
243 บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1276/59 accredited 27/07/2561 26/07/2563 07/11/2561
244 ห้องปฎิบัติการ Molecular Tropical Medicine ภาควิชา       ชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 1277/59 accredited
27/07/2561 26/07/2563 07/11/2561
245 บริษัท อาร์เบอร์ เอเคอร์ส ประเทศไทย จำกัด 1278/59 ## In process
29/09/2559 28/09/2561 28/08/2561
246 บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานบ้านบึง) 1279/59 # In process
29/09/2559 28/09/2561 28/08/2561
247 บริษัท เอส.พี.เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด 1280/60 accredited 24/01/2560 23/01/2562 04/02/2560
248 ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 1281/60 accredited 20/03/2560 19/03/2562 25/03/2560
249 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 1282/60 accredited 26/04/2560 25/04/2562 03/05/2560
250 บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 1283/60 accredited 10/08/2560 09/08/2562 23/08/2560
251 บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด 1284/60 accredited 14/09/2560 13/09/2562  26/09/2560
252 แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท   เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 1285/60 accredited 14/09/2560 13/09/2562 22/09/2560
253 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 1286/60 accredited 27/09/2560 26/09/2562 04/10/2560
254

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานนวนคร)

1288/60 accredited 22/11/2560 21/11/2562 23/11/2560
255 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโรงงานแปรรูปไข่ (หนองจอก) 1289/60 accredited 22/11/2560 21/11/2562 27/11/2560
256 บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด 1290/60 accredited 13/12/2560 12/12/2562 04/01/2561
257 สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1291/60 accredited 13/12/2560 12/12/2562 10/01/2561
258 กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืช และปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 (อุบลราชธานี) 1292/61 accredited 08/02/2561 07/02/2563 13/02/2561
259 บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด 1293/61 accredited 08/02/2561 07/02/2563 13/02/2561
260 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อ.ศ.ค.ภาคเหนือ 1294/61 accredited 07/06/2561 06/06/2563 18/06/2561
 261 บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด 1295/61   accredited  12/07/2561  11/07/2563  19/07/2561
 262 บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด 1296/61   accredited 24/07/2561   23/07/2563  28/08/2561
263  ห้องปฏิบัติการโพรไบโอติก ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  1297/61 accredited   26/09/2561  25/09/2563  08/10/2561
264 บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1298/61 accredited 26/09/2561 25/09/2563 08/10/2561
265 หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สำนักวิจัยจุฬาภรณ์ 1299/62 accredited 09/10/2561 08/10/2563 07/11/2561
266 บริษัท เอ อี แล็บ จำกัด 1300/62 accredited 09/10/2561 08/10/2563 07/11/2561
267 บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด  (สาขาพัทลุง) 1301/62 accredited 26/10/2561 25/10/2563 07/11/2561
 268  ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ 1302/62  accredited  26/10/2561   25/10/2563  07/11/2561
 269 บริษัท เยนเนอรัล สตาร์ช จำกัด 1303/62   accredited 09/11/2561   08/11/2563  12/11/2561
 270 บริษัท อินโนเวชั่น เว็นเตอร์ จำกัด 1304/62  accredited   29/11/2561  28/11/2563  12/12/2561
271 บริษัท สยามออริจินัล ฟู้ดส์ จำกัด 1305/62 accredited 29/11/2561 28/11/2563 12/12/2561
272 บริษัท จีโนมิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด  1306/62  accredited  13/12/2561  12/12/2563  25/12/2561

 

 หมายเหตุ:
           #  หมายถึง ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 
3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ
           ## หมายถึง ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ

 

 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ