ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค(ISO/IEC17025)

 

 ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

 status

วันที่ได้รับการรับรอง

 วันที่หมดอายุ

 วันที่ลงข้อมูล

 1

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 

1001/41

accredited

30/03/2559

29/03/2561

31/03/2559

 2

บริษัท โอสถสภา จำกัด

1002/41

accredited

 26/03/2557 25/03/2559

02/04/2557

 3

บริษัท เอส เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

1003/42

accredited

 08/10/2557  07/10/2559

14/10/2557

 4

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

1004/42

accredited

 24/02/2559

23/02/2561

10/03/2559 

 5

ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร 

1005/42 

accredited 

 01/12/2558

30/11/2560

14/12/2558

 6

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

1007/43

accredited

 22/12/2558

21/12/2560

06/03/2559

 7

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี  

1009/45

accredited

 10/07/2557

09/07/2559

15/07/2557

8

บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด

1010/44

accredited 

 30/03/2559

29/03/2561

10/04/2559

 9

บริษัท สยามเภสัช จำกัด

1012/45

accredited

 29/05/2558

28/05/2560

30/05/2558

 10

บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

1013/45

accredited

 18/02/2558

17/02/2560

28/12/2558

 11

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

1014/45

accredited

 10/07/2557

09/07/2559

22/07/2557

 12

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

1015/45

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

18/08/2557

 13

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

1018/46

accredited

 02/02/2559

01/02/2561

14/02/2559

 14

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)(บางนา)

1020/46

accredited

 12/02/2557

11/02/2559

13/03/2557

 15

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

1021/47

accredited

 27/08/2558

26/08/2560

30/08/2558

 16

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1022/47

accredited

 01/12/2558

30/11/2560

02/12/2558

 17

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1023/47

accredited

 26/02/2558

25/02/2560

09/03/2558

 18

สำนักห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

1024/47

accredited

 29/05/2558

28/05/2560

03/06/2558

 19

ห้องปฏิบัติการ สหฟาร์ม (ลพบุรี) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

1025/47

accredited

 30/03/2559 29/03/2561

30/03/2559

 20

ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี)

1026/47

accredited

 21/01/2559

20/01/2061

13/02/2559

 21

บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด

1027/47

accredited

 16/05/2557

15/05/2559

30/01/2558

 22

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)

1028/47

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

19/08/2557

 23

บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

1029/47

accredited

 28/05/2558

27/05/2560

 11/09/2558

 24

บริษัท อดินพ จำกัด

1030/47

accredited

 11/10/2558

10/11/2560

16/11/2558

 25

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป        (ประเทศไทย) จำกัด

1031/47

accredited

 24/04/2557

23/04/2559

28/04/2557

  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

1031/47

accredited 02/02/2559 01/02/2561 13/02/2559

 26

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

1032/47

accredited

 23/07/2558

22/07/2560

25/07/2558

 27

บริษัท เยเนรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

1033/47

accredited

 29/11/2558

28/11/2560

30/12/2558

 28

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1034/47

accredited

 09/09/2558

08/09/2560

14/09/2558

 29

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

1035/47

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

11/11/2557

 30

บริษัท  แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด

1036/47

accredited

 30/03/2559

29/03/2561

08/04/2559

 31

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1037/47

accredited

 05/04/2559

04/04/2561

11/04/2559

 32

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1038/47

accredited

 21/05/2558

20/05/2560

02/07/2558 

 33

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนลาบอราทอรีย์ จำกัด

1040/47

accredited

 29/06/2558

28/06/2560

17/11/2558

 34

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด

1042/47

accredited

 24/04/2557

23/04/2559

28/04/2557

 35

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (นครนายก)

1043/47

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

27/04/2559

 36

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทพารักษ์

1045/47

accredited

 10/07/2557 09/07/2559

16/07/2557

 37

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)

1046/47

accredited

 31/03/2558 30/03/2560

08/04/2558

 38

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

1047/47

accredited  29/07/2557

28/07/2559

31/07/2557

 39

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

1051/47

accredited

 26/09/2556 25/09/2558

24/07/2557

 40

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1052/47

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

27/11/2558

 41

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1053/47

accredited

 09/09/2558

08/09/2560

14/09/2558

 42

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี1)

1054/47

accredited

 26/07/2557

25/07/2559

31/07/2557

 43

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด

1055/47

accredited

 12/12/2558

11/12/2560

10/03/2559

 44

บริษัท เคเอฟฟูดส์ จำกัด

1056/47

accredited

29/05/2557

28/05/2559

30/05/2557

 45

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1057/48

accredited

 17/03/2557

16/03/2559

24/10/2557

 46

บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด

1061/48

accredited

 26/06/2557

25/06/2559

28/04/2558

 47

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน)

1062/48

accredited

 26/03/2557

25/03/2559

03/04/2557

 48

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

1064/48

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

18/08/2557

 49

บริษัท ไทยนิปปอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

1065/48

accredited

 01/12/2558

30/11/2560

14/12/2558

 50

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

1066/48

accredited

 29/05/2557

28/05/2559

29/05/2557

 51

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1068/48

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

07/11/2557

 52

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

1069/48

accredited

 27/04/2559

26/04/2561

09/05/2559

 53

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

1072/48

accredited 

 29/05/2557

28/05/2559

30/05/2557

 54

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้า กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

1074/48

accredited

 29/01/2558

28/01/2560

07/09/2558

 55

กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย์) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1075/48

accredited

30/06/2558

29/06/2560

01/07/2558

 56

บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด

1076/48

accredited

30/03/2559 29/03/2561

10/04/2559

 57

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง : ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสมุทรสาคร

1077/48

accredited

 18/05/2558

17/05/2560

19/05/2558

 58

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร

1078/48

accredited

 25/05/2559

24/05/2561

30/05/2559

 59

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

1079/48

accredited

 24/04/2557

23/04/2559

30/04/2557

 60

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1080/49

accredited

 06/05/2558

05/05/2560

02/07/2558

 61

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง : ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสงขลา

1081/49

accredited

21/01/2559

20/01/2561

 13/02/2559

 62

ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน )

1082/49

accredited

 26/06/2557

25/06/2559

21/08/2558

 63

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

1083/49

accredited

 31/03/2558

30/03/2560

05/04/2558

 64

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด

1084/49

accredited

 04/03/2557 03/03/2559

06/03/2557

 65

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา)

1085/49

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

31/07/2557

   

1085/49

accredited 09/09/2015 08/09/2017 29/09/2558

 66

บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด

1086/49

accredited

 22/12/2558

21/12/2560

23/01/2559

 67

บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด

1087/49

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

11/11/2557

 68

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง:ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสุราษฎร์ธานี

1088/49

accredited

 03/03/2557

02/03/2559

27/03/2557

 69

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1089/49

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

31/07/2557

 70

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด

1090/49

accredited

 28/08/2557

27/08/2559

07/08/2558

 71

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park)

1092/49

accredited

 27/04/2559

26/04/2561

10/05/2559

 72

สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

1095/49

accredited

 27/08/2558

26/08/2560

30/08/2558

 73

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)

1096/49

accredited

 30/03/2559 29/03/2561

12/04/2559

 74

บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด

1097/49

accredited

 27/06/2558

26/06/2560

11/05/2559 

 75

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

1098/49

accredited

 23/07/2558

22/07/2560

25/07/2558

 76

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4016/49

accredited

 05/06/2557

04/06/2559

09/06/2557

 77

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4020/49

accredited

 23/07/2558

22/07/2560

06/08/2560

 78

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4021/49

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

18/08/2557

 79

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4022/49

accredited

 08/10/2557

07/10/2559

14/10/2557

 80

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4023/49

accredited

 29/05/2557

28/05/2559

18/06/2557

 81

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4024/49

accredited

 29/04/2557

28/04/2559

29/04/2557

 82

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4025/49

accredited

 29/01/2558

28/01/2560

30/01/2558

 83

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4026/49

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

19/08/2557

 84

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4031/49

accredited

 24/04/2557

23/04/2559

14/07/2558

 85

แผนกปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

1099/50

accredited

 15/01/2558

14/01/2560

09/03/2558

 86

ห้องปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1100/50

accredited

 30/03/2559 29/03/2561

11/04/2559

 87

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด

1101/50

accredited

 23/01/2556

22/01/2558

19/03/2556

 88

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

1102/50

accredited

 23/07/2558

22/07/2560

25/07/2558

 89

บริษัท เฮลธ์ คอนเซ็พส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1103/50

accredited

 30/04/2558

29/04/2560

19/05/2558

 90

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1104/50

accredited

 30/04/2558

29/04/2560

19/05/2558

 91

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1105/50

accredited

 31/03/2558

30/03/2560

05/04/2558

 92

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

1106/50

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

01/08/2557

 93

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

1107/50

accredited

 12/02/2559 11/02/2561

11/04/2559

 94

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระยอง

1109/50

accredited

 08/10/2557

07/10/2559

14/10/2557

 95

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

1110/50

accredited

 27/06/2557

26/06/2559

06/07/2557

 96

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด ( มหาชน )

1111/50

accredited

 12/02/2557

11/02/2559

12/02/2557

 97

ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1112/50

accredited

 05/04/2558

04/04/2560

25/07/2558

 98

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

1113/50

accredited

01/12/2558

30/11/2560

07/12/2558

 99

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

1114/50

accredited

 27/06/2557

26/06/2559

14/10/2557

 100

บริษัท ไทยรอแยล ฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1115/50

accredited

 11/03/2557

10/03/2559

09/04/2557

 101

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1116/50

accredited

 24/09/2558

23/09/2560

04/04/2559

 102

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

1117/50

accredited

 10/07/2557

09/07/2559

16/07/2557

 103

บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด

1118/50

accredited

 27/08/2558

26/08/2560

14/09/2558

 104

บริษัท อินโนลาเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1119/50

accredited

 23/09/2558

22/09/2560

16/11/2558

 105

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

1120/50

accredited

 27/02/2557

26/02/2559

29/11/2557

 106

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1121/50

accredited

 23/02/2559

22/02/2561

02/05/2559

 107

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

1122/50

accredited

09/12/2556

08/12/2558

29/04/2557

 108

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

1123/50

accredited

 24/02/2559

23/02/2561

28/02/2559

 109

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด

1124/50

accredited

 27/06/2557

26/06/2559

02/09/2557

 110

หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง

1125/50

accredited

 17/03/2557 16/03/2559

09/07/2557

 111

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4032/50

accredited

 25/01/2558

24/01/2560

02/09/2558

 112

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4034/50

accredited

 21/01/2559 20/01/2561

17/02/2559

 113

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4035/50

accredited

 09/09/2558 08/09/2560

14/09/2558

 114

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4038/50

accredited

 24/03/2558

23/04/2560

29/09/2558

 115

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4039/50

accredited

 23/03/2557

22/03/2559

01/10/2557

 116

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4041/50

accredited

 09/09/2558

08/09/2560

14/09/2558

117

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4043/50

accredited

 11/11/2558

10/11/2560

17/11/2558

 118

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4044/50

accredited

 30/04/2558

29/04/2560

19/05/2558

 119

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4049/50

accredited

 24/10/2557

23/10/2559

05/04/2558

 120

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4050/50

accredited

 13/12/2557

12/12/2559

05/04/2558

 121

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4051/50

accredited

 05/05/2556

04/05/2558

15/06/2556

   

4051/50

accredited 29/01/2558 28/01/2560 04/02/2558

122

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป ฉะเชิงเทรา

1126/51

accredited

 27/11/2557

26/11/2559

03/12/2557

123

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1127/51

accredited

 10/07/2557

09/07/2559

15/07/2557

124

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1128/51

accredited

 14/08/2557 13/08/2559

18/08/2557

125

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

1129/51

accredited

26/03/2557 25/03/2559

27/03/2557

126

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1130/51

accredited

 04/03/2557

03/03/2559

12/03/2557

127

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

1131/51

accredited

 24/09/2558

23/09/2560

29/09/2558

128

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด

1132/51

accredited

 06/05/2558

05/05/2560

02/07/2558

129

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

1133/51

accredited  06/05/2558

05/05/2560

05/08/2558 

 130

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

1134/51

accredited

 27/11/2557

26/11/2559

04/12/2557

131

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

1135/51

accredited

 06/10/2558

05/10/2560

09/02/2559

132

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

1136/51

accredited

 27/08/2558 26/08/2560

30/08/2558

133

บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด

1138/51

accredited

 28/07/2558

27/07/2560

02/09/2558

 134

บริษัท สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด

1139/51

accredited

 04/03/2558

03/03/2560

28/05/2558

135

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

1140/51

accredited

 02/02/2559 01/02/2561

09/03/2559

 136

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขาเทพารักษ์)

1141/51

accredited

 16/05/2557

15/05/2559

16/07/2557

 137

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี)

1142/51

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

07/11/2557

 138

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด

1143/51

accredited

 28/07/2556 27/07/2558

16/10/2556

139

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1144/51

accredited

 26/09/2558

25/09/2559

06/01/2559

140

บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

1145/51

accredited

 26/09/2558

25/09/2560

09/02/2559

141

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด ( มหาชน ) (สมุทรสาครสาขาที่ 106)

1146/51

accredited

 01/06/2558

05/11/2559

24/09/2558

142

บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด

1147/51

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

25/07/2557

143

บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด

1149/51

accredited

 11/11/2558

10/11/2560

19/11/2558

144

National Health Laboratory, Maldives Food and Drug Authority (MFDA), Republic of Maldives

1150/51

accredited

 20/01/2557

19/01/2559

28/04/2557

145

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สาขากาฬสินธุ์

1151/52

accredited

 28/06/2558

27/06/2560

25/07/2558

146

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

1152/52

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

02/09/2557

147

สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี, สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา และสำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

1154/52

accredited

 30/06/2558

29/06/2560

12/04/2559

148

บริษัท ซีพีแรม จำกัด

1155/52

accredited

 29/05/2558

28/05/2560

03/06/2558

149

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1156/52

accredited

 11/06/2557

10/06/2559

15/07/2557

150

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กรมประมง

 1157/52

accredited

 25/10/2557

24/10/2559

 28/11/2557

151

ห้องปฏิบัติการกองสอบเทียบและทดสอบ องค์การเภสัชกรรม

 1158/52

accredited

 31/03/2558

30/03/2560

 05/04/2558

152

ห้องปฏิบัติการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 1159/52

accredited

 11/06/2557

10/06/2559

18/08/2557

153

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1160/52

accredited

 29/11/2556 28/11/2558

18/02/2557

154

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (ชลบุรี)

 1161/52

accredited

02/02/2559

01/02/2561

27/04/2559

155

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สาขาภูเก็ต กรมประมง

1162/52

accredited

 31/08/2557

30/08/2559

30/01/2558

156

บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

1164/52

accredited

 21/11/2557

20/11/2559

29/11/2557

157

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

1165/52

accredited

 25/10/2557

24/10/2559

09/03/2558

158

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา กรมประมง

1166/52

accredited

 25/09/2557

24/09/2559

29/11/2557

159

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร กรมประมง

1167/52

accredited

 25/09/2557

24/09/2559

09/03/2558

160

สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

1169/52

accredited

 04/03/2558

03/03/2560

03/06/2558

161

สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์บก
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1171/52

accredited

 08/10/2557

07/10/2559

14/10/2557

162

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1172/53

accredited

 27/04/2559

26/04/2561

02/05/2559

163

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1173/53

accredited  31/03/2558

30/03/2560

08/02/2559

164

ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง ( สงขลา )
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

1174/53

accredited

 22/02/2558

21/02/2560

19/05/2558

165

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง

1176/53

accredited

 04/03/2558 03/03/2560

26/05/2558

166

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1177/53

accredited

 18/05/2558

17/05/2560

25/07/2558

167

บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด

1178/53

accredited

 19/12/2558

18/12/2560

10/03/2559

168

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด

1179/53

accredited 21/01/2558 20/01/2561 09/02/2559

169

Chula Pharmacokinetic Research Center
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1182/53  accredited 24/04/2557 23/04/2559 25/04/2557

170

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

1183/53

accredited 23/08/2558 22/08/2560 02/09/2558

171

Analytical Laboratory, บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด 

1184/53

accredited

 05/04/2559

04/04/2561 

30/05/2016

172

บริษัท เคอรี่ฟลาวมิลด์ จำกัด

1185/53

accredited

 02/08/2558

01/08/2560 

18/11/2558

173

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

1186/53

accredited  19/12/2558

 18/12/2560

04/04/2559

 174

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 1187/53

accredited

 06/09/2558  05/09/2560  16/11/2558

175

บริษัท ที. ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด

1188/53

accredited  06/09/2558 05/09/2560 07/12/2558

176

บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1189/53

accredited  24/04/2557

23/04/2559

25/04/2557

177

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขา 6

1190/53

accredited  30/01/2559 29/01/2561 11/05/2559

178

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1191/53

accredited  05/04/2559 04/04/2561 28/04/2559

179

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่

1192/53

accredited  26/03/2557 25/03/2559 03/04/2557

180

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา

1193/53

accredited  30/06/2558 29/06/2560 01/07/2558

181

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1194/53

accredited  29/05/2557 28/05/2559 04/06/2557

182

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

1195/53

accredited  29/05/2557 28/05/2559 04/06/2557

183

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6

1196/53

accredited  10/07/2557 09/07/2559 15/07/2557

184

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

 1197/53 

accredited  29/05/2557 28/05/2559 04/06/2557

185

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 1198/53

accredited  04/03/2559 03/03/2561 12/04/2559

186

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด

 1199/53

accredited  09/11/2557 08/11/2559 01/02/2558

187

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2

 1200/53

accredited  05/04/2559 04/04/2561 08/04/2559

188

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

1201/54

accredited  16/05/2557 15/05/2559

01/09/2557

189

ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

1202/54

accredited  17/03/2559 16/03/2561 29/04/2559

190

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1204/54

accredited  10/07/2557 09/07/2559 15/07/2557

191

ห้องปฏิบัติการบริษัท  น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

1205/54

accredited  02/05/2558 01/05/2560 29/05/2558

192

ห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สุพรรณบุรี

1206/54

accredited  29/11/2558 28/11/2560 10/03/2559

193

ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง

1207/54

accredited  26/09/2558 25/09/2560 14/12/2558

194

ห้องปฏิบัติการบริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

1208/54

accredited  29/05/2558 28/05/2560 29/05/2558

195

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด

1209/54

accredited  10/07/2557 09/07/2559 17/07/2557

196

ห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5(ชัยนาท)

1210/54

accredited 26/09/2556 25/09/2558 16/10/2556

197

ห้องปฏิบัติการบริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด

1211/54

accredited 26/03/2557 25/03/2559 27/03/2557

198

สำนักผู้แทน  นิปปอน ซูอิซาน ไคชา ลิมิเต็ด

1213/54

accredited  24/01/2558 23/01/2560 30/01/2558

199

บริษัทเภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

1214/54

accredited 24/04/2557 23/04/2559 21/05/2557

200

บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด

1215/54

accredited 09/12/2558 08/12/2560

 31/03/2559

201

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1216/55

accredited 18/01/2559 17/01/2561 11/05/2559

202

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด

1217/55

accredited 05/04/2559 04/04/2561 08/04/2559

203

บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด

1218/55

accredited 09/09/2558 08/09/2560 14/09/2558
204 ห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี และฝ่ายตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1219/55 accredited 08/10/2557 07/10/2559 16/10/2557
205 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1221/55 accredited 06/11/2557 05/11/2559 06/11/2557
206 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด 1222/55 accredited 27/06/2557 26/06/2559 02/09/2557
207 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด 1223/55 accredited 27/06/2557 26/06/2559 06/07/2557
208 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ 1224/55 accredited 08/10/2557 07/10/2559 16/10/2557
209 Analytical Laboratory Section of Fish Inspection and Quality Control Division, Department of Fisheries. (Yangon Region, Myanmar) 1225/55 accredited 27/06/2557 26/06/2559 26/08/2557
210 บริษัท ยูเมด้า  จำกัด 1227/55 accredited 27/11/2557 26/11/2559 28/11/2557
211 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 1228/55 accredited 26/02/2558 25/02/2560 09/03/2558
212 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 1229/55 accredited 28/08/2557 27/08/2559 09/03/2558
213 ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 4 กรมวิชาการเกษตร 1230/55 accredited 27/11/2557 26/11/2559 03/12/2557
214 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) 1231/55 accredited 30/04/2558 30/04/2560 19/05/2558
215 กลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี และเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1233/56 accredited 29/01/2558 28/01/2560 12/04/2559
216 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (องค์การมหาชน) 1234/56  accredited  25/04/2558  24/04/2560  29/05/2558
217 งานบริการตรวจวิเคราะห์หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1235/56 accredited 24/09/2558 23/09/2560 29/09/2558
218 บริษัท โกลบอล ไซเอ็นทิฟิค เซอร์วิสเซส จำกัด 1237/56 accredited 23/07/2558 22/07/2560 25/07/2558
219 ห้องปฏิบัติการ นิติเวชศาสตร์ พิษวิทยาและมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 1238/56 accredited 21/01/2559 20/01/2561 17/02/2559
220 บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด 1239/56 accredited 27/06/2558 26/06/2560 29/09/2558
221 บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด 1241/56 accredited 24/02/2559 23/02/2561 28/02/2559
222 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 1242/56 accredited 29/11/2558 28/11/2560 25/02/2559
223 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (Plant 1) 1243/57 accredited 12/02/2559 11/02/2561  14/02/2559
224 บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด 1244/57 accredited 12/02/2557 11/02/2559  18/02/2557
225 บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด 1245/57 accredited 12/02/2557 11/02/2559  14/03/2557
226 บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 1246/57 accredited 12/02/2557 11/02/2559  13/03/2557
227 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด 1247/57 accredited 04/03/2557 03/03/2559 10/03/2557
228

ห้องปฏิบัติการ บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (สายงานบริการ 3) สมาคมส่งเสริม  เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1248/57 accredited 04/03/2557 03/03/2559 06/03/2557
229 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด 1249/57 accredited 26/03/2557 25/03/2559 27/03/2557
230 บริษัท ชวี่เฉวียนฟู้ดส์ จำกัด 1250/57 accredited 29/05/2557 28/05/2559 02/06/2557
231 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด 1251/57 accredited 29/05/2557 28/05/2559 30/05/2557
232 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1252/57 accredited 29/07/2557 28/07/2559 31/07/2557
233 บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลาดกระบัง) 1253/57 accredited 29/07/2557 28/07/2559 31/07/2557
234 บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 1254/57 accredited 29/09/2557 28/09/2559 01/10/2557
235 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด 1255/57 accredited 29/09/2557 28/09/2559 01/10/2557
236 บริษัท ปฐวิน จำกัด 1256/57 accredited 08/10/2557 07/10/2559 14/10/2557
237 บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด 1257/58 accredited 26/02/2558 25/02/22560 04/03/2558
238 บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1258/58 accredited 31/03/2558 30/03/2560 03/04/2558
239 บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด 1259/58 accredited 31/03/2558 30/03/2560 05/04/2558
240 บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติเคิ้ล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 1260/58 accredited 30/04/2558 29/04/2560 19/05/2558
241 บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคส์ จำกัด 1261/58 accredited 30/04/2558 29/04/2560 19/05/2558
242 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 1262/58 accredited 29/05/2558 28/05/2560 30/05/2558
243 บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี 1263/58 accredited 30/06/2558 29/06/2560 01/07/2558
244 บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด สาขาหัวหิน 1264/58 accredited 30/06/2558 29/06/2560 01/07/2558
245 บริษัท อินเตอร์เซีย จำกัด (สาขาที่ 00001) 1265/58 accredited 23/07/2558 22/07/2560 25/07/2558
246 บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด 1266/58 accredited 27/08/2558 26/08/2560 30/08/2558
247 บริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันพืช จำกัด 1267/58 accredited 27/08/2558 26/08/2560 02/09/2558
248 ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1268/58 accredited 22/12/2558 21/12/2560 28/12/2558
249 บริษัท  อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 1269/58 accredited 22/12/2558 21/12/2560 06/01/2559
250 บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จำกัด 1270/59 accredited 24/02/2559 23/02/2561 03/03/2559
251 บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์  จำกัด 1271/59 accredited 27/04/2559 26/04/2561 12/05/2559

 

 
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ