ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค(ISO/IEC17025)

 
 ลำดับที่
 ห้องปฏิบัติการ
 หมายเลขทะเบียน
 สถานะ

ให้ไว้ ณ วันที่

 ถึงวันที่
 1
1001/41
accredited
30/03/2561
29/03/2563
2
1003/42
accredited version 2017
 08/10/2561
 07/10/2563
 3
1004/42
accredited
 26/09/2561
25/09/2563
 4
1005/42 
accredited
 24/07/2561
23/07/2563
 5
1007/43
accredited version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
 6
1009/45
accredited
 13/12/2560
12/12/2562
7
1010/44
accredited 
 24/04/2562
29/03/2563
 8
1012/45
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
 9
1013/45
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 10
1014/45
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
 11
1015/45
accredited version 2017
 13/12/2561
12/12/2563
 12
1018/46
accredited
 31/10/2560
30/10/2562
 13
1020/46
accredited
 29/11/2561
28/11/2563
 14
1021/47
accredited
 26/12/2560
25/12/2562
 15
1022/47
accredited
 25/01/2561
24/01/2563
 16
1023/47
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 17
1024/47
In process (A)
 26/12/2560
25/12/2562
 18
1025/47
accredited
 26/10/2561
25/10/2563
 19
1026/47
accredited
 07/06/2561
06/06/2563
 20
1027/47
accredited
 16/05/2561
15/05/2563
 21
1028/47
accredited
 05/04/2561
04/04/2563
 22
1029/47
accredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
 23
1030/47
  In process (A)
 11/11/2560
10/11/2562
 24
1031/47
accredited
02/02/2561
01/02/2563
  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 1031/47 accredited version 2017 13/09/2561 12/09/2563
 26
1033/47
accredited
 29/11/2560
28/11/2562
 27
1034/47
In process (A)
 07/06/2560
06/06/2562
 28
1035/47
accredited version 2017
 13/12/2561
12/12/2563
 29
1036/47
accredited
 30/03/2561
29/03/2563
 30
 
1037/47
accredited
 05/04/2561
04/04/2563
 31
1038/47
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
 32
1040/47
accredited version 2017
 24/10/2562
23/10/2564
 33
1042/47
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 34
1043/47
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 35
1045/47
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
 36
1046/47

In process (A)

 10/08/2560
09/08/2562
 37
1047/47
accredited version 2017
 13/09/2561
12/09/2563
38
1051/47
accredited
 13/12/2561
12/12/2563
 39
1052/47
accrredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
 40
1053/47
accredited version 2017
 25/12/2561
24/12/2563
41
1054/47
accredited
version 2017

 18/04/2562
17/04/2564
 42
1055/47
accredited
 28/06/2561
27/06/2563
 43
1056/47
accredited
29/11/2561
28/11/2563
 44
1057/48
accredited
 27/07/2561
26/07/2563
 45
1062/48
accredited
version
2017

 10/04/2562
09/04/2564
 46
1064/48
accredited version 2017
 16/12/2561
15/12/2563
 47
1065/48
accredited
 30/04/2561
29/04/2563
 48
1066/48
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
49
1068/48
accredited
06/06/2561
07/05/2563
 50
1069/48
accredited
 09/11/2561
08/11/2563
 51
1074/48
In process (A)
 12/07/2560
11/07/2562
 
1074/48
accredited
25/03/2562
24/03/2564
 52
1075/48
In process (A)
31/10/2560
30/10/2562
 53
1076/48
accredited version 2017
30/08/2562
29/08/2564
 54
1077/48
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
 55
1078/48
accredited
 25/12/2561
24/12/2563
 56
1079/48
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
 57
1080/49
accredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
 58
1081/49
accredited
12/07/2561
11/07/2563
 59
1082/49
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 60
1083/49
accredited
 27/09/2560
26/09/2562
 61
1084/49
In process (A)
 05/04/2561
04/04/2563
  บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน ) 1084/49 In process (A)
27/07/2561 26/07/2563
 62
1085/49
In process (B)
 24/07/2560
23/07/2562
 63
1086/49
accredited
 05/04/2561
04/04/2563
 64
1087/49
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 65
1088/49
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
 66
1089/49
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 67
1090/49
accredited version 2017
 07/11/2561
06/11/2563
 68
1092/49
accredited version 2017
 21/08/2562
 20/08/2564
 69
1095/49
accredited
 22/11/2560
21/11/2562
 70
1096/49
accredited
 26/09/2561
25/09/2563
 71
1098/49
accredited
 31/10/2560
30/10/2562
 72
4016/49
accredited
 17/01/2562
16/01/2564
 73
4020/49
accredited 
 13/12/2560
12/12/2562
 74
4021/49
accredited
version 2017
 26/04/2562
25/04/2564
 75
4022/49
accredited
version 2017

 13/09/2562
12/09/2564
 76
4023/49
accredited
13/12/2561
12/12/2563
 77
4024/49
accredited
 10/04/2562
09/04/2564
 78
4025/49
accredited 
 22/11/2560
21/11/2562
 79
4026/49
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
80
4031/49
 In process (C)
 29/09/2559
28/09/2561
81
1099/50
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
82
1100/50
accredited
 26/09/2561
25/09/2563
 83
1101/50
accredited version 2017
 25/03/2562
24/03/2564
 84
1102/50
accredited version 2017
 30/08/2562
29/08/2564
85
1104/50
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
 86
1105/50
accredited version 2017
13/09/2562
12/09/2564
87
1106/50
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
 88
1107/50
accredited
 12/02/2561
11/02/2563
 89
1109/50
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
90
1110/50
accredited version 2017
 07/11/2561
06/11/2563
 91
1111/50
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 92
1113/50
accredited
08/05/2561
07/05/2563
93
1114/50
accredited
 13/12/2561
12/12/2563
 94
1115/50
accredited
 11/03/2561
10/03/2563
 95
1116/50
In process (A)
 24/09/2560
23/09/2562
 96
1117/50
accredited version 2017
 10/07/2561
09/07/2563
 97
1118/50
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
 98
1119/50
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
 99
1120/50
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
 100
1121/50
accredited
 23/02/2561
22/02/2563
 101
1122/50
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
 102
1123/50
accredited
 24/02/2561
23/02/2563
 103
1124/50
accredited
 10/04/2562
09/04/2564
 104
1125/50
accredited
 27/07/2561
26/07/2563
105
4032/50
accredited
26/12/2560
25/12/2562
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4032/50 accredited 09/11/2561 08/11/2563
 106
4034/50
accredited
 24/07/2561
23/07/2563
 107
4035/50
accredited
 22/03/2561
21/03/2563
108
4038/50
accredited
 08/02/2561
07/02/2563
 109
4039/50
accredited
 28/08/2561
27/08/2563
 110
4041/50
accredited
 05/04/2561
04/04/2563
111
4043/50
 accredited
 05/04/2561
04/04/2563
 112
4044/50
accredited
 31/10/2560
30/10/2562
 113
4049/50
In process (C)
 14/09/2560
13/09/2562
 114
4050/50
In process (A)
 12/07/2560
11/07/2562
 115
4051/50
accredited version 2017
21/02/2562
20/02/2564
 
สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4051/50
accredited
12/07/2561
11/07/2563
116
1126/51
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
117
1127/51
accredited
 10/07/2561
09/07/2563
118
1128/51
accredited version 2017
14/03/2562
13/03/2564
119
1129/51
accredited
24/07/2561
23/07/2563
120
1130/51
accredited
 04/03/2561
03/03/2563
121
1131/51
accredited
 05/04/2561
04/04/2563
122
1132/51
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
123
1133/51
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 124
1134/51
In process (A)
 26/04/2560
25/04/2562
125
1135/51
In process (A)
 06/10/2560
05/10/2562
126
1136/51
accredited
 25/01/2561
24/01/2563
127
1138/51
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
 128
1139/51
accredited version 2017 19/07/2562 18/07/2564
 129
1141/51
accredited
 16/05/2561
15/05/2563
 130
1142/51
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 131
1143/51
accredited
 28/08/2561
27/08/2563
132
1144/51
In process (A)
 26/09/2560
25/09/2562
133
1145/51
 accredited version 2017
 30/08/2562
29/08/2564
134
1146/51
accredited
version 2017

 16/05/2562
15/05/2564
135
1149/51
accredited
 07/06/2561
06/06/2563
136
1150/51
accredited
 20/01/2561
19/01/2563
137
1151/52
 accredited version 2017
 24/10/2562
23/10/2564
138
1152/52
accredited version 2017
 25/03/2562
24/03/2564
139
1154/52
accredited
 08/02/2561
07/02/2563
140
1155/52
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
141
1156/52
accredited
 11/06/2561
10/06/2563
142
 1158/52
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
143
 1159/52
accredited 
 11/06/2561
10/06/2563
144
1160/52
accredited version 2017
 12/07/2561
11/07/2563
145
 1161/52
accredited
 07/06/2561
06/06/2563
146
1162/52
accredited
 31/08/2561
30/08/2563
147
1164/52
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
148
1165/52
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
149
1166/52
accredited
 25/09/2561
24/09/2563
150
1167/52
accredited
 25/09/2561
24/09/2563
151
1169/52
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 
1169/52
accredited
12/07/2561
11/07/2563
152
1172/53
accredited
 29/11/2561
28/11/2563
153
1173/53
accredited version 2017

 23/05/2562

22/05/2564
154
1174/53
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
155
1176/53
accredted
version
2017

 01/09/2562
09/04/2564
156
1177/53
Temporary suspension 18/05/2560 17/05/2562
   บริษัท มิลลิเมด จำกัด 1177/53
accredited
 17/01/2562
16/01/2564
157
1179/53
accredited
13/12/2560
12/12/2562
158
1183/53
In process (B)
23/08/2560
22/08/2562
159
1184/53
accredited 
 29/11/2561
28/11/2563 
160
1185/53
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
161
1186/53
accredited
 19/12/2560
 18/12/2562
 162
 1187/53
In process (C)
 06/09/2560
 05/09/2562
163
1188/53
accredited
 22/03/2561
21/03/2563
164
1189/53
accredited
12/07/2561
11/07/2563
165
1190/53
accredited
 26/12/2560
25/12/2562
166
1191/53
accredited
 12/07/2561
11/07/2563
167
1192/53
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
168
1193/53
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
169
1194/53
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
170
1195/53
accredited version 2017
 16/5/2562
15/5/2564
171
1196/53
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
172
 1197/53 
accredited
 17/01/2562
16/01/2564
173
 1198/53
accredited
 04/03/2561
03/03/2563
 174
1199/53
accredited
26/09/2561
25/09/2563
  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด 1199/53 accredited version 2017 19/07/2562 18/07/2564
175
 1200/53
accredited
 05/04/2561
04/04/2563
176
1201/54
accredited
 16/05/2561
15/05/2563
177
1202/54
accredited
 17/03/2561
16/03/2563
178
1204/54
accredited version 2017
 25/10/2561
24/10/2563
179
1205/54
accredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
180
1206/54
accredited
 29/11/2560
28/11/2562
181
1207/54
In process (A)
 26/09/2560
25/09/2562
182
1208/54
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
183
1209/54
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
184
1210/54
accredited
08/05/2561
07/05/2563
 185
1211/54
accredited
12/07/2561
11/07/2563
  บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 1211/54 accredited version 2017 13/09/2561 12/09/2563
186
1213/54
accredited
version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
187
1214/54
accredited
24/07/2561
23/07/2563
  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1214/54 accredited version 2017 14/03/2562 13/03/2564
188
1215/54
accredited
09/12/2560
08/12/2562
189
1216/55
accredited
07/06/2561
06/06/2563
190
1217/55
accredited
05/04/2561
04/04/2563
191
1218/55
accredited
09/09/2560
08/09/2562
192
1219/55
accredited version 2017
10/04/2562
09/04/2564
193
1221/55
accredited version 2017
16/05/2562
15/05/2564
194
1222/55
accredited
13/12/2561
12/12/2563
195
1223/55
accredited 
09/11/2561
08/11/2563
196
1224/55
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
197
1225/55
accredited
29/09/2561
28/09/2563
198
1227/55
accredited version 2017
16/05/2562
15/05/2564
199
1228/55
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
200
1229/55
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
201
1231/55
accredited
27/09/2560
26/09/2562
202
1233/56
In process (C)
27/06/2560
26/06/2562
203
1234/56
accredited
 25/05/2561
 24/05/2563
204
1235/56
accredited
27/04/2562
07/02/2563
 

 ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์
“ประโชติ เปล่งวิทยา”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1235/56 accredited 27/04/2562 08/11/2563
205
1237/56
  In process (B)
31/10/2560
30/10/2562
206
1238/56
accredited
28/06/2561
27/06/2563
207
1239/56
In process (B)
14/09/2560
13/09/2562
208
1241/56
accredited
24/02/2561
23/02/2563
209
1242/56
accredited
29/11/2560
28/11/2562
210
1243/57
accredited
12/02/2561
11/02/2563
211
1244/57
accredited
27/07/2561
26/07/2563
212
1245/57
accredited
16/05/2562
11/02/2563
 213
1246/57
accredited
25/01/2561
24/01/2563
  บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 1246/57 accredited 22/06/2561 21/06/2563
214
1247/57
accredited
27/07/2561
26/07/2563
215
1248/57
accredited
04/03/2561
03/03/2563
216
1249/57
accredited
24/07/2561
23/07/2563
217
1251/57
accredited
22/06/2561
21/06/2563
218
1253/57
accredited
13/12/2561
12/12/2563
219
1254/57
accredited version 2017
16/12/2561
15/12/2563
220
1255/57
accredited
30/04/2561
29/04/2563
221
1256/57
accredited version 2017 
10/04/2562
09/04/2564
222
1258/58
accredited version 2017
25/07/2562
24/07/2564
223
1259/58
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
224
1260/58
In process (A)
14/09/2560
13/09/2562
225
1261/58
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
226
1262/58
 accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
227
1263/58
accredited version 2017
10/04/2562
09/04/2564
228
1264/58
accredited version 2017
21/08/2562
20/08/2564
229
1265/58
accredited version 2017
24/10/2562
23/10/2564
230
1266/58
accredited
25/01/2561
24/01/2563
231
1267/58
accredited
22/03/2561
21/03/2563
232
1268/58
accredited
22/12/2560
21/12/2562
233
1269/58
accredited version 2017
21/08/2562
20/08/2564
234
1270/59
accredited
24/02/2561
23/02/2563
235
1271/59
accredited
24/07/2561
23/07/2563
236
1272/59
accredited
25/12/2561
24/12/2563
237
1273/59
accredited
24/04/2562
21/06/2563
238
1274/59
accredited
28/08/2561
27/08/2563
239
1275/59
accredited
09/11/2561
08/11/2563
240
1276/59
accredited
27/07/2561
26/07/2563
241
1277/59
accredited
27/07/2561
26/07/2563
242
1278/59
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
243
1279/59
accredited version 2017
29/09/2561
28/09/2563
244
1280/60
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
245
1281/60
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
246
1282/60
accredited version 2017
20/06/2562 19/06/2564
247
1283/60
In process (B)
10/08/2560
09/08/2562
248
1284/60
accredited version 2017
30/08/2562
29/08/2564
249
1285/60
accredited version 2017
30/08/2562
29/08/2564
250
1286/60
In process (A)
27/09/2560
26/09/2562
251
1288/60
accredited
22/11/2560
21/11/2562
252
1289/60
accredited
22/11/2560
21/11/2562
253
1290/60
accredited
13/12/2560
12/12/2562
254
1291/60
accredited
13/12/2560
12/12/2562
255
1292/61
accredited
08/02/2561
07/02/2563
256
1293/61
accredited version 2017
24/10/2562
07/02/2563
257
1294/61
accredited
07/06/2561
06/06/2563
 258
1295/61 
 accredited
 12/07/2561
 11/07/2563
 259
1296/61 
 accredited
24/07/2561 
 23/07/2563
260
 1297/61
accredited 
 26/09/2561
 25/09/2563
261
1298/61
accredited
26/09/2561
25/09/2563
262
1299/62
accredited
09/10/2561
08/10/2563
263
1300/62
accredited
09/10/2561
08/10/2563
264
1301/62
accredited
26/10/2561
25/10/2563
 265
1302/62 
accredited 
26/10/2561 
 25/10/2563
 266
1303/62 
accredited
09/11/2561 
 08/11/2563
 267
1304/62 
accredited 
 29/11/2561
 28/11/2563
268
1305/62
accredited
29/11/2561
28/11/2563
269
 1306/62
 accredited
 13/12/2561
 12/12/2563
270
1307/62
accredited
17/01/2562
16/01/2564
271
1308/62
accredited
17/01/2562
16/01/2564
272
1309/62
accredited
 21/02/2562
 20/02/2564
 273
1310/62 
accredited
 25/03/2562
 24/03/2564
274  บริษัท ซีพีแรม  จำกัด (ขอนแก่น) 1311/62 accredited version  2017 23/05/2562 22/05/2564
275 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด 1312/62 accredited version 2017 24/07/2562 23/07/2564
276 บริษัท แบรนด์ ซันโทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1313/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/08/2564
277 บริษัท ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1314/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/07/2564
278 บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่ส จำกัด 1315/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/08/2564
 
 หมายเหตุ:
  In process : 

(A) : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ

(B) : อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน

(C) : อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ

 

 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ