ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค(ISO/IEC17025)

 
 ลำดับที่
 ห้องปฏิบัติการ
 หมายเลขทะเบียน
 สถานะ

ให้ไว้ ณ

วันที่

 ถึงวันที่
 1
1001/41
accredited version 2017
23/07/2563
22/07/2565
2
1003/42

accredited version 2017

 08/10/2561
 07/10/2563
 3
1004/42

accredited version 2017

 23/01/2563
23/09/2563
 4
1005/42 

accredited version 2017

 28/11/2562
27/11/2564
 5
1007/43
accredited version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
 6
1009/45
accredited version 2017
 23/01/2563
22/01/2565
 7
1010/44
accredited version 2017
 12/05/2563
11/05/2565
 8
1012/45
accredited version 2017
 22/05/2563
20/08/2564
 9
1013/45
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 10
1014/45
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
 11
1015/45
accredited version 2017
 13/12/2561
12/12/2563
 12
1018/46
accredited version 2017
 19/03/2563
18/03/2565
 13
1020/46
accredited
 29/11/2561
28/11/2563

14

 ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1021/47

accredited version 2017

20/02/2563

19/02/2565

 15 บริษัท ซันฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1022/47

accredited version 2017

06/03/2563 05/03/2565
 16
1023/47
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
17 สำนักห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 1024/47 accredited version 2017 26/12/2562 25/12/2564
 18
1025/47
accredited version 2017
 02/06/2563
25/10/2563
19
1028/47
accredited version 2017
 05/04/2563
04/04/2565
 20
1029/47
accredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
21
1030/47
accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
22 บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 1031/47 accredited version 2017 06/03/2563 05/03/2565
  บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด 1031/47 accredited version 2017 13/09/2561 12/09/2563
23
1033/47
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
 24
1034/47
accredited version 2017
 14/11/2562
13/11/2564
 25
1035/47
accredited version 2017
 13/12/2561
12/12/2563
 26
1036/47
accredited version 2017
 12/05/2563
11/05/2565
 27
 
1037/47
accredited version 2017
 05/04/2563
04/04/2565
28
1038/47
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
 29
1040/47
accredited version 2017
 24/10/2562
23/10/2564
 30
1042/47
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 31
1043/47
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
32
1045/47
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
33
1046/47

accredited version 2017

 14/11/2562
13/11/2564

34

1047/47
accredited version 2017
 13/09/2561
12/09/2563
35
1051/47
accredited version 2017
 25/06/2563
24/06/2565
 36
1052/47
accredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
 37
1053/47
accredited version 2017
 25/12/2561
24/12/2563
 38
1054/47
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
39
1055/47
In process
 28/06/2561
27/06/2563
 40
1056/47
accredited version 2017
11/02/2563
28/11/2563
41
1062/48
accredited version
2017
 10/04/2562
09/04/2564
42
1064/48
accredited version 2017
 16/12/2561
15/12/2563
 43
1065/48
accredited version 2017
 28/05/2563
27/05/2565
44
1066/48
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
 45
1068/48
In process
06/06/2561
07/05/2563
 46
1069/48
accredited version 2017
 10/04/2563
08/11/2563
 47
1074/48
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
 48
1075/48
accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
49
1076/48
accredited version 2017
30/08/2562
29/08/2564
 50
1077/48
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
 51
1078/48
accredited version 2017
 30/04/2563
24/12/2563
52
1079/48
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
53
1080/49
accredited version 2017
 11/11/2562
18/07/2564
54
1081/49
accredited
12/07/2561
11/07/2563
55
1082/49
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
56
1083/49
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
57
1084/49
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
58
1085/49
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
59
1086/49
accredited version 2017
 05/04/2563
04/04/2565
 60
1087/49
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 61
1088/49
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
62
1089/49
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 63
1090/49
accredited version 2017
 07/11/2561
06/11/2563
64
1092/49
accredited version 2017
 21/08/2562
 20/08/2564
65
1095/49
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
66
1096/49
accredited
 26/09/2561
25/09/2563
67
1098/49
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
 68
4016/49
accredited
 17/01/2562
16/01/2564
 69
4020/49
accredited version 2017
 23/04/2563
22/04/2565
 70
4021/49
accredited version 2017
 26/04/2562
25/04/2564
 71
4022/49
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
 72
4023/49

accredited

13/12/2561
12/12/2563
73
4024/49
accredited version 2017
 10/04/2562
09/04/2564
 74
4025/49
In process
 22/11/2560
21/11/2562
 75
4026/49
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
76
4031/49
 accredited
 14/11/2562
13/11/2564
 77
1099/50
accredited version 2017
 18/04/2562
17/04/2564
78
1100/50
accredited
 26/09/2561
25/09/2563
 79
1101/50
accredited version 2017
 25/03/2562
24/03/2564
80
1102/50
accredited version 2017
 30/08/2562
29/08/2564
81
1104/50
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
82
1105/50
accredited version 2017
13/09/2562
12/09/2564
83
1106/50
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
84
1107/50
accredited version 2017
 23/07/2563
22/07/2565
 85
1109/50
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
 86
1110/50
accredited version 2017
 07/11/2561
06/11/2563
 87
1111/50
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
 88
1113/50
accredited version 2017
25/06/2563
24/06/2565
89
1114/50
accredited version 2017
 16/03/2563
12/12/2563
90
1115/50
accredited version 2017
 11/03/2563
10/03/2565
91
1116/50
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
 92
1117/50
accredited version 2017
 10/07/2561
09/07/2563
 93
1118/50
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
 94
1119/50
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
95
1120/50
accredited version 2017
 21/02/2562
20/02/2564
 96
1121/50
accredited version 2017
 06/03/2563
05/03/2565
 97
1122/50
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
 98
1123/50
accredited version 2017
 28/05/2563
27/05/2565
99
1124/50
accredited version 2017
 10/04/2562
09/04/2564
100
1125/50
accredited version 2017
 05/02/2563
26/07/2563
101
4032/50
accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4032/50 accredited version 2017 26/12/2562 08/11/2563
 102
4034/50
accredited
 24/07/2561
23/07/2563
 103
4035/50
In process
 22/03/2561
21/03/2563
 104
4038/50
accredited version 2017
 25/06/2563
24/06/2565
 105
4039/50

accredited version 2017

 26/12/2562
27/08/2563
106
4041/50
accredited version 2017
 25/06/2563
24/06/2565
 107
4043/50
accredited version 2017
 19/03/2563
18/03/2565
 108
4044/50
accredited version 2017
 25/08/2563
24/08/2565
109
4049/50
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
110
4050/50
accredited version 2017
 25/08/2563
24/08/2565
111
4051/50
accredited version 2017
21/02/2562
20/02/2564
112
1126/51
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
113
1127/51
accredited
 10/07/2561
09/07/2563
114
1128/51
accredited version 2017
14/03/2562
13/03/2564
115
1129/51
accredited version 2017
25/06/2563
24/06/2565
116
1130/51
accredited version 2017
 12/05/2563
11/05/2565
117
1131/51
accredited version 2017
 23/07/2563
22/07/2565
118
1132/51
accredited version 2017
 20/06/2562
19/06/2564
119
1133/51
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
120
1134/51
accredited version 2017
 28/11/2562
27/11/2564
121
1135/51
accredited version 2017
 23/01/2563
22/01/2565
122
1136/51
accredited version 2017
 25/01/2563
24/01/2565
123
1138/51
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
124
1139/51
accredited version 2017 19/07/2562 18/07/2564
125
1141/51
In process
 16/05/2561
15/05/2563
126
1142/51
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
127
1143/51
accredited version 2017
 27/03/2563
27/08/2563
128
1144/51
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
129
1145/51
accredited version 2017
 30/08/2562
29/08/2564
130
1146/51
accredited version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
131
1149/51
In process
 07/06/2561
06/06/2563
132
1150/51
Temporary suspension
 20/01/2561
19/01/2563
133
1151/52
accredited version 2017
 24/10/2562
23/10/2564
134
1152/52
accredited version 2017
 25/03/2562
24/03/2564
135
1154/52
accredited version 2017
 23/04/2563
22/04/2565
136
1155/52
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
137
1156/52
In process
 11/06/2561
10/06/2563
138
 1158/52

accredited version 2017

 21/08/2562
20/08/2564
139
 1159/52
In process
 11/06/2561
10/06/2563
140
1160/52
In process
 12/07/2561
11/07/2563
141
 1161/52
accredited version 2017
 07/06/2563
06/06/2565
142
1162/52
In process
 25/02/2563
30/08/2563
143
1164/52
accredited version 2017
 14/03/2562
13/03/2564
144
1165/52
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
145
1166/52
accredited version 2017
 08/06/2560
24/09/2563
146
1167/52
accredited
 25/09/2561
24/09/2563
147
1169/52
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
 
1169/52
In process
12/07/2561
11/07/2563
148
1172/53
accredited
 29/11/2561
28/11/2563
149
1173/53
accredited version 2017

 23/05/2562

22/05/2564
150
1174/53
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
151
1176/53
accredited version 2017
 01/09/2562
09/04/2564
152
1177/53
accredited version 2017 28/11/2562 27/11/2564
153
1179/53
accredited version 2017
28/11/2562 27/11/2564
154
1183/53
accredited version 2017
14/11/2562
13/11/2564
155
1184/53
accredited 
 29/11/2561
28/11/2563 
156
1185/53
accredited version 2017
 19/09/2562
18/09/2564
157
1186/53
accredited version 2017
 13/12/2562
 12/12/2564
158
 1187/53
accredited version 2017
 14/11/2562
 13/11/2564
159
1188/53
accredited version 2017
 23/04/2563
22/04/2565
160
1189/53
accredited version 2017
23/07/2563
22/07/2565
161
1190/53
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
162
1191/53
 In process
 20/01/2563
11/07/2563
163
1192/53
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
164
1193/53
accredited version 2017
 25/07/2562
24/07/2564
165
1194/53
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
166
1195/53
accredited version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
167
1196/53
accredited version 2017
 13/09/2562
12/09/2564
168
 1197/53 
accredited
 17/01/2562
16/01/2564
169
 1198/53
accredited version 2017
 12/05/2563
11/05/2565
 170
1199/53
accredited
26/09/2561
25/09/2563
  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด 1199/53 accredited version 2017 19/07/2562 18/07/2564
171
 1200/53
accredited version 2017
 25/06/2563
24/06/2565
172
1201/54
In process
 16/05/2561
15/05/2563
173
1202/54
accredited version 2017
 19/03/2563
18/03/2565
174
1204/54
accredited version 2017
 25/10/2561
24/10/2563
175
1205/54
accredited version 2017
 19/07/2562
18/07/2564
176
1206/54
accredited version 2017
 13/12/2562
12/12/2564
177
1207/54
accredited version 2017
 26/12/2562
25/12/2564
178
1208/54
accredited version 2017
 21/08/2562
20/08/2564
179
1209/54
accredited version 2017
 23/05/2562
22/05/2564
180
1210/54
accredited version 2017
23/04/2563
22/04/2565
 181
1211/54
accredited
12/07/2561
11/07/2563
  บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 1211/54 accredited version 2017 13/09/2561 12/09/2563
182
1213/54
accredited version 2017
 16/05/2562
15/05/2564
183
1214/54
accredited version 2017
26/12/2562
23/07/2563
  บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด 1214/54 accredited version 2017 14/03/2562 13/03/2564
184
1215/54
accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
185
1216/55
accredited version 2017
07/06/2563
06/06/2565
186
1217/55
accredited version 2017
25/06/2563
24/06/2565
187
1218/55
accredited version 2017
14/11/2562
13/11/2564
188
1219/55
accredited version 2017
10/04/2562
09/04/2564
189
1221/55
accredited version 2017
16/05/2562
15/05/2564
190
1222/55
accredited
13/12/2561
12/12/2563
191
1223/55
accredited version 2017 
08/04/2563
08/11/2563

192
 
 
 
 
1224/55
 
 
accredited version 2017
 
 
20/06/2562
 
 
19/06/2564
 
193
1225/55
accredited
29/09/2561
28/09/2563
194
1227/55
accredited version 2017
16/05/2562
15/05/2564
195
1228/55
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
196
1229/55
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
197
1231/55
accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
198
1233/56
accredited version 2017
24/10/2562
23/10/2564
199
1234/56
In process
 07/04/2563
 24/05/2563
200
1235/56
accredited version 2017
08/02/2563
07/02/2565
201
1237/56
accredited version 2017
26/12/2562
25/12/2564
202
1238/56
In process
28/06/2561
27/06/2563
203
1239/56
accredited version 2017
28/11/2562
27/11/2564
204
1241/56
accredited version 2017
12/05/2563
11/05/2565
205
1242/56
accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
206
1243/57
accredited version 2017
19/03/2563
18/03/2565
207
1244/57
accredited version 2017
27/07/2563
26/07/2565
208
1245/57
accredited version 2017
28/05/2563
27/05/2565
 209
1246/57
accredited version 2017
20/02/2563
19/02/2565
210
1248/57
accredited version 2017
25/06/2563
24/06/2565
211
1249/57
accredited version 2017
25/06/2563
24/06/2565
212
1251/57
In process
22/06/2561
21/06/2563
213
1253/57
accredited version 2017
11/02/2563
12/12/2563
214
1254/57
accredited version 2017
16/12/2561
15/12/2563
215
1255/57
accredited version 2017
30/04/2563
29/04/2565
216
1256/57
accredited version 2017 
10/04/2562
09/04/2564
217
1258/58
accredited version 2017
25/07/2562
24/07/2564
218
1259/58
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
  บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด 1259/58 accredited version 2017 28/05/2563 19/06/2564
219
1260/58
accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
220
1261/58
accredited version 2017
19/09/2562
18/09/2564
221
1262/58
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
222
1263/58
accredited version 2017
10/04/2562
09/04/2564
223
1264/58
accredited version 2017
21/08/2562
20/08/2564
224
1265/58
accredited version 2017
24/10/2562
23/10/2564
225
1266/58
accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
226
1267/58
accredited version 2017
28/05/2563
27/05/2565
227
1269/58
accredited version 2017
21/08/2562
20/08/2564
228
1270/59

accredited version 2017

23/04/2563
22/04/2565
229
1271/59
accredited version 2017
24/07/2563
23/07/2565
230
1272/59
accredited
25/12/2561
24/12/2563
231
1273/59
accredited version 2017
22/06/2563
21/06/2565
232
1274/59
In process
20/04/2563
27/08/2563
233
1275/59
accredited
09/11/2561
08/11/2563
234
1276/59
accredited
27/07/2561
26/07/2563
235
1277/59
accredited
27/07/2561
26/07/2563
236
1278/59
accredited version 2017
25/03/2562
24/03/2564
237
1279/59
accredited version 2017
26/12/2562
28/09/2563
238
1280/60
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
239
1281/60
accredited version 2017
20/06/2562
19/06/2564
240
1282/60
accredited version 2017
20/06/2562 19/06/2564
241
1283/60
accredited version 2017
14/11/2562
13/11/2564
242
1284/60
accredited version 2017
13/09/2562
12/09/2564
243
1285/60
accredited version 2017
30/08/2562
29/08/2564
244
1286/60
Temporary suspension
27/09/2560
26/09/2562
245
1288/60
accredited version 2017
13/12/2562
12/12/2564
246
1289/60
accredited version 2017
23/01/2563
22/01/2565
247
1290/60
accredited version 2017
20/02/2563
19/02/2565
248
1291/60
accredited version 2017
20/02/2563
19/02/2565
249
1292/61
accredited version 2017
19/03/2563
18/03/2565
250
1293/61
accredited version 2017
12/05/2563
11/05/2565
251
1294/61
In process
07/06/2561
06/06/2563
 252
1295/61 
accredited version 2017
 27/03/2563
 11/07/2563
 253
1296/61 
accredited version 2017
24/10/2562
 23/07/2563
254
 1297/61
accredited 
 26/09/2561
 25/09/2563
255
1298/61
accredited version 2017
20/02/2563
25/09/2563
256
1299/61
accredited
09/10/2561
08/10/2563
257
1300/62
accredited
09/10/2561
08/10/2563
258
1301/62
accredited version 2017
23/04/2563
25/10/2563
 259
1302/62 
accredited 
26/10/2561 
 25/10/2563
 260
1303/62 
accredited version 2017
01/04/2563
 08/11/2563
 261
1304/62 
accredited version 2017
 18/04/2563
 28/11/2563
262
1305/62
accredited
29/11/2561
28/11/2563
263
 1306/62
accredited version 2017
 07/01/2563
 12/12/2563
264
1307/62
accredited version 2017
27/04/2563
16/01/2564
265
1308/62
accredited
17/01/2562
16/01/2564
266
1309/62
accredited
 21/02/2562
 20/02/2564
 267
1310/62 
accredited
 25/03/2562
 24/03/2564
268  บริษัท ซีพีแรม  จำกัด (ขอนแก่น) 1311/62 accredited version 2017 23/05/2562 22/05/2564
269 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด 1312/62 Temporary suspension
24/07/2562 23/07/2564
270 บริษัท แบรนด์ ซันโทรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1313/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/08/2564
271 บริษัท ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1314/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/08/2564
272 บริษัท ดิ ยูนิค เวท เทสติ้ง แลปโบราทอรี่ส จำกัด 1315/62 accredited version 2017 30/08/2562 29/08/2564

273

บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

1316/63

accredited version 2017

19/03/2563

18/03/2565

274 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (นครราชสีมา) 1317/63 accredited version 2017 23/04/2563 22/04/2565
275 ศูนย์นวัตกรรม การทดสอบทางประสาทสัมผัส บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1318/63 accredited version 2017 12/05/2563 11/05/2565
 276  บริษัท ยูนีซัน จำกัด  1319/63 accredited version 2017 28/05/2563   27/05/2565
 277  ส่วนงานตรวจวิเคราะห์เคมี แผนกควบคุมคุณภาพยา บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด  1320/63 accredited version 2017  28/05/2563  27/05/2565
 278

 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง

1321/63  accredited version 2017 23/07/2563   22/07/2565
279 ห้องปฎิบัติการกีฏวิทยา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 บุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 1322/63 accredited version 2017 23/07/2563 22/07/2565
280 ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือทางการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 (เชียงใหม่) 1323/63 accredited version 2017 23/07/2563 22/07/2565
281 บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) 1324/63 accredited version 2017 23/07/2563 22/07/2565
282 ห้องปฎิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1325/63

accredited version 2017

25/08/2563 24/08/2565
283 ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด 1326/63

accredited version 2017

25/08/2563 24/08/2565
 

 หมายเหตุ:

 
In process หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิม
                                 มีผลบังคับใช้จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการรับรองความ
                                 สามารถห้องปฏิบัติการ


 

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ