ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข/คุ้มครองผู้บริโภค(ISO/IEC17025)

 

 ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

 status

วันที่ได้รับการรับรอง

 วันที่หมดอายุ

 วันที่ลงข้อมูล

 1

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 

1001/41

accredited

09/12/2556

08/12/2558

06/07/2557

 2

บริษัท โอสถสภา จำกัด

1002/41

accredited

 26/03/2557 25/03/2559

02/04/2557

 3

บริษัท เอส เอส แอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 

1003/42

accredited

 08/10/2557  07/10/2559

14/10/2557

 4

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

1004/42

accredited

 25/07/2556

24/07/2558

31/10/2556 

 5

ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ สถาบันอาหาร 

1005/42 

accredited 

 25/04/2556

24/04/2558

05/05/2556

 6

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

1007/43

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

21/11/2557

 7

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี  

1009/45

accredited

 10/07/2557

09/07/2559

15/07/2557

8

บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด

1010/44

accredited 

 30/03/2557

29/03/2559

27/06/2557

 9

บริษัท สยามเภสัช จำกัด

1012/45

accredited

 24/01/2556

23/01/2558

30/01/2556

 10

บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด

1013/45

accredited

 18/02/2556

17/02/2558

17/06/2556

 11

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

1014/45

accredited

 10/07/2557

09/07/2559

22/07/2557

 12

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด

1015/45

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

18/08/2557

 13

บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1016/46

accredited

 25/04/2556

24/04/2558

15/06/2556

 14

บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด

1018/46

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

16/10/2556

 15

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)(บางนา)

1020/46

accredited

 12/02/2557

11/02/2559

13/03/2557

 16

ศูนย์บริการเทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม

1021/47

accredited

 18/05/2556

17/05/2558

28/08/2556 

 17

บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1022/47

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

16/10/2556

 18

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

1023/47

accredited

 26/02/2558

25/02/2560

09/03/2558

 19

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

1024/47

accredited

 13/12/2555

12/12/2557

15/06/2556

 20

ห้องปฏิบัติการ สหฟาร์ม (ลพบุรี) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

1025/47

accredited

 01/09/2556 30/08/2558

27/03/2557

 21

ฝ่ายวิเคราะห์สุขภาพสัตว์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด (ลพบุรี)

1026/47

accredited

 02/08/2556

01/08/2558

04/12/2556

 22

บริษัท แอนาไลติคอล ลาบอราทอรีส์ เซอร์วิส จำกัด

1027/47

accredited

 16/05/2557

15/05/2559

30/01/2558

 23

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สระบุรี)

1028/47

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

19/08/2557

 24

บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด

1029/47

accredited

 28/05/2556

27/05/2558

 02/07/2556

 25

บริษัท อดินพ จำกัด

1030/47

accredited

 16/08/2556

15/08/2558

31/10/2556

 26

บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี่ กรุ๊ป        (ประเทศไทย) จำกัด

1031/47

accredited

 24/04/2557

23/04/2559

28/04/2557

 27

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

1032/47

accredited

 28/06/2556

27/06/2558

02/07/2556

 28

บริษัท เยเนรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

1033/47

accredited

 29/11/2556

28/11/2558

29/04/2557

 29

บริษัท เคมแล็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1034/47

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

26/01/2558

 30

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

1035/47

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

11/11/2557

 31

บริษัท ไอดีเอส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1036/47

accredited

 11/07/2556

10/07/2558

01/11/2556

 32

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่น ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1037/47

accredited

 29/11/2556

28/11/2558

12/02/2557

 33

บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

1038/47

accredited

 21/05/2556

20/05/2558

03/07/2556 

 34

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนลาบอราทอรีย์ จำกัด

1040/47

accredited

 29/06/2556

28/06/2558

01/11/2556

 35

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด

1042/47

accredited

 24/04/2557

23/04/2559

28/04/2557

 36

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

1043/47

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

18/08/2557

 37

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทพารักษ์

1045/47

accredited

 10/07/2557 09/07/2559

16/07/2557

 38

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขาลพบุรี)

1046/47

accredited

 26/09/2556 25/09/2558

02/12/2556

 39

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

1047/47

accredited  29/07/2557

28/07/2559

31/07/2557

 40

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

1051/47

accredited

 26/09/2556 25/09/2558

24/07/2557

 41

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1052/47

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

18/07/2557

 42

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

1053/47

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

16/10/2556

 43

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (มีนบุรี1)

1054/47

accredited

 26/07/2557

25/07/2559

31/07/2557

 44

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด

1055/47

accredited

 12/12/2556

11/12/2558

03/04/2557

 45

บริษัท เคเอฟฟูดส์ จำกัด

1056/47

accredited

29/05/2557

28/05/2559

30/05/2557

 46

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1057/48

accredited

 17/03/2557

16/03/2559

24/10/2557

 47

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

1058/48

accredited

 17/03/2557

16/03/2559

09/07/2557

 48

บริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด

1061/48

accredited

 26/06/2557

25/06/2559

27/06/2557

 49

บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด (มหาชน)

1062/48

accredited

 26/03/2557

25/03/2559

03/04/2557

 50

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

1064/48

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

18/08/2557

 51

บริษัท ไทยนิปปอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด

1065/48

accredited

 17/08/2556

16/08/2558

06/12/2556

 52

บริษัท รับตรวจสินค้าโพ้นทะเล จำกัด

1066/48

accredited

 29/05/2557

28/05/2559

29/05/2557

 53

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1068/48

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

07/11/2557

 54

บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

1069/48

accredited

 21/11/2557

20/11/2559

01/02/2558

 55

บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด

1072/48

accredited 

 29/05/2557

28/05/2559

30/05/2557

 56

ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (กตอ.) สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร (สวป.)

1074/48

accredited

 29/01/2558

28/01/2560

30/01/2558

 57

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพทางเคมี และกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ ทางจุลินทรีย์) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1075/48

accredited

24/01/2556

23/01/2558

15/06/2556

 58

บริษัท เซนทาแล็บ จำกัด

1076/48

accredited

 23/08/2556 22/08/2558

18/02/2557

 59

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง : ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสมุทรสาคร

1077/48

accredited

 24/01/2556

23/01/2558

18/02/2556

 60

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสมุทรสาคร

1078/48

accredited

 30/01/2557

29/01/2559

12/02/2557

 61

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาเชียงใหม่)

1079/48

accredited

 24/04/2557

23/04/2559

30/04/2557

 62

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

1080/49

accredited

 06/05/2556

05/05/2558

05/05/2556

 63

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง : ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสงขลา

1081/49

accredited

 24/10/2556

23/10/2558

 31/10/2556

 64

ศูนย์ปฏิบัติการจุลชีววิทยา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ( มหาชน )

1082/49

accredited

 26/06/2557

25/06/2559

26/06/2557

 65

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาฉะเชิงเทรา)

1083/49

accredited

 25/10/2555

24/10/2557

31/10/2555

 66

บริษัท ไทยฟูดส์ กรุ๊ป จำกัด

1084/49

accredited

 04/03/2557 03/03/2559

06/03/2557

 67

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสงขลา)

1085/49

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

31/07/2557

 68

บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด

1086/49

accredited

 04/03/2556

03/03/2558

06/03/2556

 69

บริษัท พนัสโพลทรี่ จำกัด

1087/49

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

11/11/2557

 70

กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรมประมง:ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สาขาสุราษฎร์ธานี

1088/49

accredited

 03/03/2557

02/03/2559

27/03/2557

 71

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

1089/49

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

31/07/2557

 72

บริษัท ฟาร์มา นูวา จำกัด

1090/49

accredited

 28/08/2557

27/08/2559

02/09/2557

 73

บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์ เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park)

1092/49

accredited

 27/11/2557

26/11/2559

01/12/2557

 74

สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

1095/49

accredited

 25/10/2555

24/10/2557

31/10/2555

 75

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาขอนแก่น)

1096/49

accredited

 26/09/2556 25/09/2558

16/10/2556 

 76

บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด

1097/49

accredited

 27/06/2556

26/06/2558

05/07/2556 

 77

บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

1098/49

accredited

 03/06/2556

02/06/2558

14/06/2556

 78

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4016/49

accredited

 05/06/2557

04/06/2559

09/06/2557

 79

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4020/49

accredited

 26/12/2555

25/12/2557

28/08/2555

 80

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฏร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4021/49

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

18/08/2557

 81

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4022/49

accredited

 08/10/2557

07/10/2559

14/10/2557

 82

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4023/49

accredited

 29/05/2557

28/05/2559

18/06/2557

 83

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4024/49

accredited

 29/04/2557

28/04/2559

29/04/2557

 84

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4025/49

accredited

 29/01/2558

28/01/2560

30/01/2558

 85

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4026/49

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

19/08/2557

 86

สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4031/49

accredited

 24/04/2557

23/04/2559

28/04/2557

 87

แผนกปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

1099/50

accredited

 15/01/2558

14/01/2560

09/03/2558

 98

ห้องปฏิบัติการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

1100/50

accredited

 25/07/2556 24/07/2558

05/06/2557

 89

บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด

1101/50

accredited

 23/01/2556

22/01/2558

19/03/2556

 90

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

1102/50

accredited

 03/06/2556

02/06/2558

14/06/2556

 91

บริษัท เฮลธ์ คอนเซ็พส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1103/50

accredited

 21/11/2555

20/11/2557

27/11/2555

 92

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1104/50

accredited

 21/11/2555

20/11/2557

27/11/2555

 93

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

1105/50

accredited

 23/08/2556

22/08/2558

28/08/2556

 94

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

1106/50

accredited

 29/07/2557

28/07/2559

01/08/2557

 95

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง)

1107/50

accredited

 12/02/2557 11/02/2559

18/02/2557

 96

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระยอง

1109/50

accredited

 08/10/2557

07/10/2559

14/10/2557

 97

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด

1110/50

accredited

 27/06/2557

26/06/2559

06/07/2557

 98

บริษัท โอคินอสฟู้ด จำกัด ( มหาชน )

1111/50

accredited

 12/02/2557

11/02/2559

12/02/2557

 99

ศูนย์ชีวสมมูลศิริราช ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

1112/50

accredited

 05/04/2556

04/04/2558

31/05/2556

 100

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

1113/50

accredited

 11/07/2556

10/07/2558

16/10/2556

 101

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนบน)

1114/50

accredited

 27/06/2557

26/06/2559

14/10/2557

 102

บริษัท ไทยรอแยล ฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

1115/50

accredited

 11/03/2557

10/03/2559

09/04/2557

 103

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1116/50

accredited

 24/09/2556

23/09/2558

07/03/2557

 104

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด

1117/50

accredited

 10/07/2557

09/07/2559

16/07/2557

 105

บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด

1118/50

accredited

 03/06/2556

02/06/2558

14/06/2556

 106

บริษัท อินโนลาเทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

1119/50

accredited

 23/09/2556

22/09/2558

19/12/2556

 107

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

1120/50

accredited

 27/02/2557

26/02/2559

29/11/2557

 108

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1121/50

accredited

 23/02/2557

22/02/2559

30/05/2557

 109

ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก

1122/50

accredited

09/12/2556

08/12/2558

29/04/2557

 110

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด

1123/50

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

24/12/2556

 111

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด

1124/50

accredited

 27/06/2557

26/06/2559

02/09/2557

 112

หจก.ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง

1125/50

accredited

 17/03/2557 16/03/2559

09/07/2557

 113

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4032/50

accredited

 29/11/2553

24/01/2558

24/06/2556

 114

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4034/50

accredited

 25/07/2555 24/07/2558

25/07/2557

 115

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4035/50

accredited

 27/11/2557 26/11/2559

03/02/2558

 116

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4038/50

accredited

 24/03/2556

23/04/2559

15/05/2557

 117

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4039/50

accredited

 23/03/2557

22/03/2559

01/10/2557

 118

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4041/50

accredited

 23/03/2554

23/04/2558

24/06/2556

119

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4043/50

accredited

 27/06/2556

26/06/2558

18/02/2555

 120

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4044/50

accredited

 09/11/2555

08/11/2557

08/04/2557

 121

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4049/50

accredited

 24/10/2555

23/10/2557

23/01/2557

 122

สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

4050/50

accredited

 13/12/2555

12/12/2557

15/06/2556

 123

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4051/50

accredited

 05/05/2556

04/05/2558

15/06/2556

   

4051/50

accredited 29/01/2558 28/01/2560 04/02/2558

124

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสำเร็จรูป ฉะเชิงเทรา

1126/51

accredited

 27/11/2557

26/11/2559

03/12/2557

125

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1127/51

accredited

 10/07/2557

09/07/2559

15/07/2557

126

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1128/51

accredited

 14/08/2557 13/08/2559

18/08/2557

 127

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

1129/51

accredited

26/03/2557 25/03/2559

27/03/2557

 128

บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1130/51

accredited

 04/03/2557

03/03/2559

12/03/2557

129

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

1131/51

accredited

 06/05/2556

05/05/2558

02/09/2557

130

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด

1132/51

accredited

 06/05/2556

05/05/2558

18/02/2557

131

บริษัท เจ้าคุณเกษตรพืชผล จำกัด

1133/51

accredited  06/05/2556

05/05/2558

16/10/2556 

 132

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

1134/51

accredited

 27/11/2557

26/11/2559

04/12/2557

133

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

1135/51

accredited

 06/10/2556

05/10/2558

13/03/2557

134

บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี

1136/51

accredited

 17/03/2556 16/03/2558

18/04/2556

135

บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด

1138/51

accredited

 28/07/2556

27/07/2558

06/12/2556

 136

บริษัท สยามสมุทรโฟรเซ่นฟู้ดส จำกัด

1139/51

accredited

 04/03/2556

03/03/2558

06/03/2556

137

บริษัท ไทยวาฟูด โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

1140/51

accredited

 19/12/2556 18/12/2558

08/04/2557

 138

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขาเทพารักษ์)

1141/51

accredited

 16/05/2557

15/05/2559

16/07/2557

 139

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (สาขากบินทร์บุรี)

1142/51

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

07/11/2557

 140

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จำกัด

1143/51

accredited

 28/07/2556 27/07/2558

16/10/2556

141

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

1144/51

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

16/10/2556

142

บริษัท พัฒนาโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด

1145/51

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

25/07/2557

143

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) (สาขาสมุทรสาคร)

1146/51

accredited

 06/11/2557

05/11/2559

11/11/2557

144

บริษัท เฮลท์ฟู้ด ครีเอชั่น จำกัด

1147/51

accredited

 26/09/2556

25/09/2558

25/07/2557

145

สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1148/51

accredited

 09/10/2556

08/10/2558

20/03/2557

146

บริษัท ไบโอ-อินโนวา และซินครอน จำกัด

1149/51

accredited

 04/03/2556

03/03/2558

06/03/2556

147

National Health Laboratory, Maldives Food and Drug Authority (MFDA), Republic of Maldives

1150/51

accredited

 20/01/2557

19/01/2559

28/04/2557

148

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

1151/52

accredited

 28/06/2556

27/06/2558

03/07/2553

149

บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด

1152/52

accredited

 14/08/2557

13/08/2559

02/09/2557

150

สำนักตรวจพิสูจน์ทางเคมี, สำนักตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา และสำนักนิติวิทยาศาสตร์บริการ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

1154/52

accredited

 23/08/2556

22/08/2558

28/08/2556

151

บริษัท ซีพีค้าปลีกและการตลาด จำกัด

1155/52

accredited

 04/03/2556

03/03/2558

01/04/2556

152

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1156/52

accredited

 11/06/2557

10/06/2559

15/07/2557

153

สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กรมประมง

 1157/52

accredited

 25/10/2557

24/10/2559

 28/11/2557

154

ห้องปฏิบัติการกองสอบเทียบและทดสอบ องค์การเภสัชกรรม

 1158/52

accredited

 30/08/2555

29/08/2557

 03/09/2555

155

ห้องปฏิบัติการโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ศูนย์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

 1159/52

accredited

 11/06/2557

10/06/2559

18/08/2557

156

สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1160/52

accredited

 29/11/2556 28/11/2558

18/02/2557

157

บริษัท โกลเด้น ฟู้ดส์ สยาม จำกัด

 1161/52

accredited

 20/01/2557

19/01/2559

03/04/2557

158

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง สาขาภูเก็ต กรมประมง

1162/52

accredited

 31/08/2557

30/08/2559

30/01/2558

159

บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จำกัด

1164/52

accredited

 21/11/2557

20/11/2559

29/11/2557

160

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

1165/52

accredited

 25/10/2557

24/10/2559

09/03/2558

161

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา กรมประมง

1166/52

accredited

 25/09/2557

24/09/2559

29/11/2557

162

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร กรมประมง

1167/52

accredited

 25/09/2557

24/09/2559

09/03/2558

163

สถาบันวิจัย ที.ซี.แนเชอรัล เทคโนโลยีชีวภาพ
บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยนโกลบอล จำกัด (มหาชน)

1168/52

accredited

 25/09/2555

24/09/2557

27/11/2555

164

กลุ่มศึกษาชีวสมมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม

1169/52

accredited

 04/03/2556

03/03/2558

28/03/2556

165

สำนักเทคนิคและวิชาการสัตว์บก
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1171/52

accredited

 08/10/2557

07/10/2559

14/10/2557

166

ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบอาหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1172/53

accredited

 29/11/2556

28/11/2558

25/07/2557

167

ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1173/53

accredited

 22/02/2556

21/02/2558

10/04/2556

168

ห้องปฏิบัติการทดสอบ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง ( สงขลา )
สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง

1174/53

accredited

 22/02/2556

21/02/2558

18/04/2556

169

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด สาขาระยอง

1176/53

accredited

 04/03/2556 03/03/2558

19/03/2556

170

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

1177/53

accredited

 18/05/2556

17/05/2558

14/06/2556

171

บริษัท สยามเมดิแคร์ จำกัด

1178/53

accredited

 19/12/2556

18/12/2558

18/02/2557

172

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด

1179/53

accredited 25/07/2556 24/07/2558 13/01/2557

 173

Chula Pharmacokinetic Research Center
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1182/53  accredited 24/04/2557 23/04/2559 25/04/2557

174

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

1183/53

accredited 23/08/2556 22/08/2558 18/10/2556

175

Analytical Laboratory, บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด 

1184/53

accredited

 12/02/2557

11/02/2559 

10/03/2557

176

บริษัท เคอรี่ฟลาวมิลด์ จำกัด

1185/53

accredited

 02/08/2556

01/08/2558 

14/08/2556

177

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

1186/53

accredited  19/12/2556

 18/12/2558

24/12/2556

 178

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

 1187/53

accredited

 06/09/2556  05/09/2558  19/12/2556

179

บริษัท ที. ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด

1188/53

accredited  06/09/2556 05/09/2558 12/02/2557

180

บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

1189/53

accredited  24/04/2557

23/04/2559

25/04/2557

181

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขา 6

1190/53

accredited  30/01/2557 29/01/2559 13/02/2557

182

บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1191/53

accredited  30/01/2557 29/01/2559 30/01/2557

183

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร เชียงใหม่

1192/53

accredited  26/03/2557 25/03/2559 03/04/2557

184

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สงขลา

1193/53

accredited  21/11/2555 20/11/2557 27/11/2555

185

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

1194/53

accredited  29/05/2557 28/05/2559 04/06/2557

186

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด

1195/53

accredited  29/05/2557 28/05/2559 04/06/2557

187

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6

1196/53

accredited  10/07/2557 09/07/2559 15/07/2557

188

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

 1197/53 

accredited  29/05/2557 28/05/2559 04/06/2557

189

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 1198/53

accredited  04/03/2557 03/03/2559 06/03/2557

190

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด

 1199/53

accredited  09/11/2557 08/11/2559 01/02/2558

191

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 2

 1200/53

accredited  16/12/2556 15/12/2558 13/03/2557

192

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

1201/54

accredited  16/05/2557 15/05/2559

01/09/2557

193

ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่

1202/54

accredited  17/03/2557 16/03/2559 30/05/2557

194

ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ คณเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1204/54

accredited  10/07/2557 09/07/2559 15/07/2557

195

ห้องปฏิบัติการบริษัท  น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

1205/54

accredited  02/05/2556 01/05/2558 14/06/2556

196

ห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สุพรรณบุรี

1206/54

accredited  29/11/2556 28/11/2557 02/12/2556

197

ห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง

1207/54

accredited  26/09/2556 25/09/2558 16/10/2556

198

ห้องปฏิบัติการบริษัท ปริ้นเซส ฟูดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

1208/54

accredited  04/03/2556 03/03/2558 19/03/2556

199

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด

1209/54

accredited  10/07/2557 09/07/2559 17/07/2557

200

ห้องปฏิบัติการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5(ชัยนาท)

1210/54

accredited 26/09/2556 25/09/2558 16/10/2556

201

ห้องปฏิบัติการบริษัทโปลิฟาร์ม จำกัด

1211/54

accredited 26/03/2557 25/03/2559 27/03/2557

202

ห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1212/54

accredited 06/10/2554 05/10/2556 22/06/2555

203

สำนักผู้แทน  นิปปอน ซูอิซาน ไคชา ลิมิเต็ด

1213/54

accredited  24/01/2558 23/01/2560 30/01/2558

204

บริษัทเภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

1214/54

accredited 24/04/2557 23/04/2559 21/05/2557

205

บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด

1215/54

accredited 09/12/2556 08/12/2558

 20/03/2557

206

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

1216/55

accredited 18/01/2557 17/01/2559 28/04/2557

207

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด

1217/55

accredited 27/02/2557 26/02/2559 25/04/2557

208

บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด

1218/55

accredited 27/02/2557 26/02/2559 03/04/2557
209 ห้องปฏิบัติการฝ่ายตรวจวัดและประเมินปริมาณรังสี และฝ่ายตรวจวัดวิเคราะห์โดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1219/55 accredited 08/10/2557 07/10/2559 16/10/2557
210 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1221/55 accredited 06/11/2557 05/11/2559 06/11/2557
211 บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด 1222/55 accredited 27/06/2557 26/06/2559 02/09/2557
212 บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด 1223/55 accredited 27/06/2557 26/06/2559 06/07/2557
213 บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ 1224/55 accredited 08/10/2557 07/10/2559 16/10/2557
214 Analytical Laboratory Section of Fish Inspection and Quality Control Division, Department of Fisheries. (Yangon Region, Myanmar) 1225/55 accredited 27/06/2557 26/06/2559 26/08/2557
215 บริษัท ยูเมด้า  จำกัด 1227/55 accredited 27/11/2557 26/11/2559 28/11/2557
216 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 1228/55 accredited 26/02/2558 25/02/2560 09/03/2558
217 บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด 1229/55 accredited 28/08/2557 27/08/2559 09/03/2558
218 ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 4 กรมวิชาการเกษตร 1230/55 accredited 27/11/2557 26/11/2559 03/12/2557
219 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้) 1231/55 accredited 13/12/2555 12/12/2557 06/02/2557
220 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจโรงงานแปรรูปไข่ (หนองจอก) 1232/56 accredited 24/01/2556  23/01/2558 30/01/2556
221 กลุ่มงานพิษวิทยาและกลุ่มงานตรวจเลือดชีวเคมี และเขม่าดินปืน สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1233/56 accredited 29/01/2558 28/01/2560 30/01/2558
222 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (องค์การมหาชน) 1234/56  accredited  25/04/2556  24/04/2558  25/04/2556
223 งานบริการตรวจวิเคราะห์หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา”
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1235/56 accredited 05/04/2556 04/04/2558 18/04/2556
224

ห้องปฏิบัติการ บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด

1236/56 accredited 25/04/2556 24/04/2558 05/05/2556
225 บริษัท โกลบอล ไซเอ็นทิฟิค เซอร์วิสเซส จำกัด 1237/56 accredited 27/06/2556 26/06/2558 03/07/2556
226 ห้องปฏิบัติการ นิติเวชศาสตร์ พิษวิทยาและมนุษย์พันธุศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี 1238/56 accredited 27/06/2556 26/06/2558 03/07/2556
227 บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด 1239/56 accredited 27/06/2556 26/06/2558 03/07/2556
228

Food and Drug Quality Control Center(FDQCC), Ministry of Health (MOH), The Lao People’s Democratic Republic

1240/56 accredited 26/09/2556 25/09/2558 16/10/2556
229 บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด 1241/56 accredited 26/09/2556 25/09/2558 16/10/2556
230 บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด 1242/56 accredited 29/11/2556 28/11/2558 30/11/2556
231 บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (Plant 1) 1243/57 accredited 12/02/2557 11/02/2559  17/02/2557
232 บริษัท ดร.สาโรชการวิจัย จำกัด 1244/57 accredited 12/02/2557 11/02/2559  18/02/2557
233 บริษัท สยามเดลี่ฟู้ดส์ จำกัด 1245/57 accredited 12/02/2557 11/02/2559  14/03/2557
234 บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด 1246/57 accredited 12/02/2557 11/02/2559  13/03/2557
235 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด 1247/57 accredited 04/03/2557 03/03/2559 10/03/2557
236

ห้องปฏิบัติการ บริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (สายงานบริการ 3) สมาคมส่งเสริม  เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1248/57 accredited 04/03/2557 03/03/2559 06/03/2557
237 บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด 1249/57 accredited 26/03/2557 25/03/2559 27/03/2557
238 บริษัท ชวี่เฉวียนฟู้ดส์ จำกัด 1250/57 accredited 29/05/2557 28/05/2559 02/06/2557
239 บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด 1251/57 accredited 29/05/2557 28/05/2559 30/05/2557
240 ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา ภาควิชาจุลชีววทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1252/57 accredited 29/07/2557 28/07/2559 31/07/2557
241 บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลาดกระบัง) 1253/57 accredited 29/07/2557 28/07/2559 31/07/2557
242 บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด 1254/57 accredited 29/09/2557 28/09/2559 01/10/2557
243 บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด 1255/57 accredited 29/09/2557 28/09/2559 01/10/2557
244 บริษัท ปฐวิน จำกัด 1256/57 accredited 08/10/2557 07/10/2559 14/10/2557
245 บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพร์ซ จำกัด 1257/58 accredited 26/02/2558 25/02/22560 04/03/2558

 

 
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ