ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด/ผลไม้สด

 

ลำดับที่ ห้องปฏิบัติการ หมายเลขทะเบียน Status Expiration date Last Updated
 1 มูลนิธิโครงการหลวง  3001/43 accredited  17/05/2562 19/09/2561
 2  บริษัท เค.ซี.เฟรช จำกัด 3002/43 accredited  23/08/2562 19/09/2561
 3  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (กม.18) 3004/43 accredited  22/08/2562  19/09/2561
 4  บริษัท แอ็กโกร คอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด 3005/43 accredited  24/01/2564 28/02/2562
 5  บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด  3006/44 accredited  26/10/2562 19/09/2561
 6  บริษัท พีพีพี พรีพาเรชั่น จำกัด 3007/44 accredited  26/10/2562  19/09/2561
 7  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด สาขาเอฟดีซี 3009/44 ### Suspended 05/01/2562 04/03/2562
 8  บริษัท เอ็กเซล ฟรุตส์ จำกัด  3015/47  accredited 26/12/2562  19/09/2561
 9  บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด  3016/47 accredited  25/09/2562  19/09/2561
 10  บริษัท สยามฟิวเจอร์ฟาร์ม จำกัด 3018/48 accredited  25/09/2562  19/09/2561
 11  บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด  3020/49 accredited  22/08/2562  19/09/2561
 12  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 3022/51  accredited 18/09/2563 28/02/2562
 13  บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จำกัด  3023/52 ## In process (C)  18/09/2561  28/02/2562
 14  บริษัท พงศ์เทพรุ่งเรือง เทรดดิ้ง จำกัด 3025/54  accredited 26/10/2562  19/09/2561
 15  หจก.ลองเทิม เทรดดิ้ง 3026/54  accredited 26/10/2562  19/09/2561
 16  บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาลำลูกกา ปทุมธานี 3027/56  accredited 24/07/2562  19/09/2561
 17 บริษัท ตลาดใหม่ ชลบุรี จำกัด
 3028/55 ## In process (C) 05/01/2562 28/02/2562
 18 บริษัท ชนกพร 2013 จำกัด  3029/56  ## In process (B) 05/01/2562  28/02/2562
 19  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปาง 3030/57  accredited 06/03/2562  19/09/2561
 20  สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด 3031/57  accredited 24/07/2562  19/09/2561
 21 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด 3032/57  accredited 22/08/2562  19/09/2561
 22  บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด  3033/57 accredited  25/09/2562  19/09/2561
 23  บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงงานบางนา-ตราด)  3035/57 accredited  26/06/2562  19/09/2561
 24  บริษัท อุลตร้า ฟาร์ม จำกัด 3037/58 accredited  18/07/2562  19/09/2561
 25  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร 3038/58 accredited  27/08/2563  19/09/2561
 26  บริษัท บ้านผักกรุ๊ป จำกัด  3039/59 accredited  06/03/2562  19/09/2561
 27  บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด 3040/61 accredited  27/08/2563  19/09/2561

 หมายเหตุ:

Status

Accredited : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองฯ

# In process : ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 3 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ

## In process : ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุและขยายขอบข่ายการรับรอง ซึ่งใบรับรองเดิมมีผลบังคับใช้ได้อีก 7 เดือน หลังใบรับรองหมดอายุ

(A) : อยู่ระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ

(B) : อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ตรวจประเมิน

(C) : อยู่ระหว่างเข้าคณะทำงานกลั่นกรอง

(D) : อยู่ระหว่างเข้าคณะกรรมการ

### Suspended : ห้องปฏิบัติการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรองให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ