ค้นหาข้อมูล

Contact us

      ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือติชมเกี่ยวกับ Homepage ของ ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ หรือท่านสามารถสอบถามปัญหาใด ๆ ที่ท่านมีข้อสงสัย เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ รวมถึงท่านสามารถขอเอกสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติมจากทาง ศูนย์ข้อมูลฯ ได้โดย ท่านเพียงเลือกหัวข้อของข้อความ ที่ท่านจะติดต่อกับ ศูนย์ข้อมูลฯ และกรอกข้อความรายละเอียดในช่องว่าง และ ใส่ชื่อ นามสกุล E-mail Address หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ทางศูนย์ข้อมูลฯ จะติดต่อท่านกลับไป

ลักษณะของข้อความที่ต้องการจะส่งถึง
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ/สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ?
    สอบถามปัญหา ขอข้อมูลเพิ่มเติม ให้คำแนะนำ แสดงความคิดเห็น ติชม

ใส่ข้อความที่ท่านต้องการติดต่อ :
   

โปรดกรอกข้อความรายละเอียดของท่าน :
   
ชื่อ-นามสกุล
 
ที่อยู่
 
สถานที่ทำงาน
 
E-mail
 
Tel.
 
FAX.
 

ต้องการให้ศูนย์ข้อมูลฯ ติดต่อกลับโดยด่วนที่สุด ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น.

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย  เพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ