ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1325/63)

ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์
ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่อยู่  เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ผู้ติดต่อ รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา

โทรศัพท์ 0-2889-2138 ต่อ 6351-2

โทรสาร  0-2889-2138 ต่อ 6367

 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/08/2563 ถึงวันที่  24/08/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ