ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1326/63)

ศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ที่อยู่   929/2  ม.9  ถ.สุวินทวงศ์  แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

ผู้ติดต่อ  สพ.ญ.วรนุช  พึ่งโพธิื

โทรศัพท์ 0 2988 0671  ต่อ  2201

โทรสาร   0 2988 0696

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 25/08/2563  ถึงวันที่ 24/08/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ