ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1324/63)

บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด ( มหาชน ) 

 

ที่อยู่  เลขที่ 111  หมู่ 2  ตำบลท่าจีน  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ  นายพงศิกิตติ์  รุ่งจิรจิตรานนท์

โทรศัพท์ 034-446333  ต่อ 6000

โทรสาร  -

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  ให้ไว้ ณ วันที่ 23/07/2563 ถึงวันที่ 22/07/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ