ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (1323/63

ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

 

ที่อยู่: เลขที่ 191/1 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

ผู้ติดต่อ นายกำพล   ใหลมา
โทรศัพท์  053 112 220 ต่อ 106      
โทรสาร  053 896 199

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  23/07/2563  ถึงวันที่  22/07/2565
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ