ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1321/63)

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง
 

ที่อยู่ เลขที่ 85 หมู่ 6 ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  92110

ผู้ติดต่อ นางสาวนันทินา  เชิญทอง

โทรศัพท์: 075 201 199
โทรสาร : 075 201 150
อีเมล์: -


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  23/07/2563 ถึงวันที่ 22/07/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ