ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1318/63

ศูนย์นวัตกรรม การทดสอบทางประสาทสัมผัส
บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 979/121 ชั้น 35 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ผู้ติดต่อ นางดุษฎี อาชาไกรสร
โทรศัพท์ 02-202-6917 
โทรสาร   
02-2-26969

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ให้ไว้ ณ วันที่  12/5/2563  ถึงวันที่ 11/5/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ