ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1319/63)

บริษัท ยูนีซัน จำกัด 

ที่อยู่ 39 หมู่ 4 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ผู้ติดต่อ  ภก.ชนาธิป ทุมทอง
E-mail:  chanathip.thoomthong@gmail.com
โทรศัพท์ 038-564930-32
โทรสาร    -

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน  ISO/IEC 17025: 2017  ให้ไว้   ณ  วันที่   28/05/2563  ถึงวันที่   27/05/2565 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ