ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1317/63)

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (นครราชสีมา)

ที่อยู่ เลขที่ 333, 333/1-2 หมู่ 9 ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย
       จังหวัดนครราชสีมา 30190

ผู้ติดต่อ    นางสาวดวงดาว สุวรรณโรจน์

โทรศัพท์     0-3625-1970-6

โทรสาร      0-3625-1988

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 23/04/2563 ถึงวันที่ 22/04/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ