ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , ( 1314/62 )

บริษัท ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

 

ที่อยู่ เลขที่ 29/18 ม.14  ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ผู้ติดต่อ นางสาวศรัญญา  สุขผล

โทรศัพท์ 0 2159-9157

โทรสาร -

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, Date of Accreditation : 30/08/2562 Valid Until 29/08/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ